DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 56     <-- 56 -->        PDF

U slučaju negatvnog utjecaja izgradnje, biološki koeficijent sigurnosti pokazuje
koliko je puta niža novčana vrijednost projektom dozvoljenog stanja
okoline zbog razaranja, od njezine izračunate početne vrijednosti prije izgradnje
kod koje ne postoji razaranje okoline.


U slučaju pozitivnog utjecaja izgradnje na okolinu navedeni koeficijent
pokazuje koliko je puta veća novčana vrijednost nastalog stanja okoline koje
je bilo projektom predviđeno, od početnog stanja okoline prije izgradnje. Razumljivo
je, da može nastati slučaj kad nije došlo do promjene novčano izražene
vrijednosti stanja okoline, prije i nakon izgradnje.


Navedena četiri koeficijenta sigurnosti su u međusobnom odnosu i oni iskazuju
u kojem slučaju može doći do razaranja šumskog cestovnog sistema, odnosno
njegovih dijelova ako bi se promijenili npr. tehnički (statičko-dinamički)
i šumsko-eksploatacijski koeficijenti sigurnosti.


Razumljivo je da prekomjernim povećanjem tehničkog i šumsko-eksploataoijskog
stabiliteta smanjuje se koeficijent ekonomske sigurnosti, i tada kao u
prethodnom slučaju izgradnja može biti neopravdana.


5.
REZULTATI ANALIZE PROJEKTNIH ELABORATA ŠUMSKIH
CESTOVNIH PROMETNICA
Odgovarajući postupak pri primjeni analize izgradnje šumskih cestovnih
prometnica očito ovisi od mnogo činioca koji određuju specifičnost svakog slučaja.
Ipak se mogu dati generalni podaci, odnosno opći komentari koji su zajednički
za najveći broj projekata izgradnje i odvijanja prometa navedenih
sistema i to u pogledu njihove sigurnosti s tehničkog, šumsko-eksploatacijskog,
ekonomskog i biološkog stajališta.


Šumski cestovni sistemi namijenjeni su prijenosu drvne mase odnosno realizaciji
prometnih usluga u vezi s uzgojem, zaštitom, uređivanjem, iskorišćavanjem
šuma i lovstvom. Na osnovi toga može se zaključiti da su zadaci šumskih
cestovnih sistema raznovrsni, pa se njihovi projektni elaborata moraju analizirati,
ne samo kao građevinski objekti, nego i sa stajališta šumsko-gospodarske
upotrebljivosti.


S obzirom na navedenu upotrebljivost šumski cestovni sistemi mogu se
podijeliti na šumske cestovne prometnice najnižih kategorija tzv. šumske vlake
koje se planiraju i grade bez gornjeg stroja, odnosno kod kojih se promet odvija
većinom traktorima na planuonu donjeg stroja šumskih cesta. Šumski cestovni
sistemi prijevoza izgrađuju se s donjim i gornjim strojem, te služe otpremi
drvne mase kamionima. Dijele se na sporedne (sekundarne), sabirne (glavne) i
spojne (magistralne )šumsfce cestovne prometnice. Pri tome su navedene spojne
prometnice priključene na javne, a od njdh se odvajaju sabirne, zatim od ovih
sporedne, a od ovih sporednih šumske vlake kao slijepi krakovi do manjih
eksploatacionih šumskih predjela (Lit. 1, 4)


5.1. Rezultati analize šumskih cestovnih sistema izvlačenja
Izrada projektnih elaborata šumskih cestovnih sistema izvlačenja je u tehničkom
pogledu vrlo jednostavna u usporedbi sa obradom šumsko-eksploatacijskih.