DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Ukoliko taj koeficijent nije propisan, treba ga oprezno odabrati i zbog
mogućnosti rušenja objekta.


Sumsko-eksploatacijski koeficijent sigurnosti definiran je u vezi navedene
opće formule omjerom između granične šumsko-eksploatacijske računske sigurnosti
šumskih cestovnih prometnica iznad koje prestajte njihova namjenska
funkcija, i projektno funkcionalne sigurnosti navedenih sistema. Prema namjeni
tih prometnica određena je njihova funkcija, a ta, Ise isastoji u realizaciji usluga1
u pogledu odvijanja prometa. Ako se uzme kao mjerilo odvijanja prometa brzina
vozila na osnovi koje se utvrđuju potrebni elementi šumskih cestovnih pro>metnica,
tada će se uz navedene uvjete šumsko-eksploatacijski koeficijient
(nr) odrediti diobom moguće brzine iznad koje prestaje sigurnost odvijanja
prometa vozila (vr, m), i projetirane računske brzine odvijanja prometa (vr, p),
odnosno matematičkim izrazom:


V


r,p


Koeficijent ekonomske sigurnosti (ne) određen je omjerom granične računske
ekonomske sigurnosti šumskih cestovnih prometnica do koje postoji njegov
opravdani ekonomski, efekt (ne> m) i projektirane ekonomske sigurnosti odnosno
predviđenog gospodarskog efekta navedenih prometnica (ne, p), dakle
formulom:


nc, m
n,. = —


n„p


Pod opravdanim ekonomskim efektom smatraju se najveće potrebne investicije
za građenje šumskih cestovnih prometnica do kojlih je njihova izgradnja u
šumsko-gospodarskom pogledu opravdana,. Predviđene investicije projektirane
sigurnosti su niže od navedenih raeunsko-ekonomskih, a određene su na osnovi
podataka, uzetih iz izvedbenih elaborata građenja šumskih cestovnih prometnica.


Biološki koeficijent sigurnosti (n^) definiran je omjerom između biološkog
stanja, tj. izračunate sigurnosti dok nije počela promjena stanja okoline, i projektom
predviđene biološke dozvoljene sigurnosti odnosno promjene navedenog
stanja nastale nakon izgradnje. Ako se uzme gospodarska, odnosno novčano
izkazana vrijiednost kao mjerilo stanja okoline, tada se može odrediti biološki
koeficijent sigurnosti (nj,) diobom novčano iskazane vrijednosti stanja okoline
izračunate za sigurnost prije početka, izgradnje cestovnog sistema (nj,,m), i sma>njene
ili povećane novčano iskazane vrijednosti okoline utvrđene za projektiranu
biološku dozvoljenu sigurnost (ni,,p), odnosno stanje okoline nastalo^ nakon
izgradnje. Prema tome taj koeficijent sigurnosti ukazuje na negativni lili pozitivni
utjecaj izgradnje na okolinu a određen jfe formulom.


nt>, m
ni, ==


ni,, p