DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 54     <-- 54 -->        PDF

2.
PRIKAZ METODE ISPITIVANJA PROJEKTNIH ELABORATA
Iz uvodnog izlaganja proizlazi, da je osnovna namjenska koncepcija ove tematike
obrada; područja planiranja i izradnje šumskih cestovnih prometnica
na osnovi izvedbenih elaborata nekih šumskih gospodarstava u pogledu njihove
sigurnosti. Prilikom obrade podataka dobivenih od navedenih gospodarstava
upotrebljen je princip raščlanjivanja utjecajnih parametara zbog jasnijteg sagledavanja
veličine i smisla njihovog utjecaja. Time je određen stupanj primjene
u uvOdu navedenih stajališta, odnosno nalčela pri planiranju i izgradnji šumskih
cestovnih prometnica izvlačenja i prijevoza.


Zbog specifične problematike ispitivanja primijenjen je poseban princip
tretiranja osobina šumskih prometnica sistema izvlačenja i prijevoza, jer se one
razlikuju od javnih cestovnih prometnica u pogledu planiranja, izgradnje i
odvijanja prometa.


3.
IZRAČUNAVANJE KOEFICIJENTA SIGURNOSTI ŠUMSKIH CESTOVNIH
SISTEMA IZVLAČENJA I PRIJEVOZA
Utvrđivanje sigurnosti izgradnje i odvijanja prometa šumskih cestovnih
sistema izvlačenja i prijevoza može se promatrati s tehničkog, šumsiko-eksploatacijskog,
ekonomskog i biološkog stajališta (Lit. 3, ,6). Količinski stupanj navedene
sigurnosti određuje koeficijent sigurnosti izgradnje a1 definira se u općem smislu
slijedećom formulom:


moguća sigurnost šumskih cestovnih sistema


n = ;
projektom .predviđena sigiuirnost šumskih cestovnih sistema


Pomoću koeficijenta sigurnosti mogu se također međusobno uspoređivati
prometnice cestovnih sistema u pogledu njihove upotrebljivosti´, odnosno vrednovanjia
njihovih projekata izgradnje i odvijanja, prometa, a u daljnjem izlaganju
prikazat će se primjena ove opće formule u pogledu sigurnosti.


4.
DEFINICIJE I ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA SIGURNOSTI
Na osnovi gornje formule definirat će se četiri koeficijenta sigurnosti različitog
značenja: tehriički, šumsko-eksploatacijski, ekonomski i biološki.


Tehnički koeficijent sigurnosti odnOsno statioko-dinaimičkl (ns) pokazuje
izdržljivost konstruktivnih elemenata objekata šumskih cestovnih prometnica
uzevši u obzir predviđena opterećenja1, a dobiva se diobom statičko-dinamičke
sigurnosti, koju konstrukcija može izdržati do sloma (ns. m), i statičko-dinamičke
sigurnosti predviđene projlektom (ns, p). Ovaj statičko-dinamički koeficijent većinom
je propisan i odnosi se na objekte donjeg stroja šumskih cestovnih prometnica
(mostove, propuste i ostale), pa je prema tome određen formulom:


n8, m


ns
= .


ns, P


156