DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Šum. list CVIII (1984). 155


UDK 630* 383.1


GRADNJA I SIGURNOST PROMETA NA ŠUMSKIM CESTOVNIM
PROMETNICAMA1


(Prethodno priopćenje)


Ninoslav LOVRIČ2


SAŽETAK. Šumske cestovne prometnice pripadaju sistemu izvlačenja
ili prijevoza, a svrstane su kod mnogih autora u grupu »cesta
s niskim troškovima građenja«, što ukazuju na njihovu specifičnost,
naglašenu i u ovom izlaganju. Prikazana su ispitivanja projektnih
elaborata šumskih cestovnih prometnica u pogledu njihove sigurnosti,
i to s tehničkog, šumsko-eksploatacijskog, ekonomskog i biološkog
stajališta. Zatim su dati rezultati ovih ispitivanja s namjerom, da se
utvrdi činjenično stanje stupnja realizacije sigurnosti (u pogledu
naprijed navedenih stajališta) šumskih cestovnih prometnica u operativi.
Ključne riječi: šumske ceste — sigurnost — stajalište — eksploatacija


1. UVOD
Poznato je, da se prilikom izrade projektnih elaborata mora obratiti pažnja
na sigurnost šumskih cestovnih sistema, odnosno njihovih objekata, i to kao što
je uobičajeno s tehničkog, šumsko-eksploatacijiskog i ekonomskog stajališta
dok je biološko stajalište često (zanemareno. S obzirom da izradu projektnih
elaborata (tehničke dokumentacije) šumskih cestovnih prometnica obavljaju
šumarski stručnjaci, važno je u ovom izlaganju prikazati način kako se ostvaruje
ta šumsko-tehnička djelatnost.


Podaci za obradu ove tematike uzeti su iz izvođačkih projektnih elaborate
šumskih prometnica od nekih šumskih gospodarstava, a analizom pomoću
koeficijenata sigurnosti ustanovljen je stupanj realizacij´e sigurnosti u izradi
elaborata navedenih prometnica odnosno njihovih objekata.


Svakako je važno naglasiti, da nije potrebna građevna dozvola za izvedbu
projektnih elaborata šumskih cestovnih prometnica, zbog njihove gospodarske,
odnosno šumsko-eksploatacijske namjene, što pored ostalih činilaca znatno
utječe na izradu navedenih elaborata.


1) Referat održan na XI Kongresu Saveza društava za puteve Jugoslavije,
Opatija 28—30. X 1982.
2) Prof. dir Ninoslav Lovrie, riipl. tag. šumarstva i građevinarstva, Zagreb,
Juirjevska br. 2.