DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 52     <-- 52 -->        PDF

IZ ŠUMARSKOG LISTA 1909. GODINE


Prodaja vlastelinstva Kamenica. Petrovaradiinska irnovama obćina kupila je od
grofa Karaconija vlastelinstvo Kamenica, koja leži uz Dunav preko puta Novoigasada.
Kupovina iznosi 1.500.000 K- a kupljeno vlastelinstvo sastoji se iz 617 jutara ekonomskoga
zemljišta (oranice, livade, vinogradi, trstici), zatim iz dunavske Ade (otoka)
u površini oko 300 jutara, koji su obrasli vrbom i topolom, te oko 2979 jutara
šume, koja je obrastena lipovinom, bukvom, hrasitom i grabom. Koli u vrbicima na
navedenoj Adi, tolii u šumama vodi se nizko šumsko gospodarenje. Dvorac i oko 60
jutara veliki perivoj nije imovna Oibćina kupila, nego je to i nadalje ostalo vlasnićtvo
rečenoga grofa.* (Str. 79)


*) Prema podatku u publikaciji »Sum. gosp. imovnih općina« (Beograd. 1933) sve šume u Fruškoi
gori su u visokom uzgoju a samo na Adi u niskom s ophodnjom do 20 godina.


Ogromna hidroelektrična centrala u Hrv. Primorju. Prema suglasnim viestima
domaćih i stranih novina obdržavana je nedavno u gubernijskoj palači u Rieci pod
predsjedanjem grofa Nako-a konferencija stručnjaka i zastupnika franceske novčane
skupine, koja je stekla koncesiju za uporabu vode iz Svičkoga jezera kod Otočca, u
svrhu osnutka hidroelektrične centrale kod Senja. U ovoj je konferenciji stvoren
zaključak, da se imaju pozvati gradovi, i mjesta u ličko-krbavskoj i modruško-riečkoj
županiji, te susjednoj Istri, da se izjave, da li bi bili voljeni preuzeti stanovitu množinu
električne energije. Pitanje komsuma struje imalo bi se riešiti što većim pospješenjem,
da se što prije može pristupiti izvedbi ove epohalne gradnje.


Izvedenje ovoga diel a imalo bi vanredno znatan upliv i na ukorišćenje šuma otočke
imovne obćine i držav. šumskog erara osobito u Velebitu, gdje se šume do sada
nisu mogle primjereno izcrpljivati radi pomanjkanja šurnsko-inđustojalnih poduzeća
i modernih prometila.


Stoga sa šumskog stanovišta moramo namjeravano ogromno poduzeće najradostnije
pozdraviti i želiti, da se čini prije ostvari.
(str. 392)


Akacl. društvo Hrvata agronoma »Lipa« u Beču izabralo je za godinu 1909./10.
sliedeći upravni odbor: Predsjednik: Ante Celegin, cand. for. ting.; podpredsjednik
Jozo M. Pilar, stud. cult, techn.; tajnik: Petar Fočić-Periičević, stud. for. ing.; blagajnik:
Dragutin RadimCir, stud. for. ing.; knjižničar: Asirn Ugljen, stud, for.; odborski
zamjenici: Mahmud Mehmedbašić, stud. agr. i Stjepan Kušan, stud, for.; revizori:
Mato Peičić. cand. cult, techn. i Roman Sarnavka, cand. for. ing.


(str. 436)