DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Šum. list CVIII (1984), 73


STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI


17. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ
»MEHANIZACIJA U I SKORI ŠCI VAN JU ŠUMA«
Zalesina, 28. VIII do 3. IX 1983.
Godine 1967. utemeljen je međunarodni skup profesora i istraživača evropskih
šumarskih fakulteta i instituta iz područja iskorišćivanja šuma. Od tada,
svake godine u drugoj zemlji, kontinuirano se održava ovaj skup, potvrđujući
na taj način opravdanost osnivanja. Simpozij postaje mjesto izmjena znanstvenih
i stručnih informacija živom riječi, koje ponajbolje omogućuju komparaciju
nivoa dostignuća u razvoju iskorišćivanja šuma pojedinih zemalja kao i
buduće pravce razvoja.


Ove godine organizacija 17. međunarodnog simpozija pripala je Šumarskom
fakultetu u Zagrebu, pod neposrednom koordinacijom predstojnika Katedre za
iskorišćivanje šuma prof. dr. Stevana Bojanina .


Izabran je organizacioni odbor s predsjednikom, zamjenikom predsjednika
Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo, dipl. inž. Tomislavom
Krnjakom te članovima:


— dipl. inž. Božidar Bača k — direktor ŠG »Mojica Birta«, Bjelovar

dipl. inž. Slobodan Galovi ć — tajnik Općeg udruženja šumarstva,
prerade drva i prometa Hrvatske u Zagrebu
— mr dipl. inž. Tomislav H e s k i — direktor ŠG Vrbovsko

dipl. inž. Velimir lgrči ć — savjetnik za mehanizaciju Općeg udruženja
šumarstva, prerade drva i prometa Hrvatske u Zagrebu
— prof, dr Mirko Vidakovi ć — član JAZU i profesor na Šumarskom
fakultetu, Zagreb.
Prema uobičajenoj praksi pripremljen je teoretski program i program ekskurzija.
Za mjesto održavanja teoretskog dijela programa ekskurzija odabran
je Gorski kotar, a dio ekskurzija odvijao se na području Šumskog gospodarstva
»Mojica Birta« — Bjelovar.


Teoretski dio simpozija održao se u rustikalnoj dvorani hotela u Delnicama
29. i 30. VIII 1983. godine. Na početku Simpozija učesnike su pozdravili,
istaknuli njegovo značenje i zaželjeli uspjeh u radu, drugovi dipl. inž. Tomislav
Krnja k — ispred Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo, dipl.
inž. Velimir lgrči ć ispred Općeg udruženja, u ime učesnika jedan od osnivača
Simpozija prof, dr Eugen Rona y (ČSSR) i domaćin, koordinator prof,
dr Stevan B o j a n i n. Održana su 24 referata od kojih 17 po učesnicima iz
deset zemalja Evrope i jedan iz USA, a šest referata održali su profe´sori šumarskih
fakulteta iz Beograda, Ljubljane i Zagreba.


73
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Učesnici


I
BUGARSKA


1. Prof. dr habil. Stoitschko Christov
2. Doc. dr Dmitar Mladenov
3.
Dipl. inž. Wassil Dim. Wassilev,
viši znanstveni suradnik
II
DEMOKRATSKA REPUBLIKA
NJEMAČKA


4.
Prof. dr inž. habil,
Waldemar Pampel
III ČEHOSLOVAČKA


5. Prof. dr Eugen Ronay, dr Sc.
6.
Prof. dr Jaroslav Dejmal
(dipl. inž. Otokar Rada)
IV
MAĐARSKA


7. Prof. dr Imre Herpay
8. dr Rumph Janos
V
NORVEŠKA


9. Forstl. kand. Kjell Wibstad
VI POLJSKA


10. Prof. dr habil Edward Kaminski
11. Doc. dr Zbigniew Laurov
12. Prof. dr habil Zenon Müszynski
VII RUMUNJSKA


13. Prof. dr Georghita Ionascu
Naslov referata


Povećanje efikasnosti kod prijevoza
drva kamionima u NR Bugarskoj


Sadašnje stanje i tendencije razvoja
tehnike i tehnologije eksploatacije
šuma u NR Bugarskoj
Specifičnosti prvog zahvata kod
njege sastojina i njihov uticaj na
izbor parametra lakih žičara


Razvoj tehnologije i sredstava rada
kod kresanja grana, s obzirom
na utjecaj intenziviranja šumskog
rada


Razvoj izrade drvne sječke (iveranja)
u šumarstvu ČSSR
Preduvjeti daljeg razvoja mehanizacije
procesa sječe, izrade i transporta
drva u Čehoslovačkoj


Bolja otvorenost šuma, manja investicija
u strojeve
Procjena radnih sustava kod sječe
i izrade pomoću tehnike mrežnog
planiranja


Transportni troškovi norveške
šumske industrije (drvne)


Mehanizacija eksploatacije šuma u
NR Poljskoj


Mehanizirana eksploatacija šuma


u Poljskoj
Iskorišćivanje kore kao važan problem
kod mehanizacije guljenja
kore drva


Učinci i tendencije kod transporta
drva pomoću žičara u Rumunjskoj
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 77     <-- 77 -->        PDF

14.
dr dipl. inž. Maria Popa
dipl. inž. Valentin Popa
VIII SAD


15. Prof. dr Thomas J. Corcoran,
M. A. Nieuvvenhuis i H. M. Schütz
IX SAVEZNA REPUBLIKA
NJEMAČKA


16. Prof. dr Georg Eisenhauer
X
SSSR


17. Doc. dr N. S. Kolbas
XI ŠVEDSKA


18. Prof. dr Andreas Staaf
XII JUGOSLAVIJA


19. Prof. dr Roko Benić
20. Prof. dr Stevan Bojanin
21.
Prof. dr Marjan Lipoglavšek
22. Prof. dr Sreten Nikolić
23.
Prof. dr Edvard Rebula
24.
Prof. dr Stanislav Sever
Povećanje produktivnosti rada pomoću
potpunog mehaniziran ja
gradnje šumskih puteva u Karpatima
u Rumunjskoj


Sistem sječe i izrade ie planiranja
i gradnje puteva kod reguliranja
smjera transporta


Istraživanja u svrhu poboljšanja
rada motornom pilom


Efektivne metode gradnje i eksploatacije
šumskih puteva


Neka gledišta o kombinaciji stroja
za sječu, kamiona i osobnog
automobila, kod sječe i izrade


Značenje nastavno-pokusnih šumskih
objekata Šumarskog fakulteta,
Zagreb


Analiza rada kod transporta tru


paca kamionima
Opterećenost bukom rukovaoca žičare
kod izvlačenja drva
Uslovi i efekti mehanizacije privlačenja
drveta šumskim traktorima
na srednje strmim i strmim terenima


Određivanje potrebnog utroška vremena
kod sječe i privlačenja na
osnovu karakteristika sastojina
Tehnički problemi pri istraživanju
mehanizacije u iskorišćivanju šuma


Diskusija se odvijala neposredno poslije svakog referata.
Na poziv organizatora radu Simpozija prisustvovao je i dao svoj doprinos
veći broj domaćih stručnjaka, praktičara iz šumskih gospodarstava i drugih
organizacija šumarstva SR Hrvatske i šire. Za tu priliku na raspolaganju stajali
su im prijevodi sažetaka referata, te službeni prevodioc na Simpoziju prof,
dr I. M i k lo š.


U uzornoj organizaciji Šumskog gospodarstva Delnice odvijao se prvi dan
programa ekskurzija, koji je obuhvatio obilazak radilišta u odjelu 55 b g. j .
»Crni Lug« šumarije Crni Lug, posjeta novom objektu nacionalnog parka »Risnjak
«, te obilazak centralnog stovarišta u montaži na pilani DIP-a Delnice u
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Lučicama. Zamjenik direktora ŠG Delnice dipl. inž. Ivan Pleše , upravitelj


Šumarije Crni Lug dipl. inž. Mihajlo Merl e i drugi stručni radnici iznijeli


su podatke o šumskom gospodarstvu, šumariji i objektima te niz odgovora na


pitanja stranih gostiju iz područja iskorišćivanja i uzgoja šuma, ekologije, soci


jalne politike itd.


U ime Šumskog gospodarstva Delnice dipl. inž. Ivan Pleše uručio je gosti


ma monografiju »20 godina Šumskog gospodarstva Delnice«.


Dana 1. IX 1983. godine ek´skurzioni program nastavljen je na području Šum


skog gospodarstva Vrbovsko, upoznavanjem s osnovnim podacima gospodarstva


i potom obilaskom radilišta u g. j . »Litorić« — odjel 60, gdje su prikazana do


stignuća na sječi i izradi, privlačenju, transportu drvne mase i otvaranju šuma.


Time je ispunjen program predstavljanja dostignuća šumarstva SR Hrvatske


na području prebornih šuma.


SVMPOSllSl
ACHANISERUNG
Do« FORSTNUTZUNG


28. Oa ZALESMA
03.09. JUGOSLA1983.

Prof. dr Stevan Bojanin, koordinator 17. međunarodnog Simpozija,
prilikom otvaranja


Dostignuća u uzgoju, otvaranju, mehanizaciji u iskorišćivanju šuma, organizaciji
rada i zaštiti jednodobnih hrastovih, mješovitih i bukovih sastojina
prikazana su seriozno, a s puno duha u najboljoj šumarskoj tradiciji na području
ŠG »Mojica Birta« — Bjelovar i to na području Šumarija Vrbovec (g. j .
»Bukovac — Novakuša« i »Česma«) i Bjelovar (g. j . »Česma« i »Bjelovarska
Bilogora«).


Učesnici Simpozija posjetili su zatim tvornicu iverica »Česma« u Bjelovaru,
te muzej maršala Tita i etnografski muzej u Velikom Trojstvu.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 79     <-- 79 -->        PDF

77
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Simpozij je završio radom zaključnim diskusijama 2. IX 1983. godine, da
bi ´se učesnici 3. 9. 1983. godine ujutro vratili u Zagreb i potom razišli.


Prof. dr Stevan B o j a n i n sa suradnicima u ime Šumarskog fakulteta u
Zagrebu i svoje ovim putem izražava zadovoljstvo i zahvalnost zbog ozbiljne
; besprijekorne suradnje s osobljem Šumskih gospodarstava Delnice, Vrbovsko
i »Mojica Birta« — Bjelovar na velikom poslu oko uspješne pripreme, provođenja
i završetka programa 17. međunarodnog simpozija. Posebno se zahva ljuj
e drugovima T. Krnjaku i članovima organizacionog odbora, zatim I.
Tomcu, I. Plešeu, M. Merleu, upravi Nacionalnog parka »Risnjak«, T. Heskom,


I. Plešeu, B. Bačaku, Z. Zemčaku, Z. Motalu, B. Tomičiću, D. Bjelobabi, B. Tišmi,
T. Prki, F. Mamicu, te I. Spaiću, V. Sertiću, I. Kneževiću, B. Prpiću i A.
Tomaševiću.
Naredni 18. međunarodni simpozij održat će se 1984. godine u Norveškoj.


Učesnici simpozija dali su visoku ocjenu dostignućima u operativnom šumarstvu
SR Hrvatske, suradnji znanosti i operative i brizi oko usavršavanja
kadrova u operativi.


Ponijeli su vrlo dobre utiske ne Samo o našim šumama i šumarstvu, već
podjednako o našim ljudima i našoj zemlji.


0 tome svjedoče faksimili nekoliko pisama upućenih dekanu Šumarskog
fakulteta i prof, dr Stevanu Bojaninu od strane učesnika Simpozija.


Ante KRPAN, dipl. inž.
Šumarski fakultet u Zagrebu
Katedra za iskorišćavanje šuma
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 81     <-- 81 -->        PDF

? SVERIGES


1985-09-21


fip


U
U
LANTBRUKSUNIVERSITET


Skogsvetenskapliga lakultetcn


GARPENBERG
Dekan Prof. Dr. Ivan Spaić


Šumarski Fakultät


Anders Staaf/LE
Universität in Zagreb
Simunska 25
41 000 Zagreb P.f. 178
Jugoslawien


Als Teilnehmen des 17:ten Internationalen Symposiums über die Mechanisierung
der Forstnutzung, von 28. August bis 3. September 1983 in Kroatien, will irh
meinen herzlichen Dank aussprechen.


Wir haben ein sehr gut vorbereitetes und wohlorganisiertes Symposium
erlebt.


Bei der intensiven Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Bereich der
Mechanisierung der Forstnutzung gibt die Jahrliche Zusammenkunft von
Forstleuten aus Mitteleuropa sehr fruchbringende Kontakte.


Wir wissen, dass diese wichtige Arbeit für alle Menschen in den Waiden
grosse Veränderungen bringt. Wir haben in dieser Zeit einen schnellen
Wechsel von reiner muskelarbeit zu motcraanuellen oder maschinellen
Arbeitsformen erlebt.


Daher halten wir es für sehr wichtig und zehr wertvoll, dass wir
Kollegen aus den forsttechnischen Bereichen zusammen kommen um Erfahrungen
und neue Kentnisse mit Vorträgen, Filmen, Diskussionen,
Fragen und Exkurssionen austauschen können.


Es ist notwendig für uns, für unsere Lehr- und Forschungsarbeit, dass
wir voll über die aktuellen Situationen in der Waldarbeit in Europa


informiert sind.


Dieses Jahr wären Kollegen von elf Ländern in Zalesina, Kroatien,
Jugoslawien zusammengekommen. Wenn wir jedes Jahr das Gastland wechseln,
erhalten wir auch zehr wertvolle Kontakte mit vielen Forstleuten in
ganz Mitteleuropa.


Wir wissen alle, dass das Mittel für die Forstproduktion in unsere
Länder und den übrigen Länder in der ganzen Welt, sehr beschränkt ist.
Dafür ist es sehr wichtig, dass die Forstleute über alia Grenzen
hinweg, gut. Zusammenarbeit um z.B. optimale Produktionsformen zu finden.


Noch einmal, meinen herzlichen Dank für eine wunderbare Woche und für
die grosse Freundlichkeit in Ihren schönen Land!


Mit vorzüglicher Hochacntung


—j \


l ,Anders Staaf
Prof. em. I
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Bundesforsdiungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft


Institut für Arbettswissenscbaft (Iffa)


Imlilul für ArbgiliwintrudiiH, Vorwrlnbuad), W57 «efnbelt ´


2057 RaJobsk, den 26.9.1983


Herrn


Vorwerksbuidi


Prof. Dr, Stevan Bojanin
Universität in Zagreb P«rnjuli (040)72:3059
Forstwirtschaftliche (Šumarski)
Fakultät ZttdiHi Eie/Gr
Lehrkanzel für Forstnutzung


1-13


Simunska 25


41000 Zagreb - P.f. 173
Jugoslawien _i


Lieber Stevanl


Für das außerordentlich interessante Symposium, das Du so
glänzend organisiert hast, möchte ich Dir sehr herzlich
danken. Ich bin zum ersten Kai in Jugoslawien gewesen
und bin mit dem denkbar besten Eindruck aus Deinem Land
zurückgekehrt. Das Entgegenkommen und die Gastfreundschaft
auf allen Seiten waren überwältigend. Besonders beeindruckt
haben mich auch die Waldungen. Ich hat to mir nicht vorgestellt,
daß es in Jugoslawien noch Tanncnvaldunjcn piit so
optimaler Zusammensetzung und hohen Vorräten gibt. Ebenso
war es mit den slawonischen Eichen, deren Vuchsformen ja
unvergleichlich gut sind. Zusammen mit den interessanten
Vorträgen, den Gesprächen und dem Gedankenaustausch mit don
Freunden und Kollegen, den Diskussionen boi den Waldbildern
und der unübertrefflichen Gastfreundschaft war es ein ganz
besonders gelungenes Symposium. Ich lege Dir einige Bilder
bei, die ich von rseinen Dias habe machen lassen. Falls Du
sie nicht selbst behältst, leite sie doch an die Personen
weiter, die auf den Bildern zu sehen sind.


Ich hoffe, Du hast Dich nach der doch für Dich sehr anstrengenden
Vorbereitung und Durchführung dor Tagung inzwischen
etwas erholt. Dir und Doincui Mitarbeiter nochmals
herzlichen Dank, mit den besten Grüßen bin ich


stets Dein


,/


I


Ut-t i / t Hi,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 83     <-- 83 -->        PDF

W BOX li t BUNDtCN


Skogbrukets og Skogindustrienes


OSLO 3, NORWAY


It (C2)-«Co60. OSLO


Forskningsräd (SSFR)


© FOHSKNISCSVOEN 1»


TRANSPORTAVDELINGEN


Professor Dr. Stefan Bojanin


Forstvi rtschaftliche Fakultät


Lehrkanzel für Forstnützung,


Postfack 178


41000 Zagreb - Jugoslavia


DwM ryfTYauf rtf. Dsr«t br«v/Youf lattir Vir rtf./Gu* r»f. KU/Snaa Da´u/Dtt« 12/9-1983


Sehr geehrter Herr Kollega.


Meinen besten Dank fUr ein sehr interessantes Symposium
in Zalesina und Exkursion in (Croatia.


Das Symposien hat uns viele gute Vortrage gegeben. Sehr
interessant war die Orientierung von deiner Untersuchung
"Arbeitsanalyse beim Transport von Blochholz mittels der
Lastkraftwagen", ich hoffe, dass wir während des Symposiums
in Norwegen nächstes Jahre Möglichkeiten unsere
Analysen zu vergleichen haben.


Eine Exkursion auf der Strecke Opatija nach Bjelovar hat
uns ein sehr gutes Bild der Kroaten gegeben. Die fruchtbare
Landschaft und die schöne Wälder haben auf mir einen
Eindruck gemacht, den ich nicht vergessen kann.


Mit freundlichen Grüssen


/´M>J.fc


Kjell Wibstad
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Prof.Dr.habil.Edward Xarririaki Waracheu, den 27,Oktober 1.98?


.Virschauer Landwirt3chaftliche Universität
Rakowlecka Uly:.26/30
02-528 Warschau, polen
Herrn


Prof.Dr.Steven Bojjanln
Forstliche Fakultät
Lehrkanssel für Foratnutsung


Simtfnska 25
41 Zagreb, Pf,178


Jugoslawien
Sehr geehrter Herr Kollege!


Nochmals herzlich danke ich Ihnen als dem Organisator fflr
die Einladung zurr XVII. International« Syirpos.tum z.F.´der Mechanisierung
der Fortstnutsunfsarheiten, das in Z-znereb vnn Pp,August
bis ^.Septßirber 1903 stattfand. Das Syrrporiurr .wnr ,´iiif. einem
hohen Niveau unci ´.var musterhaft organisiert. ^esondcTu interessant
waren die nundr´?1 son und Schaufln In´ G"l flnde, PAo
ermöglichten den Sympor.iutrtnilnehrrern .sich mit d"r Foroiwlrtschaft
in Kroatien vertraut zu rächen, die prächtigen PMnlienund
Tanv^nrSlder ZJJ besi Antigen sowie die anrew^ndeten itcd"rn°n
Holzgewirmungairothoden kennenzulernen.. Wir besuchten such


manche HcIzinduBtrieuiHonvhrreri, ICa erg-jb sich, dass di´»
Forstwirtschaft und die. Holzinduetri´i in Jugoslawien ein rocht
hohes "iveau erreicht hat..


Besondere Beachtung verdient eine ungcwObn.lj ein Caotfreuhdachaft
und Herzlichkeit .unserer jugoslawischer WArfce.´.yo-*
wohl beir neferatentei] in fcalesiria als auch wlhrend der P"hiuen
im Gelände waren die Symposiumtoilnehmer sich rr.it groeeer
Herzlichkeit und Gastfreundschaft negeg.net.


Ich bitte Sie, geehrter Herr Kollege, meinen besten thnk
und die besten Grösse auch für Ihre Mitarbeiter zu Überwegen,
welche sich zur ausgezeichneten Organisation des Sympoeiums beigetragen
und den Symposiumsteil nehmern ernsten Viel Herzlichkeit
und Gastfreundchaft geseilt haben.


Ich gratuliere Ihnen d*is gelungene Symposium und überweise
meine beuten Grösse.


Mit v6rzüglicher Hochachtung und kollegialem
Grusa verbleibe ich
Ihr sehr ergebener


Edward AlM&^^-T,


P.S. Ich´bitte Sie, wich nicht Übel zu rehrr^n, đaas ieset*
Brief mit .einer Verspätung fibersandt wird. Sie wir dadurch verursacht,
dnss gleich nach reinem Rückkehr aus Zagreb ich irieh
nach Perlin zur´ FAO-KOK-Koni´eroni begehen msst.« und nach d^m
Heimkehr erkrankte und rrusste eine gewisse Zeit hindurch rt-n
Bett hüten.