DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 63     <-- 63 -->        PDF

OSVRTI 1 SUPROTSTAVLJANJA


MEĐU NAMA I OKO NAS


Proteklu je već podosta godina otkako sam se aktivno bavio unapređenjem
organizacije rada i racionalizacijom proizvodnje u iskorištavanju šuma, koristeći
se tadašnjim dostignućima nauke o radu i fiziologije rada u šumarstvu. U vezi
s tom aktivnošću zastupao sam mišljenje, da se prvenstvena briga treba pokloniti
pronalaženju mogućnosti stalnog zaposlenja šumskih radnika, njihovoj stručnoj
izobrazbi i njihovom adekvatnom nagrađivanju u skladu s potrošnjom energije
i drugih nedaća u radu. Isto tako sam bio mišljenja, da svi naši poduhvati
na planu racionalizacije vrijede samo toliko koliko iskazuju ekonomičnost — kao
podlogu boljitka šumskom gospodarenju. Izostajanjem ekonomičnosti, izostaje
stručnost — kao smisao za dobro gospodarenje, a u vezi s tim i jamstvo za
bolju sutrašnjicu. Bez ovoga pokazatelja, mogla se svaka inicijativa poistovjetiti
sa šarlaitainstvom u struci, ili — kako se to danas kaže — tehnokraćijom. Nešto
pobliže o tim aktivnostima moguće je doznati i ocijeniti u objavljenim člancima
stručne i druge štampe. Od stručne štampe navodim:


»Šumarski list« br. 5—6/55, str. 196 — »Nagrađivanje radnika i službenika u šu


marstvu«,
5—6/58, str. 212 — »Utvrđivanje normi i praćenje produktivnosti
na poslovima sječe i izrade drvnih sortimenata«,
11—12/58, str. 417 — »Racionalizacija transporta u iskorištenju
šuma«


11—12/60, str. 405 — »Savjetovanje njemačkog društva za šumarsku
nauku o radu«,
7—8/61, str. 279 — »Osvrt na uvođenje motornih pila u šumarstvo
«,
1—2/64, str. 37 — »Upotreba eksploziva u suvremenom šumarstvu
«.


»Šumarske novine« 3/56, str. 6 — »Osvrt na radno mjesto tehničara i čuvara šuma«.
»Vjesnik Društva lugara SR Hrvatske« br. 3—4/61, str. 76 — »Stručna obrazovanost
šumskih radnika u Zapadnoj Njemačkoj«.


Radi upotpunjavanja svojega stručnog znanja, proveo sam 6 tjedana u 6 raznih
škola za izobrazbu šumskih radnika u Zap. Njemačkoj. Ovaj boravak je bio
upriličen po »Institutu za šumarsku nauku o radu« u Reinbecku kod Hamburga,
kojim je rukovodio nama dobro poznati sveuč. prof. Dr. Hugo Hilf. Taj isti
stručnjak i naučenjak iz oblasti nauke o radu, boravio je jednom prilikom (1958)


— po uputi Poslovnog udruženja iz Zagreba — u sječini Golubovac, Šumarije Vinkovci.
Sa svojim pomagalima, koja je nosio u džepu, uvjerio se na licu mjesta
o stanju i načinu održavanja ručnog alata kojim su tada rukovali naši radnici.
Tom prigodom glasio je njegov stručni i dobronamjerni savjet: »Nemojte forsirati
uvođenje motornih pila dok radnici ne ovladaju sa stručnim održavanjem i
efikasnijim korištenjem ručnog alata«.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Mogao se očekivati i drugačiji savjet, koji bi bio nestručan i neobjektivan, tj.
tla se što prije napusti sječa sa tim zastarjelim i neproduktivnim ručnim alatom
i da se što prije prijeđe na rad sa suvremenim motornim pilama, koje — uzgred
rečeno — proizvodi i prodaje njegova zemlja, a u čijoj proizvodnji možda učestvuje
i poneki naš šumski radnik, koji je lamo dospio i uslijed naše nebrige za
njegovu lakšu i bolju zaradu kod kuće.


Godine i960, prisustvovao sam u Zap. Njemačkoj savjetovanju tamošnjeg »Društva
za šumarsku nauku o radu« (Geffa) na temu: »Sniženje troškova racionalnim
šumskim radom«. Pored mnoštva demonstracija na terenu u pogledu primjene
mehanizacije, sa svrhom olakšanja i zamjene živoga ljudskog rada, prikazana
je i ova na priloženoj slici, gdje se želi prikazati, kako se motorna pila
može koristiti i tamo, gdje je nježna upotreba inače nekorisna, čime se ujedno
postigla i racionalizacija posla.


Racionalno korištenje motorne pile


Na slici je prikazana demonstracija racionalnog korištenja motorne pile i u
slučaju tankog prorednog materijala u kojem slučaju bi se inače koristila neracionalno.
Proredni materijal je u komadima dovučen na sabirno mjesto, gdje
se prerađuje u metarsko drvo. Motorna pila je preko zglobova na laganom postolju.
Jedan radnik dodaje komade pod pilu, a drugi poput poluge istu pomiče
i prepiljuje oblice, te ih drugom rukom baca u stranu. Tako je povećana učestalost
piljenja i pila je postala solidno iskorištena, a njezina težina i nepoželjne
vibracije su prenesene na postolje, umjesto da ih trpi radnik. Učestalost piljenja
je doprinijela njezinoj ekonomičnosti, kao i boljoj zaradi radnika.


Sa stečenim saznanjem i poimanjem o racionalizaciji šumskog rada i ekonomičnoj
upotrebi motornih pila, mipisan je i članak »Osvrt na uvođenje
motoirnih pila u šumarstvo«. Svrha članka je bila, da se u tadanjem
nedostatku radne snage ukaže na mogućnosti rješavanja ovog problema i dopri
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 65     <-- 65 -->        PDF

nese povećanju proizvodnje na poslovima sječe i izrade, kako olakšanjem živog
ljudskog rada izobrazbom i brigom za radnika, lako i razumnim uvođenjem
motO´rnih pila. Očigledno je, da sam bio protiv nestručnog ponašanja i brzopletosti
u odsutnim trenucima te ponovnog zaleta u pogledu mehanizacije sječe i
izrade, pa da ne prođemo sa novim, boljim i efikasnijim motornim pilama, kao
što smo prošli sa 2-rućnim prije desetak godina. Zato u tekstu ovoga članka
i stoji: »Mnogi uzroci tadanjem neuspjehu postoje još i danas u nepromijenjenom
obimu i obliku, bez obzira na sadanje 1-ručne pile«.


Da bismo se mogli uvjeriti u intencije spomenutog članka navest ću samo
neke misli i izvode iz istoga:


Ublaženje problema radne snage nastojalo se postići na više načina:»sve veća mehanizacija na širokom planu«,

»tjedan od načina je i zavođenje motornih pila u šumarstvo«.

»Radi komplicirane tehnike rada sa motornim pilatma valja imati u vidu:
1. Da put do rada sa motornom piloni vodi preko ručne pile,
2.
da je radini sat motorne pile osjetljivo skuplji od radnog sata našega radnika,
3.
da još do danas nismo iskoristili sve mogućnosti povećanja učinka i olakšanja
rada sa ručnim alatom,
4.
da motorna pila izikuje veće opterećenje i veći utrošak energije od ručne
pile po radnom satu,
5.
da tehnička izobrazba naših šumskih radnika nije na nivou, koji iziskuje
rad sa motornom pilom,
6. da
motorna pila mije univerzalni šumski alat, koji zamjenjuje uvijek ručnu
pilu,
7.
da se motorne pile trebaju zavoditi više radi siticanja iskustva, nego radi
polučivanja ozbiljnijeg efekta«,

»Ekonomičnost motornih pila treba motriti u odnosu na ručnu pilu i donju
granicu debljine stabla koje se pili.«

»Primjenom motorne pile, piljenje se uspijeva racionalizirati, odnosno učinak
povećati za 4 puta, ali ne i druge operacije kao što su: klaštrenje, koranje
itd.«

»O stupnju ekonomičnosti u našim uslovima, naša se operativa još nije
izjasnila.«

»Motorna pila je najekonomičnije korištena u posadi sa 4 radnika. No takova
organizacija rada opet je najnepovoljinija po zdravlje obzirom na
prekomjerno i trajno opterećenje ljudskog organizma« (misli se na 1 motori
« tu).
Umjesto zavođenja motornih pila, vidi se nadoknadu manjka radne snage
u ekonimičnijem i efikasnijem »provođenju pobrojanih i obrazloženih mjera,
kao što su:


1.
Stručno obrazovanje i omogućavanje radniku napredovanje u struci.
2.
Sređenjem stanja na polju tarifne politike — Uključivši satnicu i normu.
3.
Opskrba radnika sa kvalitetno priznatim ručnim alatima i odgovarajućim
priborom za njegovo održavanje.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 66     <-- 66 -->        PDF

4.
Omogućavanje radnicima obnavljanje i stručno održavanje šumskog alata.
5.
Prevoženje radnika na posao i sa posla, gdje god to dozvoljavaju saobraćajne
prilike.
6. Nabavkom
iz uvoza kvalitetnog ručnog alata i pribora za njegovo stručno
održavanje,
7.
Formiranje, bar u republičkim centrima, specijaliziranih radnji za nabavu
i prodaju priznatih i kvalitetnih alata, pribora, zaštitnih sredstava pri
radu ...
Sprovođenjam navedenih mjera iskoristile bi se postojeće rezerve i vlastite
mogućnosti za olakšanje rada i povećanje učinka, odnosno zarade šumskog radniki,
što bi imalo za posljedicu priliv novih i mlađih radnika čime bi prestala
potreba za uvođenje motornih pila pod svaku cijenu«.


U zamjenu za brzopletno uvođenje motornih pila pod svaku cijenu, ponuđene
su dakle još neophodne i domaće mjere. U koliko se ne bi vodilo računa


o ekonomičnosti rada sa motornom pilom, u tom slučaju bi se wise stimulirao rad
tuđe radne snage (one na izradi motorne pile) nego vlastite na sječi šume. U
ono vrijeme, kao i danas, bilo je stručnjaka, kojaima je bilo jednostavnije i primamljivije
uvoziti skupocjene motorne pile, negoli se uhvatiti u koštac s predloženim
jeftinijim mjerama. Brzopletno su se uvozile i primjenjivale 2-ručne motorne
pile koje su nestale iz proizvodnje. To uvoženje i uvođenje novih — premda
praktičnijih motornih pila, moglo bi imati za posljedicu, ako ne jednake, a
ono svakako nepoželjne efekte. Zato je ovaj članak bio upozorenje na ozbiljnost
i solidnost pristupanja mehanizaciji sječe sa novim pilama, kao i izazov stručnjacima
iz operative, da sa vlastitim podacima iz prakse, dobivenim u radu bez i sa
motornim pilama, dokažu korisnost i efekte istih. Time bi se izbjegla sumnja
u njihovo racionalno korištenje i njihovu ekonomičnost u našoj praksi. Međutim,
stručnjaci iz prakse nisu se pojavljivali, kako sa svojim iskustvima na tom
planu, tako i sa drugim nedaćama u radu bez i sa motornim pilama.
Jedino je u ono vrijeme našao za shodno prof. R. Benić , da iznese svoje
mišljenje u »Šumarskom listu« tor. 11—12/61, str. 470. sa uvodnim obrazloženjem:
»S obzirom na to da je navedeni članak (misleći na moj »Osvrt ...«) izazvao
izvjesnu pomutnju u redovima stručnjaka, koji su ga shvatih kao poziv na uzdržavanje
od mehanizacije sječe i izrade motornim pilama, smatramo da je potrebno
da se bar u kratkim ortama osvrnemo na neke izvode autora, sa kojima se ne
bismo mogli složiti« .


Istina je, da iz posebne obrazivosti prema fakultetskim siručnjacima nisam
htio polemizirati putem stručne štampe o toj »pomutnji«, nekakvom »pozivu na
uzdržavanje« i još nekim imputiranim i neodrživim mislima. Međutim, u proteklih
13 godina, pojedinci se pozivaju na to pisanje, pa sam prisiljen, da se
izjasnim o tom pisanju.


Nepojmljivo je, da se u tom članku moji navadi o osebinama motornih pila,
dobivenih iz domaće stvarnosti i strane stručne literature, koja je na kraju
članka navedena, preinačavaju u »prigovore« motornim pilama, da se izvlači
nekakvo moje »stanovište da je mehanizacija kod nas suvišna«, jer tih izraza
nema u mojem tekstu, a to je potencirano u odgovoru. Međutim, bez obzira
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 67     <-- 67 -->        PDF

na početne i žestoke prigovore, ne bi se mogao steći dojam o mnoštvu pobijenih
i insceniranih »prigovora« motornim pilama. Radi upoznavanja i pojašnjenja,
navest ću nekoliko citata iz toga pisanja; koje je poželjno znati radi kasnijeg
tretiranja ove teme:Prof. R. Benić navodi samo »neke izvode autora sa kojima se ne bi
mogli složiti«,
— »Slažemo se sa inž. Oštrićem da motorna pila nije univerzalni šumski
alat...«,»Jedan od značajnih prigovora motornim pilama ... na prvi pogled
stoji...«,

»uz mehanizaciju ne treba zaboraviti i na racionalizaciju ručnog rada«,

»treba priznati, da je za ovladavanje tehnikom rada motornom pilom
prethodno potrebno poznavati rad ručnim oruđem«,
— »mehanizacija sječe ... ne isključuje racionalizaciju ručnog alata i rada«.
Dakle, sve su to intencije u kojima smo na istoj liniji. Ali ne smatram
zadovoljavajućim odgovorom u pogledu dokaza ekonomičnosti motornih pila
navađanje planske kalkulacije troškova, tj. teoretskog podatka, umjesto da je
za taj dokaz upotrebljavana knjigovodstvena analiza stvarnih troškova sa terena,
ej. iz praktičnog rada. Potom iz takvog teoretskog podatka proizlazi neodrživ
zaključak: »Prema tome već je danas motorna pila jeftinija od ručnog rada.«
Zatim, tvrdnju »stvarni utrošak energije za samo piljenje u toku radnog
dana je kod motorne pile manji nego kod ručnog rada« morao bi obrazložiti
stručnjacima iz područja nauke o radu i fiziologije rada u šumarstvu, navedenim
na kraju mog »Osvrta«.
Sve u svemu, stiče se dojam, da spomenuto pisanje nije bilo tako pogubno
za intencije iznijete u mojem članku, kako to 13 godina kasnije prikazuju interpretatori
ranijih događaja, u vezi sa mehanizacijom rada u šumi i uvođenja
motornih pila. Izgleda, kao da — pozivajući se na autoritet prof. R. Benića,
zlorabeći njegovo pisanje i potencirajući njegove »prigovore« — nastoje dati
podršku svojem mišljenju.
Nakon ovoga podugog uvodnog obrazloženja, prelazim na glavnu temu,
koja me je i potakla na ovo pisanje.
Prigodom proslave lOfMe obljetnice šumarstva po Šumskim gospodarstvima
u Vinkovcima i Slav. Brodu, izdan je »Zbornik o 100-toj obljetnici
šumarstva jugoistočne Slavonije« po JAZU — Centar za znanstveni
rad u Vinkovcima 1974. godine. U »Zborniku« na str. 185 štampan je članak
kolega D. BEDŽULA—M. SLABAK na temu: »Razvoj mehanizacij e šumskih
radova na području istočne Slavonije — stanje i perspektive
«, koji se tu našao kao njihov prilog za dokumentaciju i upoznavanje stručne
javnosti o toj temi. Sigurno je, da ne bih reagirao na njihov način informiranja
stručne javnosti, da me u tom članku ne prozivaju, pripisujući mi
na njima svojstven način etiketu nazadnog stručnjaka, s obzirom na moje
suprotstavljanje uvođenju ljruonih motornih pila na poslovima sječe. Doznao
sam to tek sada, kada u miru dospijevam čitati do sada nepročitano.


Iznenađen sam također, da se ove kolege usuđuju iznositi ijavnosti svoje mišljenje,
svoju verziju događaja u struci iz vremena dok su još bili u školskim
klupama, a da se pritom nisu obazirali na tadašnje događaje i na to što su


65
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 68     <-- 68 -->        PDF

javno iznosili suvremenici tih događaja. Svoje mišljenje iznose dakle bez stručnog
i dokumentiranog pobijanja ranije iznijetog. Ukoliko bi se neki kolega ili
zainteresirani historiograf bavio ovom temom, našli bi se u nedoumici. Ujedno
bi se uvjerili, da je ono, što su stariji kolege iznosili vjerno i dokumentirano,
umjesto na plodno tie palo u vodu, jer (mlađi imaju svoj stil rada, koji opisuju
u svojim nedovoljno dokumentiranim zapisima uz preinačivanje intencija i dobrih
namjera. Pojavili su se dakle neki novatori, koji su zapostavili ranija stručna
saznanja i nametnuli svoja. Da je tome tako, evo dokaza:


U spomenutom članku između ostalog, piše:


— »Velike teškoće Oko (izvršavanja plama sječe, a naročiti nedostatak dobrih
šumskih radnika u tom periodu obnove i izgradnje ratom opustošene (zemlje, bio
je povod da se pokuša povećati proizvodnost sječe i izrade uvođenjem motornih
lančanih pila. To su bile dvonuone pile američke i engleske proizvodnje.«
— »U početku su ostvareni dobri rezultati, ali se pokazalo da tada još nismo
bili spremni za uvođenje takove mehanizacije ... te potpuno nestaju iz upotrebe
1951. godine«.
— Razlozi za neuspjeh u primjeni dvoručnih motornih pila bili su:
— slaba obučenost radnika,
— nedostatak rezervnih dijelova,
— nedostatak obučenih mehaničara,
— slaba organizacija rada,
´"—pile koje su bile vrlo teške (50,65 kg), a rješavale su efikasno samo posao
oko obaranja i tnupljenja, tj. dio posla na sječi li izradi.«


— »Tokom 11961. godine ponovno se prišlo primjeni motornih lančanih pila.
Te
su pile bile mnogo prikladnije za rad na sječi i jaradi od pila koje se pokušalo
primijeniti 1948. godine.«


— »Prilikom uvođenja tih pila bilo je ponovno suprotstavljanja kako stručnjaka
(inž. Oštrić 1961.) (tako i radnika. Na planu razuvjeravanja stručnjaka prof.
R. Benić odgovara inž. Oštricu u stručnoj literaturi pobijajući sve prigovore u
navedenom članku inž. Oštrica.«
— »Teškoće su se sastojale u otporu radnika da prime novo sredstvo za rad.
Tradicija i iskustvo sa ručnim alatom bili su vrlo veliki, a prihvaćanje mehanizacije
skopčano je s mnogo problema. Najveći problem bio je u tom, što se pila
trebala primijeniti masovno, pa je valjalo obučiti veliki broj radnika. Nisu postojale
norme ´rada i materijala, što je zaista imoglo dovesti u pitanje osobne dohotke
sjekača.«
, — » ... teškoće su bile savladane ... postepeno »u uvedeni i dobri servisni
mehaničari, tako da je u kratkom roku od 2 godine potpuno prestao rad s ručnim
pilama, .motorne pile su uglavnom potisnule iz upotrebe i sjekiru... U nizinskim
šumama motorna pila će još dugo biti nezamjenjiv stroj.«


— »Prosječni efekti po radnom danu sjekača iznosili su u SG »Hrast« 1961
god. 1.66 m3... dok u 1973 god. ovi radnici na sječi izrade na dan 7,84 rn3...«
— »Pri uvođenju sjekačke grupe su bile vrlo velike (1 motorist s 5 i više
radnika)... Velike radničke grupe postepeno su smanjivane ... da bi se u posljednje
2—3 godine radilo sa po 2 radnika u grupi od Ikojih su oba obučena za
rad s pilom . .. Uskoro će svaki radnik biti opremljen motorkom ... «
66
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— » ... ali je primjena pile donijela i negativne efekte, jer je došlo do pc
jave profesionalnih oboljenja... oštećenja sluha... i oštećenja krvnih kapilara...
Prilikom uvođenja motornih pila vazoneuroza je predstavljala problem,
jer se počela brzo širiti među radnicima.«
Da bi autori inkriminiranog članka čitaoce uvjerili, da su u početku bili
zaista ostvareni dobri rezultati u radu sa tim motornim pilama, poslužili su se
podacima dobivenim istraživanjima prof. R. Benića iz 1948. godine prilikom prosječan
j i trase na autocesti Zagreb — Beograd u šumskom predjelu Brčkovac (Šumarija
Županja), objavljenim u »Šumarskom listu« str. 249 de 1948 god. Bila
je to čista sječa u nizinskoj srednje-dobnoj sastojini. Prema ovim podacima
povećani su:


— »produktivnost rada za 75*/o
ekonomičnost rada lo´/o
ekonoQTtska efikasnost lOOVu, tj. 2 puta u odnosu na ručni alat«


Međutim, ovi podaci nikako ne -mogu poslužiti za dokaz o učincima tih pila
u svim ostalim sječinama sa kudikamo različitijim i nepovoljni]im uslovima rada.
Prema tome je i .tvrdnja, da su »u početku ostvareni dobri rezultati« neosnovana
i neuvjerljiva. Kako se u citatu navodi, zbog nespremnosti struke da ih
prihvati za izvršavanje planova sječe i izrade u periodu obnove i izgradnje
ratom opustošene zemlje, te u 1961. godini otkrivenog suprotstavljanja stručnjaka
zaduženih za izvršavanje planova sječe, ove pile su davale sve slabije rezultate,
dok napokon u roku od 3 godine nisu nestale iz upotrebe — po mišljenju autora
— iz neopravdanih razloga. U ´tekstu članka se navodi, da je samo u SR Hrvatskoj
iz upotrebe izbačeno 1350 komada tih pila do 1951. \godine.


Dakle, što drugo već optužba pred javnošću i povijesti struke i ondašnjih
stručnjaka zaduženih za izvršavanje planova sječe i izrade u tako ´kritičnom
vremenu, koji nisu znali i htjeli iskoristiti :taj — po mišljenju autora — efikasan
i produktivan alat. Jer, nisu »i dali truda da obuče radnike u rukovanju sa
tim pilama, (mehaničare na njihovom održavanju, niti su znali sprovesti odgovarajuću
organizaciju rada sa tim pilama, kako su to s (uspjehom izvršili njihovi
nasljednici.


Ove pile su se po svoj prilici mogle korisno upotrijebiti u eksploataciji prašuma
po njihovim proizvođačima, ali nisu mogle doći do izražaja u našim uslovima
sječe, radi čega je bila uzaludna sva poduzimljivost da ih se iskoristi, kao
i želja da ih se proglasi uporabivim za naše uslove rada. Pored svesrdnih zala-,
ganja ondašnjih stručnjaka zaduženih za poslove sječe, navedene tvrdnje autora
ne bi mogle služiti njihovoj časti i ugledu. Umjesto ´karakteristika samih pila
i uvjetima rada sa njima, razlozi za njihov neuspjeh se pripisuju ondašnjim
stručnjacima zaduženim za poslove sječe i izrade. Umjesto već poznatih razloga,
javnosti se plasiraju novi, koji su također neuvjerljivi i neosnovani.


Pored živih sudionika u radu sa tim pilama, njihovu uporabivost je ocijenio
kolega Ing ŠURIČ, koji u »Drvarskom glasniku br. 3/54, pod naslovom »Upotreba
motornih testera u eksploataciji šuma« iznosi i slijedeće:


»U našoj zemlji ne postoje uslovi za rentabilno uvođenje motornih testera.
Radničke nadnice su niže nego u razvijanim zemljama, a naši šumski radnici
su vesti IU rukovanju sa ručnim alatom. Nabavna cena, kao uvozna roba, nesrazmerno
je visoka, a znatne su tekšoće u održavanju i nabavci rezervnih delova.


67
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Tereni su relativno ´teški, jer se najveći đeo seča vrši u planinskim krajevima.
Pretežno se obavljaju prebornc iseče, pa je drvna masa po 1 ha malena.«
Ovi općeniti navodi vrijede u mnogočomu i za područje jugoistočne Slavonije


o kojem je riječ. Budući da nigdje misu demantirani u stručnoj štampi, smatram
smionim iznositi drugačiju verziju neuspjeha u radu sa 2-ruoraim motornim pilama,
jer su tobože mogle izvršavati samo »dio posla na isjeći i izradi«, a »efikasno
su rješavale samo posao oko obaranja i trupljenja.«
Deset godina kasnije (1961.) pojavile su se na tržištu nove i prikladnije 1-ručne
motorne pile. Premda mnogo prikladnije — vidi se iz citata — ponovno´ je (tj.
kao i ranije!) uslijedilo suprotstavljanje njihovom uvođenju i to ne samo stručnjaka
— od kojih se ´imenuje pisac ovih redaka — nego i radnika.


Propisno suprotstavljanje je izvedeno i dokumentirano sa već spomenutim
mojim »Osvrtom«. Dakle, suprotstavljao sam se mehanizaciji i racionalizaciji poslova
sječe i izrade, premda se takvo uvjerenje ne bi moglo proizvesti iz mojega
članka — ukoliko ga pažljivo dobronamjerno čita objektivan stručnjak.


Što se pak tiče citiranog otpora radnika, smatram ovu tvrdnju također neosnovanom
i uvredljivom ,za naše ljude. Takav otpor se ne navodi kao razlog odbacivanja
2-Tučnih motornih pila, premda ga je stvarno bilo, što je poznato svim
sudionicima u njihovom korištenju, ali ne radi tradicije i iskustva odbijaju novo
sredstvo za rad, već radi njihove neakonomionosti u pogledu zarade osobnog
dohotka i mepodesnosti u rukovanju sa njima. Općenito je poznato, da naši radnici
i seljaci (odakle se regrutira veći dio šumskih radnika i prevoznilka) s oduševljenjem
i lakoćom prihvaćaju svako novo sredstvo za rad, samo ako osjete
da je korisno. Prisjetimo se samo, sa kakvom brzinom i oduševljenjem su radnici
— kako oni kod kuće, tako i oni zaposleni u inozemstvu — prihvatili mehanizirani
rad i nova sredstva za rad, te kako su naši seljaci brzo i bez sentimentalnosti
rasprodali svoje divne konje i sjeli za volan traktora.


Ova tvrdnja je neodrživa i prema izlaganju prof. Banica, koji u svom već
citiranom članku, u prilog dokaza za primamljivost motornih pila za radnike
navodi: »nije malen broj radnika, koji se odlučuju na nabavku vlastite pile«.


Kako je u citatu navedeno, radi savladavanja suprotstavljanja stručnjaka i
njihovog razuvjeravanja od činjenica i podataka iznijetih u »Osvrtu«, bilo je
potrebno putem stručne štampe nešto uraditi »na planu razuvjeravanja«. Tom
su prilikom «pobiijani svi prigovori« koje sam navodno iznio u »Osvrtu«. Istina,
pored dobrih, iznijete su i slabe osebine, pa je simptomatično, da se sada spominju
samo nekakvi prigovori, koji su svi od reda pobijeni pa pisanje u »Osvrtu«
postaje bezvrijedno. Kakvi su to bili prigovori i na koji način ih je pobio prof.
Benić, vidljivo je iz naprijed navedenih citata i obrazloženja.


U »Osvrtu« je upozoreno na probleme, koji nas očekuju prilikom uvođenja
motornih pila i mišljenje, da se ne uvode na brzinu i pod svaku cijenu. Autori
članka u »Zborniku« ističu, da je bilo mnogo i velikih problema, zbog masovne
primjene, obučavanja velikog broja radnika, te normiranja rada i materijala, što
sve skupa ne izgleda uvjerljivo. Jer, iz priložene tabele br. 4 u tekstu članka se
vidi, da je ŠG »Hrast« nabavilo tek 1966. godine 2 komada, u 1968. god. 3 komada,
i u razdoblju 1969—1972. god. 133 kom. motornih pila. Dakle, nije se nabavljalo
baš tako brzo i bilo je podosta vremena («sam godina!) za pripremu, obučavanje
radnika i mehaničara, te formiranje normativa rada i materijala. Za
ovo posljednje su postojali obilni strani podaci. Izgleda međutim, da je potrebno


68
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Ishoditi poene za izmišljeno suprotstavljanje stručnjaka i otpor radnika, te savladavanje
problema — čega u stvari nije niti bilo.


Nije vremenski definirano kada je to »u kratkom roku od dvije godine potpuno
prestao rad s ručnim pilama« i u kojem je to roku iz upotrebe potisnuta
i sjekira. Zato je ovoj tvrdnji teško vjerovati. Svaki neupućeni čitaoc bi pomislio:
sjajan uspjeh — sjajni stručnjaci!


Međutim, kako drugdje, tako i u istočnoj Slavoniji postoje sastojime u kojima
se obavijaju proredne i uzgojne sječe u kojima je razumno koristiti samo
ručni alat — pilu i sjekiru. Ako nije tako, onda smo radnicima dali u ruke ubojiti
alat— motorku, koja radnicima narušava zdravlje, a ubija racionalizaciju
sredstava i rada. Ako je iz upotrebe potisnuta lagana i britka ručna pila za
prerezivanje tankog materijala, moglo bi se reći da tu nešto nije u redu i posumnjati
u organizaciju rada pri sječi i izradi tanjih stabala, kao i efikasno i
racionalno korištenje motornih pila. Autori članka u »Zborniku« kao da ne zmaju
ili neće da znaju, da motorna pila nije alat u šumi za sve i sva, da ona ima
svoju graničnu upotrebu — praktičnu i ekonomsku.


Da je sjekira s>tvarno postala pomoćni alat u tako snažnoj mehanizacijji, uvjerio
sam se, nažalost na vlastitom i tuđem kupljenom ogrijevnom drvu. Bez
obzira na promjer, težinu manipulacije sa tolikim komadima i dr. oblice se uopće
ne cijepaju, a Ukoliko ih ima prapolovljenih, onda je to učinjeno uzdužnim propisivanjem
sa motornom pilom. Ovakav rad je posljedica potpune mehanizacije
sječe i izrade, a možda služi i za dokaz racionalnog korištenja motornih
pila?


Tek u 1973. godini postignut je zadovoljavajući učinak sa motornim pilama,
tj. nakon 7 godina rada sa njima, tj. 7,84 m:s umjesto ranijih 1,66 m´. Iz ovoga
se podatka može zaključiti, da je na mjestu bilo moje upozorenje u »Osvrtu«, da
se motorne pile trebaju zavoditi više radi sticanja iskustva negoli radi polučivanja
ozbiljnijeg efekta.


Sto se tiče veličine sjekačkih grupa, odnosno organizacije rada sa motornim
pilama, sudeći po svemu, u jugoistočnoj Slavoniji je postojao svojevinstan
stil j način rada. Sjekačke grupe se mijenjaju kao maramice, bez obrazloženja
I dokumentacije o optimalnoj veličini. Uopće nisu korištena strana iskustva, da
je motorna pila najekonomičnije korištena u posadi sa 4 radnika (vidi »Osvrt«),
niti domaće preporuke, da je »motorna pila najbolje iskorištena u radnoj grupi
od 3 radnika, od kojih bar dvojica treba da su vješti rukovanju i radu pilom«
(vidi prof. R. Benić: »Mehanizacija sječe i izrade u eksploataciji šuma«, »Šumarski
list br. 11—12/61).


Navedeni citati opet potvrđuju ispravnost navoda u »Osvrtu« »da motorna
pila iziskuje veće opterećenje i veći utrošak energije od ručne pile«, te da »najnovija
naučna ispitivanja na polju fiziologije rada ukazuju da je rad sa motornom
pilom zapravo otežavanje rada za radnika«. Istina s ovim navodima o
vazoneurozi demantiraju izvod i tvrdnju prof. R. Benića o manjem utrošku
energije u radu sa motornom pilom negoli kod ručnog rada. Napominjem,
da je ovaj navod u »Osvrtu« najprije nazvan kao prigovor motornim pilama,
da bi ga kasnije naveli kao činjenicu, iznijetu po autorima članka
a »Zborniku«. Dakle, od prigovora je postala činjenica. Bit će interesantno doznati,
kakve će sve posljedice prouzročiti motorna pila u rukama svakoga sjekača,
ili kako će se u tom slučaju moći opravdati njihovo racionalno korištenje. Živi
bili, pa vidjeli!


69
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Sve u svemu, proizlazi iz pisanja spomenutih kolega: Suprotstavljanja mehanizacije
bilo je 1948. godine, Bilo ga je i 1961. god. Tek 1971. god. stupanjem
na scenu nove generacije stručnjaka, za struku su nastupili bolji dani. Kakve
su tek perspektive, kada se »sječu, kresanje te eventualno trupljenje obavljati
tzv. procesori... Isto tako usitnjavanje (i vezanje) granja i sve oblovine tanje
od 7 cm sigurno će se izvršiti na samim sječinaima.« Ovo posljednje izgleda da
i nije tako daleko od ostvarenja. Nedavno sam pročito u »Večernjem listu« od


3. III 1983. str. 6, ´»Iverje umjesto nafte«, da će za pokusni rad u ovdašnjim šumama
uvesti iz Švedske takav stroj. Da li smo takav poduhvat prethodno predložili,
napadali i branili u stručnoj štampi, nije mi poznato. Poznato mi je, da
smo uvozili i montirali strojeve u nerentabilne tvornice i da je ovakva praksa
na. samrti.
S obzirom na izvanrednu mogućnost plasmana šumskog otpada na licu
mjesta u njegovom izvornom obliku na području istočne Slavonije, zahvaljujući
postojanju bližih potrošača u seoskim naseljima, ideja o njegovoj preradi
je sumnjive vrijednosti. Promjenom njegovog oblika i oplemenjivanjem izgleda,
te bezuvjetnim povećanjem njegove cijene ne bi se postigli željeni rezultati.
Seoska domaćistva su i do sada trošila malo nafte za izvor toplotne energije
u svoim gospodarstvu, radi čega im i nije potrebna takva zamjena. Oduzimati
im opet izvornu toplotnu energiju radi podmirenja daljnjih potreba, također ne
bi imalo gospodarskog opravdanja. Naši preci su za podmirenje potreba na ogrijevnom
i drugom drvu kod ovih žitelja osnivali zaisebne komunalne organizacije
(imovne općine), a nove generacije ih kane ostaviti bez ogrijeva (kao da je
to briga njih samih), ili ih raseliti.


Slažem se, da je ne samo otpadak, već drvo općenito, efikasan izvor toplotne
energije i zamjena za kritičnu naftu, ali se ne bih mogao složiti, da će se taj
problem efikasno riješili na predloženi način. Ovaj način samo prerađuje ono,
što se može potrošiti i bez preradbe u svrhu zamjene za tobožnju naftu. Efikasno
rješenje je moguće postići samo efikasnijem pristupu ka povećanju proizvodnje
drvne mase, kako bi i šumarstvo postalo proizvođač i toplotne energije.
Golih površina, sposobnih samo za proizvodnju drvne mase imamo u izobilju,
besplatne vlage i sunčeve energije također. Potrebno je samo razumijevanje,
dobra volja i ulaganja poput onih u istraživanje nafte. Sirovinama za tu proizvodnju
— suncu i vlazi — još se ne nazire iscrpljenje, kao što je to slučaj sa
naftom i plinom, a drvo je najuspješnije akumulirana sunčeva energija, pogodna
za pohranu i manipuliranje, bez opasnosti za eksploziju i druge nevolje.


U utrci i pohlapnosti za povećanjem standarda izbacili smo iz upotrebe peći
za dirva i tamo, gdlje to nije bilo neophodno, te nabavili i montirali modernije
peci na naftu i struju. Ne samo drvni otpad nego i drvo je postalo neupotrebljivo.
Za domaćinstva su to bila kratkovidna, bolje rečeno, kratkotrajna rješenja. Kućni
budžet je lakše prebolio ove promašaje. Društveni budžet, odnosno narodno
gospodarenje moralo bi se zasnivati na dugoročnim rješenjima. Ne ulagati i trošiti
postignuto u opremu i strojeve, koji također sutra mogu postati neupotrebljivi,
te još upotrebljivo otpisivati u otpad. Takva sudbina bi po svoj prilici mogla
zadesiti i stroj za briketiranje šumskog otpada.


Pored opisanog razvoja mehanizacije sječe, u članku u »Zborniku« informira
se čitaoce i o razvoju mehanizacije transporta posječene drvne mase od
panja do potrošača (DIK »Spačva«) i glavnih stovarišta. Bilo bi interesantno
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 73     <-- 73 -->        PDF

doznati, da li prikazani obim mehanizacije i njezinih troškova, uključenih u
troškove transporta ide paralelno — ako ne sporije — sa realnom vrijednošću
prirasta drvne mase ili se ta disproporcija prenosi putem povećanih cijena šumskih
proizvoda na potrošače. Ekonomska opravdanost tolike mehanizacije mogla
bi se dakle dokazati samo studioznom analizom svih zavisnih faktora u komparaciji
sa drugačijim ili ranijim načinom transporta. Međutim, u članku se — pored
golog navođenja redosljeda u primjeni i tehničkih podataka iz prospekta —
takvi podaci nr iznose.


Samo na prvi pogled moglo bi se primijeniti:


— lakši strojevi, sa većom plohom gaženja, možda i bez lako povredljivih
zračnica, brže ; lakše bi se kretali po uglavnom vlažnom zemljanom terenu i
imanje bi razvaljivali kritične prolaze u šumi, čime bi sami sebi olakšavali prolaz,
— lakši strojevi bi manje provaljivali zemljane i provizorne, kao i manje
lomili i oštećivali moderne asfallne vlastite i tuđe prometnice. Osposobljavanje
i modernizacija istih, mogla bi biti lakša i jeftinija,
— jednostavnijim vučnim strojevima i njihovim prikolicama lakše bi se ovladalo
rukovanje i omogućilo bolje iskorištenje.
Ovako: — više hidraulika, više problema — više kvarova i zastoja. Dok je
u kvaru hidraulik ili ekran, mora stajati vozilo i obratno,


— kompliciranije rukovanje i skuplje održavanje.
— Umjesto prevoženja teških željeznih kranova u oba pravca, bilo bi bolje
i jeftinije prevoziti koristan teret — drvo.
Teškim strojevima pr svoj prilici bolje odgovaraju kameniti tereni, a oprema
vučnih sa kranovima prilagođena je manjim količinama na stovarištima.
Prostranim šumama, sa koncentriranom drvnom masom, odgovarala bi drugačija
organizacija utovara i prijevoza, pogotovo kada potrošač ima mogućnost istovara.


S/tiče se utisak, da je mehanizacija sama sebi svrhom, pri čemu se zapostavlja
njezina stručna i gospodarska opravdanost. Umjesto toga, uveden je pojam
»ekonomska nužda«. Mehanizacija bez detaljne i stručno dokazane opravdanosti
i gospodarske koristi mogla bi služiti samo za trofeje njihovih predlagača.
Kubici zlatne hrastovine namijenjeni plaćanju glomaznih i skupih uvoznih
strojeva i njihovih rezervnih dijelova, bili bi korisnije upotrebljeni za podmirenje
troškova kupovine nezamjenjivih strojeva, sirovine i drugih roba iz uvoza potrebnijih
privredi zemlje.


Osim toga, moglo bi se reći, da što god bliže stablima i šumi budemo dovodili
glomazne i teške strojeve, da će biti manje stručnog gospodarenja sa šumama
i da ćemo imati slabije rezultate prilikom uzgajanja šuma. Njihovo uzgajanje
teče sporo i ovisno uglavnom o prirodnim faktorima koju činjenicu ne bi
bilo na odmet respektirati i prilikom njihovog korištenja. Kuda prolazi teška
mehanizacija, tu mladik ne niče, a umjetno pošumljavanje je skupo i problematično.


Nedavno sam se uvjerio na licu mjesta u prorednoj sječini Topola, Šumarija
Vinkovci, kako je običan profesionalni šumski prijevoznik, ili »posljednji Mohikanac
« u odumiranju, racionalno organizirao izvlačenje trupčića i rudnog drveta
u toj sječini.


71
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Traktor sa prikolicom ne može se niti smije, (a nije ni racionalno), kretati po
svoj površini i pobirati drvni materijal za odvoz. Uz traktor je radio i jedan
konj, koji bez poteškoća i bez štete u šumi prikuplja raštrkani materijal i privlači
ga do prolaza, ikojim je omogućeno kretanje traktora kroz sastojinu. Konj
je jeftiniji od traktora, pokretljiviji i brži, a nije mu potreban benzin, niti rezervni
dijelovi. Njegovi troškovi pogona i održavanja dakle ne. osciliraju, niti su
ugroženi, kao što je to slučaj s ekipažom — kako se ta mehanizacija zvučno
naziva. Nema kvarova i zastoja. Jedino, alko stoji kad se odmara gricka kukuruzovinu
ili pase travu iz dosade.


U odnosu na prednje, može se reći, da izvlačenje sa mehaniziranom ekipažom
ne bi moralo postojati »iz ekonomske nužde«, da smo ovim konjima i njihovim
goničima poklonili saimo dijelić pažnje i brige, koju poklanjamo traktorima
i KoOkumima, te njihovim vozačima. Posve mehanizirani transport u šumi,
ili izvlačenje drvne mase, u potpunosti je ovisno o benzinu, a tu je stanje kritično,
a za vrijeme rata bilo bi još kritičnije kad govorimo o benzinu.


S obzirom na poodmakle godine od objavljivanja mog članka, moglo bi se
reći, da su teme zastarjele i da su izgubile na aktuelnosti. Međutim, ima tema,
koje ne zastarjevaju i nikada ne gube na aktuelnosti. Naglasak na korištenju
vlastitih mogućnosti iskorištenju vlastitih unutarnjih rezervi prije odlučivanja
na uvoz tuđe i skuplje opreme i strojeva ima svoju trajnu vrijednost. Ovakvo
rezoniranje se može potcijeniti ili odbaciti, ali se posljedice takvog suprotstavljanja
brzo odbijaju o glavu. Brzopleto ponašanje je ujedno i nestručno, koje za
posljedicu ima negativne efekte. Negativne efekte je moguće privremeno kamuflirati
u vlastitom djelokrugu ili ih prenositi na druge sudionike u proizvodnom
lancu, ali je sigurno da se nestručnim ponašanjem malo po malo doprinosi destabilizaciji
privrede i nepoželjnoj devalvaciji domaće valute. Današnje prilike
potvrđuju navedeno.


Borba za prosperitet u struci, te podrška racionalnosti i ekonomičnosti, teme
su dakle koje su uvijek aktuefae. Stoga je uvijek aiktuelno govoriti i o anomalijama
na tom plaou.


Ivan Oštrić, dipl. inž. šum.
Vinkovci