DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 105     <-- 105 -->        PDF

ANTUN KAMERER
dipl. ing. šum. i dipl. ing. agr.


Dana 19. rujna 1983. godine, nakon iznenadne
i kratke bolesti preminuo je u
Vinkovcima, u 58. godini života Antun
Kamerer, uvaženi tehnolog zajedničkih
službi Šumskog gospodarstva »Hrast« Vinkovci.


Njegov životni put počinje u Vinkovcima,
gdje je rođen 1925. godine i gdje
stječe osnovnu i srednjoškolsku naobrazbu.
Studij šumarstva pohađa na zagrebačkom
Šumarskom fakultetu, kojega završava
1952. godine. Zatim sa svog radnog
mjesta i uz vlastite troškove, nastavlja
poljoprivredni studij, koji završava 1961.
godine. Nakon toga uslijedio je i postdiplomski
studij iz oblasti poljoprivredne
mehanizacije, čime je stvorio kompleksnije
poglede biljne proizvodnje s iskustvima
na njenoj intenzifikaciji i suvremenijim
proizvodnim tokovima.


Sve su to bile pretpostavke jednom
unaprijed trasiranom pozivu. Međutim


životna stvarnost otvarala mu je i druge
vidike, ponekad uvjetovane organizacijskim
promjenama radnih sredina, a koji
put i vlastitim nemirnim duhom.


Sa prvim radnim mjestom i početnim
stručnim radovima susreće se 1952. godine
u Šumariji Otok, potom prelazi u
Šumariju Vinkovci, a 1960. godine prihvaća
ga novoosnovano Šumsko gospodarstvo
Vinkovci, kao referenta rasadničke
proizvodnje i plantažnog uzgoja topola.
U nastalom Šumsko-poljoprivrednoindustrijskom
kombinatu »Spačva«, koji
djeluje od 1961. do 1969. godine, ponajprije
rukovodi mehanizacijom radova u
šumarstvu, zatim kroz svoje organizatorske
sposobnosti dospijeva svuda gdje nešto
zapne. Kao takav, nalazi se na dužnosti
upravitelja Poljoprivrednog pogona
Lipovac, zatim u svojstvu rukovodioca
radova na autoputu Vinkovci — Županja,
koje djelomično ispomaže građevna grupa
Kombinata, te napokon i na radnom
mjestu upravitelja tog građevinskog pogona.
Po razdvajanju ove složene radne
organizacije, nastavlja radom u drvnoj
industriji, gdje obavlja dužnost rukovodioca
nabave sirovina. Pošto nije bio
sklon da se prilagodi zatečenim komercijalnim
navikama, oprašta se s tim radnim
mjestom, a isto tako i s Vinkovcima.
U razdoblju između 1971. i 1973. godine
jedno vrijeme rukovodi istarskim
plantažama povrća Prehrambene industrije
»Podravka«, a od tamo kreće u
SR Njemačku, gdje uz rad još stječe iskustva
na mehaniziranim sredstvima za
eksploataciju šuma. Pri povratku 1973.
godine uključuje se u sastav Šumskog
gospodarstva Vinkovci kao tehnolog me
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 106     <-- 106 -->        PDF

hanizacije šumskih radova. Uz tu svoju
funkciju, na kojoj dočekuje svoje posljednje
dane, on je istovremeno i redovni
predavač na Srednjoškolskom šumarskom
centru Vinkovci.


Svim tim brojnim i raznorodnim zadacima,
pok. Kamerer, još iz školskih
dana zvani Kudro, uspješno je odolijevao
zahvaljujući, prije svega, predanom
i odgovornom radu, a zatim svom visokom
stručnom obrazovanju, posebno bogatoj
tehničkoj kulturi. Njegovo učešće i
uloga u znatnoj je mjeri doprinijelo da
se vinkovačko šumarstvo vinulo u sam
vrh mehaniziranosti svojih radova. U industriji
drva Vinkovci, još i danas zrače
tragovi njegove suradnje iz faze izgradnje
i uhodavanja njenih postrojenja. Mlađe
generacije u koje je nesebično pretakao
svoja iskustva, dugo će pamtiti privlačna
i originalna izlaganja, njegove teoretske
širine i praktički pristup stvari,
kao i lakoću s kojim ih je uvodio u nova
saznanja.


Među njegove osobne karakteristike
trebali bi prvenstveno istaknuti postoja


ni karakter, drugarstvo te otvorenost, bez
obzira na sredinu u kojoj bi je ispoljavao.
Bio je uz to poznat po skromnosti
i privrženosti svojoj obitelji, gdje bi pretežno
provodio slobodno vrijeme i koristio
priliku za stručno uzdizanje. S druge
pak strane slovio je kao vedar i raspoložen
čovjek. Njegov nadaleko poznati
humor, njegova spretnost u interpretiranju
značajnijih zbivanja, sa vještim oponašanjem
pojedinaca i nadimcima — redovno
bi unosili živost i raspoloženje svugdje
gdje bi se kretao.


Ovih nekoliko prigodnih misli, posvećenih
uspomeni jedne duge i prisne suradnje,
daleko su od toga da bi dočarali
lik i djela našeg vrlog druga Kudre. To
će potvrditi i mnoštvo njegovih prijatelja
i poštovalaca, koji su, unatoč upornoj
kiši, došli da mu uz posljednji ispraćaj
odaju dužno priznanje i veliku zahvalnost.


Dragan Tonković


dipl. ing. šum.