DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Š r o t, M.: Zaštita šumskih sastojina avionima
u CSR u 1982. godini (str. 542—
—546.).


U 1982. godini avioni su korišćeni za
suzbijanje niza štetnika: arišovog savijača
(Zeiraphera diniana) na ukupno 3960
ha smrekovih sastojina u Krušnim gorama,
Krkonošama i Brumovskom ogranku;
gusjenice grba (osobito Erranis defoliaria)


SCIENTIA SILVAE SINICAE
vol. 17, 1981.


Donosimo prikaz jednog sveska ovog
časopisa kako bi naši čitatelji kroz članke
kineskih znanstvenih radnika dobili uvid
u aktualnu šumarsku problematiku
Kine.


Br. 1.
Proučavanje razvoj embrioida iz Eucalyptus
Callus


Proučavanje efekata mreže poljozaštitnih
pojaseva u okrugu Shenksien u provinciji
Hopei


Proučavanje ljuski lika junanskog bora
(Pinus yunnanensis)
Citološka proučavanja pojave heterecije
borove rđe (Cronartium ribicola Fisch.)


Proučavanje štetnog moljca Aleurotrachelus
camelliae Kuwana na Camellia oleifera
Abel


Proučavanje staništa za sadnju kineske
jele


Preliminarna opažanja o iniciranju razvoja
cvjetnog pupa kineske jele u Nanpinu,
Fujian


Preliminarna istraživanja klimatskih
regija u kojima pridolazi kineska jela


Proučavanje optimalne lokacije pogonskog
točka univerzalnog traktora za transport
duge oblovine


Sinteza i primjena dehidroabietilamina
i njegovih acetata


Preliminarno proučavanje prognoze ranog
rasta bora Pinus sylvestris var. mongolica


398


na brezama i jarebici koje vrste u Krušnim
ograma zamjenjuju smreku, stradalu
od imisija; štetnika Cephalcia abietis na
površini od oko 2500 ha ugroženih sastojina
na Šumavi i Jizerskim gorama. Ovaj
način suzbijanja štetnika pokazao se vrlo
uspješnim i zdravstveno stanje tretiranih
sastojina vidno se poboljšalo.


Bernard Hruška, dipl. inž. šum.


O simulaciji i metodi kvadratnih pokusnih
ploha
Kako istražujemo teoriju simulac´je pokusnih
ploha
Diskusija o točnosti metode simulacije
pokusnih ploha
Mikroklima zaštitnih pojaseva topole
Preliminarno proučavanje strizibube
Aristobia hispida Saunders


Br. 2.


Studija o ekološkom faktoru perioda
cvatnje i sposobnosti plodošenja Camellia
oleifera


Prognoza pojave gusjenica na boru u
provinciji Jiangxi


Geografsko rasprostranjenje kineske
jele i sugestija o glavnim područjima za
komercijalnu proizvodnju jelovine.


Testovi o prirodnoj otpornosti prema
truleži važnijih vrsta drveća u Kini


Korelacija između prinosa i mikroklimatskih
faktora na poljoprivrednim parcelama
zaštićenim poljozaštitnim pojasevima


Zakonitosti u rasprostranjenju šumskih
tala Kine


Istraživanja o cvatnji i vegetativnom
razmnožavanju Phyllostachys bambusoides


Nova Matsucoccus vrsta u provinciji
Hei´longjiang (Homoptera, Margarodidae)
Nova vrsta roda Sphecia iz Kine (Lepidoptera,
Aegeriidae)
Proučavanje razvoja Dothiorellft — raka
na topoli
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Odnosi između produkcije i distribucije
suhe tvari i rast organa u jednogodišnjih
sadnica Massonovog bora (Pinus
massoniana Lamb.)


Preliminarna diskusija o vrijednosti
šuma u Kini
Kalkulacija žičane željeznice metodom
perturbacije
Pošuml javan je na suhim stepama i u
polupustinjskim krajevima


Proučavanje anatomskih indikatora za
kultiviranje kvalitetnijeg varijeteta Rhus
verniciflua Stokes


Primjena parazitičkih tahinida u suzbijanju
šumskih štetnika


Br. 3.


Preliminarno proučavanje automatskog
zatvarača kod plavljen ja trupaca


Proučavanje fizičko-mehaničkih stojstava
drva junanskog bora (Pinus yunnanensis
Franch)


Tri nove Nesodiprion vrste iz Kine
(Hymenoptera, Symphayta, Diprionidea)


Proučavanje infekcije antraknoza (Colletotrichum
sp.) na Cunninghamia lanceolata
(Lamb.) Hook


Geografsko rasprostranjenje Pinus tabulaeformis
Carr. i klasifikacija u provenijencijske
regije


Diskusija o središtu rasprostranjen ja
i flori roda Paulownia
Efekti hormona na morfogenezu »vještičinih
metli« na Paulownia spp.
Nova metoda vegetativnog razmnožavanja
Phylk»st«chys pubescens Mazel ex


H.
de lehaie
Jedan oblik eksponencijalne jednadžbe
rasta i njena primjena u analizi rasta
drveća
Konstrukcija prirasno-prihodnüi tablica
pomoću dijagrama gustoće sastojina
i krivulja stanišnog indeksa
Proučavanje o izračunavanju srednjeg
promjera pomoću prsnog promjera i visine
stabla


Istraživanje o uvjetima rasta i regulaciji
plodonošenja u sastojinama običnog
bora u regiji Hongkhaergi


Preliminarno proučavanje Insulaspis
pini (Mask.)


Preliminarno proučavanje uzroka preležavanja
sjemena lipe Tilia amurensis
Rupr.


Preliminarno proučavanje metode hibridizacije
i heterozisa ariša
Proučavanje primjene radioizotopa na
hiperparazitizam insekata koji luče lak
Preliminarno proučavanje Hyperaeschra
pallida Butler


Kratka bilješka o publikaciji »Flora
Reipublicae Popularis Sinicae, Tomus 7,
Gymospermae«


Br. 4.


Uzroci prostorne distribucije gusjenica
borovog prelca (Dendrolimus punctatus
Walker) i njihova primjena u praksi


Proučavanje o stvaranju kore i njenom
kemijskom sastavu na topoli Populus tomentosa
Carr.


Kalibriranje spektralnog mjerenja drveća
u šumi


Proučavanje gustoće sadnje kod pošuml
javan ja kineskom jelom


Test o prirodnoj otpornosti nekih važnijih
vrsta drveća Kine prema termitima


Tip i analiza tehnološkog uređenja stovarišta
drva u šumi


Proučavanje otpornosti nekih vrsta borova
prema ušima korašicama (Matsucoccus
matsumurae Kuwana)


Proučavanje bjelikara Mlnthea rugicollis
(Walker)


Preliminarno proučavanje Anoplophora
nobilis Ganglbauer (Coleoptera, Cerambycldae)


Proučavanje zakonitosti prirodnog proređivanja
sastojina bora Pinus yunnanensis
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Indukcija embrioida iz somatskih staPrethodni
izvještaj o pokusu s visokonica
topole produktivnom plantažom topole na maloj
površini o krugu Siyang, provinciji Ji-


Preliminarno proučavanje uzgoja uši
angsu


Lacifera Iacca Ker na raznim biljkama
hraniteljicama Bilješke o znanstvenim nazivima i geKultura
organa i organogeneza kod ografskom rasprostranjenju nekih kinesvrsta
Paulownia fortunei Seem., P. elon-kih vrsta drva
gata S. Y. Hu, Sequoia sempervirens


Kratka bilješka o publikaciji »Tropsko


Lamb, i Sequoiadendron gigantea Lindl.


i subtropsko drveće Kine«
Rektifikacija tradicionalne metode
»Analiza stabla« I. Miklos


UPOZORENJE!


U ovogdišnjem broju 3 — 4. Šumarskog lista na str. 243. otisnute su, kako
i u naslovu piše, pretplate za Šum. list za 1981. godinu.


Pretplata za 1983. godinu iznosi:


1. za radne organizacije, ustanove i si. 2 000.— din
2. za inozemstvo 2 500.— din
3. za pojedince 300.— din
4. Za studente i umirovljenice 200.— din