DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 74     <-- 74 -->        PDF

(dolini Dunava) a od zapada izoliran karpatsko-
balkanskim lančanim gorjem te
»predstavlja biljnogeografski, pa i fitocenološki,
posebno područje« (str. 43). Na
tom području nalazi se i sivi (stepski)
hrast lužnjak — Quercus pedunculiflora


K. Koch, kojeg je Jovanović opisao
1967. godine u svom udžbeniku dendrologije
(str. 48).
Iz prikaza B. Vas il je vica saznajemo,
da prema studiji iz 1979. godine
»Osnovna pitanja pri izdvajanju i gazdovanju
nacionalnim parkovima i mogući
načini njihovog rešavanja« u Srbiji samo
četiri područja imaju uslove za status nacionalnog
pafka. To su područja Tare,
Kučajske Planine, Đerdap i Kapaonik.
Područje Đerdapa »formalno je proglašeno
za nacionalni park još 1974. godine«
ali kako »ovim zakonom nisu rešena osnovna
statusna pitanja, nisu utvrđene granice
parka, niti predviđene obaveze Republike
« u pripremi je donošenje novog
zakona. Površina ovog nacionalnog parka
predviđena je oko 5000 ha. U pripremi
je i donošenje zakona za proglašenjem
nacionalnim parkom područje planine Tare
i Zvezde u zapadnoj Srbiji (oko 22 000
ha) te najviših dijelova planine Kopaonik
(oko 12 000 ha). U N. p. Tara oko tri
četvrtine površine je pod šumom, a »pojedini
šumski kompleksi... spadaju među
najočuvanije i najkvalitetnije u Evropi
«. Na Tari je Pančić otkrio i »svoju« omoriku.*
U N. p. »Kopaoniku«. uz ostalo,
postoje i »prostrane travnate površine«
te ga se može »tretirati kao najperspektivnijeg
centra planinskog, zimskog turizma
u Srbiji« (str. 96).


Kako kompleks Nacionalnog parka dopire do
rijeke Drine, to ni šume na tom području nisu u
prošlosti bile pošteđene od sječe. Tako je na prelazu
stoljeća (oko 1900) posječeno preko 30 000 stabala
jele i smreke »promjera na 1 m visine 60 — 120
cm« (»Šumarstvo« br. 4/1982, str. 65), a iskorišćivanje
šuma na tom području nastavljeno je i između
dva rata. Osim što se drvo izvlačilo na Drinu (i
dalje plavilo ili splavarilo) ono se prebacivalo i žičarom
od Zaovina na pilanu u Jagodini (kod Višegrada).


3. Kao posebnost ovoga broja »Zaštite
prirode« valja naglasiti bibliografiju (popis)
radova objavljenih u publikacijama
Republičkog zavoda za zaštitu prirode.
Ovaj popis s jedne strane je dokument
o radu u prvom redu stručnjaka Republičkog
zavoda za zaštitu prirode SR Srbije
a zatim i drugih koji se zanimaju za pojedine
probleme iz te domene. Autori su
pretežno iz Srbije, ali ih ima i iz drugih
Republika odnosno iz SR Bosne i Hercegovine
(P. Fukarek, V. Ržehak) te Hrvatske.
Iz Hrvatske suS. Bertovi ć (Motovunska
šuma — prirodna rijetkost Istre,
Z. P. br. 17/1960), M. Kamenarević
(Zaštita prizemne flore Medvednice i Samoborskog
gorja, Z. P. 13/1958), Ž. Polja
k (Planinarstvo i zaštita prirode, Posebna
izdanja knj. 1, 1972. god., Materijali
Prvog saveznog savjetovanja za zaštitu
prirode Jugoslavije održanog 1968), P.
Unga r (Položaj, organizacija i kadrovi
u oblasti zaštite prirode — »Posebna izdanja
« knj. 4, 1974) te R. Kevo.
Izdvajam suradnju K. Reve, jer je
vaj Popis omogućio, da se dopuni bibliografija
njegovih napisa koja je objavljena
u nekrologu (Šum. list br. 11—12/1972), u
kojem nije naveden ni jedan napis iz časopisa
»Zaštita prirode«. U Z. P. objavljeni
su ovi prikazi R. Keve:


— Prikaz dosadašnjeg rada na području
zaštite prirode u NR Hrvatskoj (u br.
8/1956),
— Kopački rit kao prirodni rezervat;
Zaštita pećina u NR Hrvatskoj (u br.
9/1957),
— Nacionalni park Paklenica (u br.
11/1957),
— Zaštita starih stabala (u br. 11/1957),
— Postupak oko progltišenja područja
Mljetskih jezera i okolnih šuma nacionalnim
parkom (u br. 13/1958),
— Rad službe zaštite prirode Konzervatorskog
zavoda Hrvatske u 1958. god.
(br. 15/1959),