DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— varijabilnost debljinskog prirasta po
dobnim razredima;
— odnos strukture broja stabala i strukture
debljinskog prirasta (širine godova)
«.


Svi navedeni elementi svakako su
funkcija i tretmana sastojina tijekom ophodnje,
ali u ovom slučaju utjecaj razlike
tretmana minimalno se odrazio na
rezultat, jer su istraživanja provedena na
24 plohe. Od ukupnog broja primjernih


ZAŠTITA PRIRODE
časopis Republičkog zavoda za zaštitu
prirode SR Srbije
Broj 35.


Časopis »ZAŠTITA PRIRODE« izdaje
Republički zavod za zaštitu prirode SR
Srbije od 1950. godine a s prekidom od
1967. do 1982. godine, kada nastavlja s br.


35. U međuvremenu od 1972. do 1978, Zavod
je objavio 11 knjiga »POSEBNIH IZDANJA
«, a 1974. i 1975. i dvije knjige
»ZBORNIKA RADOVA«.
Ovaj, 35. broj »Zaštite prirode« sadrži:
Uvodna riječ Redakcionog odbora.


S. N i k o 1 i ć: Djelovanje Republičkog
zavoda za zaštitu prirode u SR Srbiji,
B. JovanovićiM. Mišić: Šumske
zajednice Srbije i potreba njihove zaštite,


B. Jovanović: Fitocenoze maljavog
poljskog jasena sa lužnjakom u Krajini,
S. Nikolić : Korišćenje zaštićenih
objekata prirode u turističko-rekreativne
i kulturno-obrazovne svrhe,
Ž. Radovanović: Metodski postupak
zaštite i uređenja prostora oko
nepokretnih kulturnih dobara,


B. Vasiljević: Novi nacionalni
parkovi u SR Srbiji,
Svetlana N o j k o v i ć : Prikaz zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti
prirode,


ploha 12 ih je u sastojinama od Popovače
do Nove Gradiške a 12 od SI. Broda
do Spačve.


Ovu registraciju 52. sveska Radova Šumarskog
instituta u Jastrebarskom završavamo
s konstatacijom, da rezultate istraživanja
Mr Brezaka treba koristiti u
uzgoju sastojina šume hrasta lužnjaka
i velike žutilovke.


O. Piškorić
Zlata Jarić : Plan zaštite korišćenja
i uređenja područja posebne namjene u
Prostornom planu Srbije,


Zlata Jarić: O čemu je bilo govora
na dosadašnjim savjetovanjima o nacionalnim
i regionalnim parkovima,


S. S t a n k o v i ć : Naučno-stručni skup
»Zaštita, očuvanje i unapređenje kvaliteta
slatkih voda«,
S. Stanković: Simpozijum »Zaštite
prirode i turizam u SR Srbiji«,
Popi s radova objavljenih u publikacijama
Republičkog zavora za zaštitu prirode.


2. Od priloga zahtijevaju širu informaciju
dva, onaj Prof. dr Branislava Jovanovića
i onaj Božidara Vasiljevića.
B. Jovanović prikazao je, kako se
vidi u naslovu, fitocenozu maljavog poljskog
jasena s lužnjakom u Krajini. Maljavi
ili dlakavi poljski jasen nije registriran
ni u I izdanju Šumarske enciklopedije. To
je jasen, kojeg je prva opisala engleska
botaničarka W i 11 m o 11 s delte Dunava
i nazvala ga Fraxinus pallisae prema istraživaču
delte Dunava Mariette Pallis. U
našoj zemlji ovaj uskolisni dlakavi jasen
prvi put je zabilježen 1957. godine i to u
Timočkoj krajini (Jovanović) i pored
Negorečke Banje u blizini Đevđelija (E m).
Ovaj jasen nalazi se na ograničenoj površini
istočno od Negotina kao ostatak
šumske vegetacije nekadašnjeg Negotinskog
rita. Krajina je krajnji sjeveroistočni
dio Srbije otvoren prema sjeveroistoku