DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 72     <-- 72 -->        PDF

na istom tlu kao tipična subasocijacija
brdske bukove šume (Fagetum illyricum
montanum subass. typicum). Nema,
nadalje, podataka o obnavljanju (pomlađivanju)
sastojina iako ima »sastojina u
stadiju propadanja« tj. sastojina u kojima
»unutar stadija prezrelih stabala (5),
ima — prema temeljnici — više od 30%
stabala koja su suha ili su se počela sušiti
(str. 20). Sa stanovišta zaštite prirode
može biti govora samo o propadaju stare
sastojine a ne sastojine uopće. To je
zapravo sastojina u kojoj su stabla premašila
fiziološku zrelost pa je i prirodno
da ona postupno i odumiru, suše
se. Međutim, ako je pomlađivanje dobro,
tada sastojina nije u propadanju nego u
obnavljanju, a o mlađem naraštaju nema
ni riječi, a kamo li o tome, koja vrst dominira,
koja se naseljava, itd. Ove
činjenice dati će i odgovor na pitanje,
da li se šuma obnavlja samo kao prirodna
vegetacija odnosno koliko to obnavljanje
obećava i vrijednu ekonomsku šumu
kao jedan od »temeljnih podataka
za utvrđivanje očekivanih vrijednosti proizvodnih
mogućnosti ´normalnih´ šuma«
(str. 28).


Prezrelih stabala (str. 19) ima samo u
gospodarskim šumama, dok u šumama
šumskim rezervatima mogu biti samo
stara stabla. Međutim, takva stabla mogu
daleko premašiti starost stabala »fiziološke
zrelosti« (str. 19) tj. dimenzije
(starosti) kada kvalitet drvne supstar.ce
gubi svojstva iz mlađeg doba. Takva stabla
vizuelno su normalna, ali im je drvna
masa »prešla«. Tako, npr., svojedobno,
1935. godine, na području Šumske uprave
u Ćajniću u eksploataciji bilo je porušeno
nekoliko stabala smreka starih preko
300 god., kojih je drvo u netom posječenom
stanju bilo »normalno«. Međutim,
kada su nakon tri ili četiri mjeseca ušla
u pilanski jaram mjesto piljevdne ispadala
je prašina i ni jedna se daska nije
mogla upotrijebiti, jer se drvo runilo pod
prstima. A neposječena zacijelo mogla su
poživjeti bar nekoliko desetaka godina.


Ili jedan primjer iz samog N. P. »Plitvička
jezera«. Nova cesta prema Korenici
izgrađena je kroz bukovu sastojinu
u kojoj su, stara, stabla prije dvadesetak
godina bila suhovrha. Međutim iz svih
suhih vršnih grana potjerale su nove
grančice te je vrh krošanja postao bujniji
nego je bio prije sušenja prvotnih
grana. Tako je, bar bilo prije desetak
godina, kada sam opetovano provjeravao
tu pojavu. Sa stanovišta eksploatacije nakon
sušenja prvotnih grana sigurno bi sastojina
bila posječena, međutim ona se
»pomladila« i mjesto mlade sastojine, koja
se gleda prijekim okom u prirodnim
rezervatima, ostala je sastojina s odraslim
bukvama.


Zaključak? U elaboratu prikazano
djelomično današnje stanje ovog rezervata
korisno će poslužiti, za kvalitetnu ocjenu
analognih ekonomskih sastojina a za
»potrebe« zaštite prirode tj. prirodnog
razvoja vegetacije u svim fitocenozama
samo onda, ako se dopune istraživanjima
za cjelokupnu vegetaciju tj. i bujadnica
i kamenjara, koje su u elaboratu
samo naznačene, kao i gljivama u prizemnom
dijelu i na stablima te preciznijeg
prikaza pomlađivanja i širenja drveća,
grmlja pa i ostalih flornih elemenata.
Ako je to prepušteno Upravi N. P.
onda je to trebalo navesti i na kraju
elaborata.


Br. 52. Radova je Skraćena magistarska
radnja K. Bezak a »Proučavanje strukture
i veličine sastojinskog debljinskog
prirasta hrasta lužnjaka (Quercus robur
L.) u zajednici hrasta lužnjaka s velikom
žutilovkom (Genisto elatae-Quercetum
roboris Horv. 1938)«.


Cilj je istraživanja bio, ikako navodi
sam autor, da u sastojina zajednice hrasta
lužnjaka s velikom žutilovkom utvrdi:


»— razvoj debljinskog prirasta po dobnim
razredima (21—40, 41—60, 61—80,
81—100, 101—120 i 121—140 godina);


— strukturu debljinskog prirasta (širine
godova) po dobnim razredima;