DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 69     <-- 69 -->        PDF

OSVRTI I SUPROTSTAVLJANJA


OSVRT NA PRIKAZ MOJE KNJIGE »ŠUMARSKA
DENDROLOGIJA«


U Šumarskom listu br. 11—12 iz 1976. god. objavljen je prikaz »Šumarske dendrologije
« s nekoliko netočnosti.
Jedna je demantirana na str. 111. Šumarskog lista br. i—2 iz 1977. god., a ovdje
ćemo se osvrnuti na ostale.


1. Nije točno da iz predgovora doznajemo da je Šum. gosp. »Hrast« u Vinkovcima
pomoglo štampanje knjige. Ja sam u predgovoru zahvalio Vladi Račanu
što je poduzeću Stanbiro predložio i preporučio štampanje knjige, što je ono prijedlog
prihvatilo, tako da najveća zasluga za štampanje djela pripada Vladi Račanu.
Šum. gosp. »Hrast« u Vinkovcima nije štampanje nikako pomoglo jer to
nije bilo ni potrebno.
2. Nije točno da je od djela navedenih u popisu upotrebljene literature samo
jedna knjiga izdana 1960. god., jer je iste godine uz Kriismannovo djelo izdan
i Rehder-ov »Manual of Cultivated Tree and Shrubs«.
3. Nije točno da je klijavost sjemena običnog brijesta 100% jer ona iznosi
uvijek samo 20 — 40 %>.
4. Nije točno da sam rod Forsythia nazvao forsajtijom prema prijedlogu Đ.
Kneževića iz 1958. god., jer mi njegov prijedlog nije bio ni poznat.
5. Nije točno da je djelo nepotpuno jer ne donosi podatke o klijavosti sjemena
svih vrsta nego samo nekih. Na to primjećujem da podatke o klijavostii sjemena
djelo sadrži za 33 vrste što je potpuno dovoljno jer dendrologije takve podatke
uopće ne donose pa se ipak imaju smatrati potpunima.
Josip Herman


O KLIJAVOSTI BRIJESTOVOG I CEMPRESOVOG SJEMENA


U Prikazu knjige »Šumarska dendrologija« J. Herr n an a {Š. 1. br. 10—12
/1976) napisao sam da »bi trebalo neke uvriježene podatke, podatke koji potječu
od prije pedeset pa i više godina, provjeriti s novim saznanjima. Tako, npr., ne
stoji podatak koji se nalazi i u ovoj Dendrologiji, o općem niskom postotku klijavosti
brijestovog ili čempresovog sjemena (obično se navodi s 30 — 40%>). Brijestovo
sjeme, ili točnije sjemenke, praktički su klijave sa 100%>, a nizak postotak
klijavosti posljedica je što se sakuplja ne samo puna sjemenka nego i štura tj.
samo krilašca i sjemenski ovoj«.


U svom »Osvrtu na prikaz Šumarske dendrologije« (objavljenom u ovom broju
Š. 1.) J. Herman odgovora da »nije točno da je klijavost sjemena običnog brijesta
100a/o, jer ona iznosi uvijek samo 20 — 40°/o«, ali ga ničim ne dokumentira.