DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 61     <-- 61 -->        PDF

3.
F A O : — Yearbook of Forest Products 1969—1980, FAO, Rome 1980.
4.
Gore, R. (1980): Yourney to China´s Far West. National Geographic vol. 157,
no 3, Washington.
5.
Gračan , J. (1980): Šumarstvo u Kini, Šumarski list, br. 1—2, Zagreb
6.
Jugoslavenski leksikografski zavod: Enciklopedija leksikografskog zavoda. Svezak
4, Zagreb, 1959.
7.
Q i We n (1981): China. A General Survey, New revised edition. Beijing
8. Tianying,
Zhi-Yongti S h. (1982): Aves amaestradas para combatir insectos.
China reconstruye, Vol. XXIII, No. 5, Beijing
9.
Yang Xin-Yuan, Wu Jian (1981): A Cheak List of the Forest Insects of
China. The Chinese Academy of Forestry, Forest Research Institute Beijing,
China.
10.
Zita, V. (1982): Šume i šumarstvo u NR Kini. »Šumarstvo i prerada drveta«
1—3, Sarajevo.
STOTO GODIŠTE AUSTRIJSKOG ČASOPISA
Centralblat für das gesamte Forstwesen


Centralblatt für das gemaste Forstwesen (Centralni list za sveukupno šumarstvo),
pokrenut je 1875, dakle godinu dana prije šumarskog lista, ali tek ove godine
izlazi stoto godište. List, naime, nije redovito izlazio poslije II svjetskog
rata (1945, 1046. i još neke) te je dočekao i 1983. godinu da posebnim brojem proslavi
svoju stotu godišnjicu. To je broj 2—3 / 1983.


Uvodno je reproducirana naslovna strana iz 1875. godine (osnova zelena, slova
i figure zlatotisak a ornamentika crne boje) a zatim slijede članci:


HAFNER, F.: Opći, politički i gospodarski razvoj Austrije od osnivanja Centralblatt-
a i odrazi u šumarstvu,
SAGL, W.: 100 godina »Centralblatt-a für das gesamte Forstwesen«. Pokušaj analize
njegovog sadržaja,
HÖLZER, K. i NATHER, J.: Osiguranje porijekla šumskih vrsta u proteklih 100
godina,
ECKHART, G. i MAYER, H.: Planovi i stvarnost u uzgajanju šuma u 19. i 20. sto


ljeću,
DONAUER, E.: Štete u šumama tijekom razvitka šumarstva u Austriji,
FÜRRER, E.: Lovna stabla, zatrovana lovna stabla, Pheromon — 100 godina isku


stva u zaštiti šuma,
KPRAPFENBAUER, A.: Od iskorišćivanja šušnja do potpunog iskorišćivanja drveta,
,
MEYR, R.: Pregled razvoja tehnike rada i iskustva o nagrađivanju u iskorišći


vanju šuma u Austriji,
GOSSOW, H.: O povijesnom razvoju odnosa između lovstva i šumarstva,
ECKMÜLLNER, O.: 100 godina šumarske politike u Austriji.


Na sadržaj podrobniji osvrnut ćemo se kasnije, to više, što se u njemu nalaze
i članci npr. Dr A. Levakovića (1923), V. Popovića (1963) i dr J. Zubovića (1927)
te niza stručnjaka koji su radili u našim krajevima (Sloveniji, Istri, Dalmaciji
i Bosni i Hercegovini) koji su do kraja I svjetskog rata bili u sklopu austrijske
pole Austro-ugarske monarhije.


O.
Piškorić
379