DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IN MEMORIAM


DR VLADIMIR BAKARIC


MHwS


*


r--V


U zoru 16. siječnja 1983. godine prestalo je kucati srce dr Vladimira
Bakarića, najbližeg suradnika Josipa Broza Tita, borca, komunista, znanstvenog
radnika i jednog od najznačajnijih teoretičara jugoslavenskog samoupravnog
socijalizma.


Dr Vladimir Bakarić roden je u Velikoj gorici 8. ožujka 1912. godine,
osnovnu školu polazi u Gospiću, gimnaziju u Ogulinu i Zagrebu, a Pravni
fakultet završio je 1935. godine u Zagrebu. Godine 1937. stekao je doktorat
pravnih znanosti.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Godine 1935. izabran je za sekretara SKOJ-a na Zagrebačkom sveučilištu.
Godine 1937. izabran je za člana Agitpropa CK KPH, a 1940. za člana
CK KPH. Radi revolucionarnog rada u više navrata je hapšen i zatvaran.


Okupacija ga je zatekla u Zagrebu gdje ostaje do prosinca 1941. godine
gdje u naročito teškim uvjetima ilegalnog rada organizira akciju za obranu
zemlje. Po dolasku na oslobođeni teritorij postaje politički komesar
glavnog štaba NOV i PO Hrvatske.


Dr Vladimir Bakarić jedan je od osnivača ZAVNOH-a i član njegovihnajviših tijela. Izabran je za vijećnika prvog i drugog zasjedanja AVNOJ-a,
za člana njegova Predsjedništva, a poslije drugog zasjedanja AVNOJ-a kooptiran
je u Nacionalni komitet za oslobođenje Jugoslavije.


Poslije oslobođenja iskazuje se kao velik državnik, političar i rukovodilac,
obavljajući najodgovornije dužnosti. Od godine 1975. član je Predsjedništva
SFRJ, godine 1982. izabran je za njegova potpredsjednika, a na
X, XI i XII kongresu SKJ biran je za člana Predsjedništva CK SKJ.


Naročito je značajna njegova uloga u realizaciji ciljeva NOB-e i socijalističke
revolucije u SRH i Jugoslaviji. U svojim člancima dokazuje dr
Vladimir Bakarić da Jugoslavija može opstati samo kao zajednica ravnopravnih
naroda i narodnosti. Njegova znanstvena misao zasnovana je na
Titovoj misiji i radu, na realizaciji i razradi Marxove i Lenjinove misli u
današnjim uvjetima svjetskog razvoja. Dr Vladimir Bakarić se posebno bavio
problemom agrara. Iz toga područja objavljuje vrlo značajne radove —
»Problemi zemljišne rente u prelaznoj etapi« (1950), »O poljoprivredi i problemima
sela« ((I960), »O suvremenim procesima u poljoprivredi« (1967)
i dr.


Dr V. Bakarić izabran je 1950. godine za redovnog člana JAZ-u, a 1974.
za počasnog člana Akademije nauka Bosne i Hercergovine. Kao istaknuti teoretičar
i političar nastupao je na mnogim znanstvenim skupovima u inozemstvu.
Tako sudjeluje 1967. godine na skupu »Pacem in terris« u Ženevi,
godine 1973. održao je u Kraljevskom institutu u Bruxellesu predavanje podnaslovom — »Stvaranje i razvoj nove Jugoslavije«. Godine 1977. u Institutu
Gramshi u Rimu govorio je o temi »Problemi odnosa zakona vrijednostii planiranja u Jugoslaviji«. U Friedrich-Ebertovoj fondaciji u Bonnu održao
je 1978. godine predavanje pod naslovom »Neki aspekti politike Jugoslavije
«.


Dr Bakarić bio je rezervni general-pukovnik JNA, nosilac »Partizanske
spomenice 1941. godine«, Ordena narodnog heroja, Ordena jugoslavenskevelike zvijezde i brojnih naših i stranih odlikovanja.