DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 131     <-- 131 -->        PDF

koje povećavaju kvalitetu novopodignute
šume.


Na kraju se na dvije stranice navodi
najvažnija literatura iz obrađivanog područja.


Autori su uz veliki trüd, na popularan
način uspjeli prikazati stručnu problematiku
pošumljavanja i zadržati nivo priručnika
na zavidnoj visini, pa ga kao takvog
preporučamo za široku upotrebu.


Priručnik se može nabaviti u Savezu
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije SR Hrvatske, na Mažuranićevom
trgu 8, po cijeni od 150.- dinara.


Đuro Rauš


Dr Rudolf Sabadi


OSNOVI GOSPODARSKE ANALIZE U
ŠUMARSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI
Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1982.


Ovi »Osnovi« su prvi dio skripata za
nastavu ekonomike na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu i to za oba
smjera, šumarski i drvnotehnološki. Osnove
su dakle zajedničke oba za smjera a
slijede posebne skripte za svaki smjer tj.
Ekonomika šumarstva te Ekonomika drvne
industrije.


U ovim skriptama obrađena je mikroekonomska
(str. 16—137) i makroekonomska
analiza (str. 138—192).


U poglavlju »Mikroekonomskoj analizi
«, obrađeno je:


1.
Opći prikaz tražnje, ponude, ravnoteže
i elasticiteta,
2. Potrošnja,
3.
Proizvodnja i troškovi,
4.
Poduzeće i tržište,
5.
Opća ravnoteža i društveno blagostanje.
U poglavlju »Makroekonomska analiza
« student, ili čitatelj, najprije saznaje
o osnovnim gospodarskim podacima SFR
Jugoslavije, a zatim o Društvnom proizvodu
te o Investicijama.


»Gospodarski podaci« sadrže novčane
pokazatelje po godinama od 1967. do 1978.
godine o »gospodarskim rezultatima, budžetu,
izvorima investicija«, najprije po
tekućim cijenama a zatim po »stalnim
cijenama 1978. godine«. Na isti način prikazana
su i »ukupna netto primanja stanovništva
i potrošnja roba i usluga stanovništva
« uz posebno iskazana primanja
stanovništva iz inozemstva.


Društveni proizvod prikazan je po »2sektorskom
modelu narodnog gospodarstva,
3-sektorskom te 4-sektorskom modelu,
a investicije s »uvodnim pojmovima,
graničnoj djelotvornosti kapitalnih ulaganja
te graničnoj djelotvornosti investicija
«.


Tekstualni dio upotpunjen je brojnim
primjerima, a popis literature sadrži 76
jedinica domaćih i stranih, pretežno na
engleskom jeziku, auto-ra.


Ovim skriptama studenti mogu steći
solidnu teoretsku podlogu ekonomike a
osigurava i stručno izvršenje poslova i
rješavanje problema.


O. Piškorić
HORTIKULTURA
Br. 1—4/1982.


»Hortikulturu«, jedini časopis te vrste,
izdaje »Društvo za uređenje pejzaža i
vrtlarstvo SR Hrvatske« to je 1982. godine
promijenjen naziv dotadašnjeg »Hortikult´urnog
udruženja SR Hrvatske«. Od
sadržaja izdvajamo one članke, kojih sadržaj
može korisno poslužiti i šumaru.


P. Soli ć (u br. 1—2) piše o uzgajanju
ljubičastog šiiška (Scutellaria alpina L.) u
u hortikulturi. Ljubičasti šišak je polugrm
(15—25 cm visok) s odrvenjenim korjenom
i kratkom vrlo razgranatom stabljikom.
Autohtona je vrsta a u Hrvatskoj
nalazi se na Velebitu i na Biokovu,
dakle u subalpskom i alpskom pojasu.*)
*) Autor piše, da ga ima i u Dalmaciji!


237