DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 129     <-- 129 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


POŠUMLJAVANJE
Slavko Matić i Branimir Prpić


Zagreb, 1983.


Autori su na molbu Odbora na provođenje
društvenog dogovora i realizaciju
programa pošumljavanja od 1981. do 1985.
godine Republičke konferencije SSRN
Hrvatske, napisali popularnim jezikom
knjigu od 80 stranica, u obliku priručnika
za POŠUMLJAVANJE.


vi


O namjeni priručnika, autori pišu:


»Ovaj priručnik napisan je prvenstveno
za mlade koji će sudjelovati u pošumljavanju
kako bi sa više razumijevanja
obavljali svoj posao. U njoj su date osnovne
stručne postavke kao i neka gle


danja koja se odnose na postizanje što
veće stabilnosti u budućoj šumi koja je
potrebna radi njene nove uloge.


Prilikom izvođenja pošumljavanja
treba posjedovati stručni elaborat za čije
ostvarenje je odgovoran šumarski
stručnjak koji sudjeluje u pošumljavanju.
Šumarskim stručnjacima poslužit će
ovaj priručnik kao podsjetnik prilikom
izvođenja radova i njihova planiranja a
studentima šumarstva kao udžbenik iz
praktične nastave.«


Sadržaj ove knjige obuhvaća:


PREDGOVOR
UVOD


POŠUMLJAVANJE NOVIH POVRŠINA
KAO OSNOVNI PREDUVJET ŽIVOTNIH
PRILIKA I GOSPODARSKOG NAPRETKA


ULOGA I ZNAČENJE ŠUMSKIH RASADNIKA
PRI POŠUMLJAVANJU NOVIH
POVRŠINA


1.
Vrste šumskih rasadnika
2.
Proizvodnja sadnica
PRIPREMNI RADOVI KOD POŠUMLJAVANJA
NOVIH POVRŠINA


1.
Odabiranje prikladnih površina za pošuml
javan je
2.
Izbor vrsta drveća za pošumljavanje
Kontinentalno područje


Četinjače


Obična jela


Obična smreka


Pančićeva omorika


Obični bor


Crni bor


Evropski ariš


Američka zelena duglazija


Američki borovac
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 130     <-- 130 -->        PDF

Lis tace


Hrast lužnjak
Hrast kitinjak
Poljski jasen
Crna joha
Obična breza
Malolisna lipa, velelisna i srebrnolisna
lipa
Gorski javor, javor mliječ
Bagrem
Crveni hrast


Područje krša
četinjače
Alepski bor, brucijski bor
Primorski bor
Pinj
Atlaski cedar


Lis tace
Crnika
Medunac
Obični koprivić, žuti koprivič


Libanonski cedar, himalajski cedar
Obični čempres, arizonski čempres,
grčka jela, španjolska jela


3.
Izbor načina pošumljavanja
4.
Određivanje vremena pošumljavanja
5.
Priprema tla za pošumljavanje
6.
Određivanje prostornog rasporeda i
međusobnog razmaka biljaka i redova
NAČINI POŠUMLJAVANJA


1.
Sadnja biljaka s golim korijenjem
1.1. Sadnja u jame
12. Sadnja u zasjelke i jamice
1.3. Sadnja na humke i nasipe
1.4. Sadnja u jarke
2.
Sadnja biljaka s busenom (obloženim
korijenom)
POŠUMLJAVANJE NA KRŠU
NJEGA NOVIH ŠUMA PODIGNUTIH
POŠUMLJAVANJEM


1.
Zaštita od različitih štetočina
2.
Obrada i gnojidba tla
3. Popunjavanje šumskih kultura i
plantaža
4.
Čišćenje i prorijedi van je
5. Primjena drugih mjera koje treba
da povećaju kvalitetu i proizvodnju
šumske kulture i plantaže
LITERATURA


Predgovor knjizi napisao je Franjo
Knebl , dipl. inž. šumarstva, predsjednik
Odbora za provođenje društvenog dogovora
i realizaciju programa pošumljavanja
Republičke konferencije SSRN Hrvatske.


U uvodu autori prikazuju šumovitost
SR Hrvatske, iznoseći podatke o slobodnim
površinama za pošumljavanje i programa
pošumljavanja u razdoblju od
1981. do 1985. godine kojim se u SR Hrvatskoj
predviđa pošumljavanje i meliorizaciju
na površini od 74.000 ha.


Od 12. do 20. stranice, opisani su rasadnici
za proizvodnju sadnog materijala
i data su upütstva kako se u njima radi
i postupa sa sadnim materijalom prilikom
vađenja, pakovanja i otpreme.


Na stranicama od 21. do 26, opisani su
pripremni radovi na terenu, odabiranje
površina i izbor vrsta za pošumljavanje.


Za pošumljavanje u kontinentalnom
području SR Hrvatske, obrađen je na
stranicama od 27. do43. postupak rada s
20 najvažnijih vrsta drva četinjača i listača.


Za područje krša prikazan je rad s
15 vrsta drveća, sa kojima treba ozelenjavati
naš krš.


Načini pošumljavanja obrađeni su na
stranicama od 51. do 71. gdje su date detaljne
upute za pojedini tip sadnje, prilikom
izvođenja pošumljavanja na konkretnom
terenu.


U posebnom poglavlju »NJEGA NOVIH
ŠUMA PODIGNUTIH POŠUMLJAVANJEM
«, obrađenom na stranicama od


72. do 77, opisani su postupci pri zaštiti
od raznih štetočina, potrebna obrada (okopavanje)
tla, popunjavanje, čišćenjeproređivanje te primjena drugih mjera,