DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 128     <-- 128 -->        PDF

Treba poticati razvoj domaće industrije mehanizama za potrebe šumarstva
te prateće industrije posebno hidrauličkih komponenata i vozila;
Unapređivati informacijski sustav na nivou cijele zemlje u vezi raspoloživih
komponenata za gradnju šumarske mehanizacije;
Kod programiranja i praćenja sredstava rada i obrade podataka koristiti
elektronička računala;
Razvijati suradnju sa srodnim organizacijama u cijeloj zemlji.
Iako je ovo savjetovanje bilo organizirano za područje SR Hrvatske, na
njemu je sudjelovao i znatan broj stručnjaka iz cijele SFRJ.
Organizacija savjetovanja je bila na zavidnoj visini, što treba što je zasluga
organizacionog odbora na čelu sa prof, dr S. Severom .


R. Benić
Sve probleme, sve novine, tehniku rada i tehnološki proces tijekom cijelog
stoljeća suradnici »Šumarskog lista« stručno su i nesebično u svojim
člancima iznosili, raspravljali, razjašnjavali i davali korisne upute, tako da se
iz cijelog tog vrijednog i dokumentiranog materijala dosta može dobiti istinska,
nepatvorena slika razvoja kako eksploatacije naših šuma, tako i protoka
drvnih masa kroz industrijsku preradu do konačne upotrebe kod nas i u svijetu.


(F. Štajduhar u »Povijesti šumarstva Hrvatske 1846—1976. kroz stranice
Šumarskog lista«, Zagreb, 1976)