DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 126     <-- 126 -->        PDF

3. Dugu neokoranu oblovinu četinjača mjerimo u praksi na tri načina:

ručno s promjerkorn

vaganjem

mehaničkim uređajima CMS.
4. Ručno mjerenje duge neokorane oblovine četinjača je u praksi zbog
dužine sortimenata, nejednake debljine kore te uvjeta rada obično dosta netočno.
Greške takvog mjerenja i neprikladnost te cijena rada čine ručno
mjerenje neprikladnim.
5. Mjerenje vaganjem je jeftino, brzo i jednostavno. Takvo mjerenje je
u određenim, uslovima dovoljno točno i prikladno za mjerenje sortimenata.
Ono je točnije i prikladnije od ručnog mjerenja u praiksi.
Mjerenje vaganjem je upotrebljivo u uvjetima ravnomjerne i stalne isporuke
te ako su sortimenti dosta homogeni.


6. Mjerenje mehanizacijskim uređajima u kombinaciji s odgovarajućom
elektronikom je potpuno točno. Njegovu primjenu u praksi ograničava činjenica,
da kod nas takvo mjerenje još nije standardizirano. Zato bi trebalo
što prije izraditi propise o mjerenju mehaničkim spravama. To je nužno i
stoga što se takva oprema već proizvodi u zemlji.
LITERATURA


1.
Kulušič , B.: Tehnologija izrade drvnih sortimenata na centralnim mehaniziranim
stovarištima. Sarajevo 1980.
2.
Rebula , E.: Ugotavljanje osnov potrebnega časa za sečnjo in izdelavo jelovine
in smrekovine v postojnskem gozdnogospodarskem območju. Ljubljana
1977.
3.
Rebula , E.: Odvisnost učinka sečenje in izdelave listavcev od prsnega premera
drevesa. Ljubljana 1977.
4.
Rebula , E.: Ugotovljanje količine sortimentov s pomočjo mase in gostote.
Gozdni gospodar, Postojna 1980.
5.
Rebula , E.: Pridobivanje sortimentov pri popolno mehaniziraneni spravilu
in dodelavi sortimentov na centralnih mehaniziranih skladiščih. Portorož 1981.
6.
— Šumarska enciklopedija II. dio, Zagreb 1963.
1981. Referat na savjetovanju.
Measuring Assortments in Conditions of Wood Conversion at
Central Mechanized Warehouses


Summary


The article deals with the mesauring of wood assortments in conditions of
wood conversion at central mechanized warehouses from an organizational (economic)
and dendrometrical standpoint. Possible ways of mesauring are given together
with their adventages and disadvantages (drawbackes). The need for standardization
of measuring by measuring instrument at central mechanized warehouses
was put forward.