DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1983 str. 73     <-- 73 -->        PDF

UDC: 630*97:502.7 (N. P. »Mljet« Sum. list 107 (1983):71


UREĐAJNE OSNOVE ZA ŠUME NACIONALNOG PARKA » M LJ E T «
OD 1875. DO 1980.( GODINE


Drago MAJER, dipl. inž. šum.
Zagreb


SAŽETAK. Prva gospodarska osnova za šume Nacionalnogparka »Mljet« izrađena je prije gotovo stotinu godina, a posljednja
1979/80. godine. Rad na gospodarskoj osnovi iz 1979180. autor
je iskoristio da sakupi podatke i o prethodnim osnovama i
taksacijskim podacima, koje izlaže u ovom članku.


UVOD
i rpTT=n
Otok Mljet pripada južno-dalmatinskoj otočnoj skupini odnosno Dubrovačkom
arhipelagu. Dug je 36 km, širok od 2 do 4 km površine 100,41 km2.
Dužina obale iznosi 86,5 km što pokazuje, da je razvedenost obale mala.
O šumovitosti postoje razni podaci po kojima iznosi između 59 i 75%!
Prema elaboratu iz 1956. godine u društvenom vlasništvu nalazi se 68%
šuma, pa prema tome na privatne šume otpada 32%. U Nacionalnom parku
nalazi se 38% svih šuma otoka a 57% svih društvenih šuma.


Prema katastarskim podacima područje Nacionalnog parka »Mljet«
zaprema površinu od 3103 ha ili 30% površine otoka. Od ukupne površine
2450 ha ili 79% je društveno vlasništvo. Po vrstama kultura i vlasništvu
sastav površina u Nacionalnom parku prikazan je u tabl. 1.


I PRIRODNI UVJETI OTOKA MLJETA


Glavne klimatske karakteristike


Srednja godišnja temperatura iznosi 16,1°C, apsolutni maksimum 35,6°C,
apsolutni minimum —1,9°C, amplituda do 37,5°C, minimum nastupa u 1. mj.,
a maksimum u 7. mj.


Insolacija se kreće oko 2500 sunčanih sati godišnje (Dubrovnik 2584 sati,
Korčula 2671 sat).


Srednja količina godišnjih oborina iznosi 973 mm, maksimum s 1282 mm,
a minimum s 770 mm.


Magla i snijeg, na otoku su vrlo rijetka pojava. Glavni su vjetrovi: bura
(zimi), jugo za vrijeme jeseni, zime i proljeća, te maestral ljeti (iz SZ
kvadranata).


71