DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1983 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Invalidske komisije priznaju oštećenje sluha kao profesionalnu bolest
ako je verificirano oštećenje globalnog gubitka sluha s najmanje 60Vo po formuli
Fowler-Sabinea.


Prema tom kriteriju od svih pregledanih radnika samo njih 11, odnosno
2l0/a trebalo bi dobiti status profesionalnog bolesnika s osnova oštećenja sluha.


Poznato je da se kod profesionalnih oštećenja sluha prvo javlja oštećenje
tzv. skotom, na visokim frekvencijama koji se onda produbljuje i proširuje
na niže frekvencije. Obzirom da su oktavne analize buke motornih pila
pokazale da intenzitete buke nije za sve frekvencije linearan, nas je zanimalo
kako se razvija oštećenje sluha govornog područja (frekvencija 500, 1000, 2000
i 4000 Hz) u funkciji radnog staža u šumarstvu. Rezultate smo prikazali grafikonom
3.


o


w


20


30


CO


50
to X-20
00 staž 00 5g.
33
70
500 1000 2000 iCOO Hz 500 1000 2000 iOOO Hz 500 1000 2000 L,000 Hz
o
-c
V)
o


c u


10 10


20 -2 0
,,~-~~~\
30 30


\


\


\


(0 L0


\


50 5 0 -\
eo 6 0


x"=J2 7 = 3 8
staž 16,-20 g s f9* preA-p 26 g


500 I0C0 2000 1000 Hz 500 1000 2000 1000 Hz 500 1000 2000 iOOOHz


Grafikon 3. Srednji nivo sluha slabijeg uha u funkciji radnog staža na sječi i izradi