DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1983 str. 67     <-- 67 -->        PDF

To se. razumije, jer je poznalo da sluh prirodno slabi sa starošću, tzv.
stvaralačka nagluhost (presbiakuzija) i sumira se sa nagluhosti stečenom na
radu. Činjenica da se, teška oštećenja sluha javljaju već nakon 5 godina rada,
odnosno kod radnika starih preko 35 godina ukazuje da ili nismo uspjeli
identificirati preosjetljivost radnika, ili smo načinili previd prilikom zapošljavanja.


Mi smo prethodnim rezultatima prikazali onu »crnju« stranu problematike
oštećenja sluha, jer smo svjesno išli na to da registriramo oštećenje sluha
onog uha koje je više stradalo. Međutim, čovjekov osjet sluha je rezultanta
čujnosti oba uha. Pored toga nije svejedno na kom frekventnom području
je došlo do oštećenja sluha. Za komunikacije i razumljivost slušanja
izgovorenih riječi važan je jedino raspon od 500 do 4000 Hz. Raspon ispod
500 i iznad 4000 Hz dopunjava samo boju i punoću izgovorenih riječi, no ne
povećava razumljivost.


Obzirom da invalidske komisije utvrđuju invalidnost na osnovu globalnog,
binauralnog, oštećenja sluha i to za govorno područje, mi smo naše rezultate
analizirali i s tog aspekta koristeći priznati matematski postupak Fovvler-
Sabinea za izračunavanje postotka globalnog gubitka sluha.


Tablica 4.


Postotno oštećenje sluha po Fovvler-Sabineu u funkciji radnog staža u šumarstvu


Radni staž
godina


— 5
6 — 10
11 — 15
16 — 20
21 — 25
26 —


Ukupno
»/o


Tablica 5.


Oštećenji 2 sluha
do 20V» 20—40°/o 40—60% 60—80°/o Svega
176 5 1 . 182
121 9 i 2 133
70 16 4 2 92
77 19 7 2 105
41 18 1 4 64
12 10 1 l 24
497 77 15 11 600
82 13 3 2 100


Postotno oštećenje sluha po Fovvler-Sabineu u funkciji starosti


Starost


— 25
26 — 35
36 — 45
46 — 55
56 —
Ukupno


:.,:. »/«


Oštećenji s sluha
do 20°/« 20—40% 40—60»/o 60—80»/» Ukupno
87 3 — 92
156 5 1 — 162
148 27 6 3 184
105 39 6 7 157
1 3 2 1 7
497 15 11 11 600
82 13 3 2 100


b:>