DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1983 str. 65     <-- 65 -->        PDF

REZULTATI I DISKUSIJA


Tablica 2.


Stupanj oštećenja sluha u odnosu na radni staž u šumarstvu


Radni staž
u šumarstvu
godina
neznatno
(do 20 dB)
lagano
(20—40 dB)
Oštećenje sluha
umjereno
(40—60 dB)
teško
(preko
60 dB)
Ukupno
— 5 113 65 4 182
6 — 10 72 50 7 4 133
11 — 15 26 44 18 4 92
16 — 20 21 64 13 7 105
21 — 25 11 38 10 5 64
26 — 2 14 5 3 24
Ukupno 245 275 57 23 600
% 41 46 9 4 100


Stupanj oštećenja sluha u dB izrazili smo kao aritmetičku sredinu oštećenja
sluha za frekvencije od 500, 1000, 2000 i 4000 Hz na slabijem uhu.


Od pregledanih 600 audiograma samo kod 23 radnika smo utvrdili teško
oštećenje sluha.


Iz tablice 2 i grafikona 1 evidentno je i lako uočljiva povezanost između
radnog staža (ekspozicije) i stupnja oštećenja sluha. Što je radni staž veći,
veća je intenzivnost oštećenja sluha.


Grafikon 1.


50 -,


i.0 3
O


3


— 30
U}


D


"I 20


10 1 1 -1 1 1
-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26radni
staž


Prosječni gubitak sluha u funkciji radnog staža