DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1983 str. 63     <-- 63 -->        PDF

UDC: 331.875:616.008: 630* Šum. list 107(1983):61


ANALIZA OŠTEĆENJA SLUHA ŠUMSKIH RADNIKA PRI SJEČI
I IZRADI DRVA MOTORNOM PILOM U SŠGO »SLAVONSKA ŠUMA«


Prof. Branko RANOGAJEC, psiholog


SŠGO »SLAVONSKA SUMA«, Vinkovci


SAŽETAK. U cilju istraživanja sluha šumskih radnika analizirali
smo 600 audiograma snimljenih prilikom redovnih periodskih
pregleda. Nesumnjivo je potvrđeno da rad motornom pilom uzrokuje
oštećenje sluha. Međutim, u našim uvjetima to oštećenje nije
veliko i uglavnom se kreće u dozvoljenim granicama. Tako, čak
95°/0 analiziranih radnika ima sasvim neznatnu i blagu nagluhost.
Samo kod 2% radnika je registrirana nagluhost težeg stupnja.


UVOD


Uvođenjem i masovnom primjenom motornih pila u šumarstvu znatno
je podignuta produktivnost rada na poslovima sječe i izrade drva. Time su
radnici, dijelom, prestali koristiti svoj organizam kao izvor energije za rad.
Njih je u tome zamijenila motorna pila, a oni se pojavljuju kao rukovaoci
strojem, odnosno oni se počinju služiti tim strojnim alatom. Time su ujedno
smanjili dinamički a povećali statički rad. Ubrzo nakon uvođenja motornih
pila pri sječi i izradi drva pokazalo se da one, pored svih prednosti, nose i
velike opasnosti za njihove rukovaoce. Naime, kao i drugi strojevi, motorne
pile proizvode buku, vibracije i plinove koji nastaju sagorijevanjem goriva.
Prve su motorne pile, s ergonomskog stajališta, bile vrlo nepodesne. Bile su
teške, odavale su snažne vibracije, a buka je bila znatno iznad svih standarda.
Obzirom da je organizacija rada bila takva da je obično jednog rnotoristu
posluživalo od 3 do 5 radnika, sam je motorist u toku radnog dana bio neprestano
izložen svim tim štetnim faktorima. To je rezultiralo pojavom velikog
broja profesionalnih oboljenja kod šumskih radnika. U posljednjih desetak
godina motorne pile se neprestano usavršavaju i to posebice s ergonomskog
aspekta, tako da najnovije pile imaju znatno bolje karakteristike
nego one prvotne. S druge strane organizacija rada na sječi i izradi razvijala
se u smislu smanjivanja broja pomoćnika motoriste. Danas imamo formaciju
1 + 0. To znači da motorist više nema pomoćnika već sve operacije obavlja
sam. Takav način rada neminovno uvjetuje smanjenje ekspozicije štetnim
utjecajima motorne pile. Unatoč konstrukcionim poboljšanjima pila, organizaciono
tehnološkim promjenama, snabdjevenošću radnika zaštitnim sredstvima,
obaveznim prethodnim i periodskim pregledima, opće je uvjerenje da