DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1983 str. 109     <-- 109 -->        PDF

POZOR!
NOVE PRETPLATNE CIJENE ZA ŠUMARSKI LIST


Predsjedništvo Saveza ITŠDI Hrvatske na sjednici održanoj 23,
veljače 1983. godme utvrdilo je


NOVE CIJENE PRETPLATE NA ŠUMARSKI LIST
s važnošću od 1. siječnja 1983. godine.


Pretplata u 1983. godini iznosi:
1. za radne organizacije, ustanove i si. 2 000,— Din
2. za inozemstvo 2 500,— Din
3. za pojedince 300.— Din
4. za studente i umirovljenike 200.— Din


Povišenje pretplate, kojom se podmiruje tek dio troškova izdavanja
Šumarskog lista, bilo je nužno zbog povišenja svih troškova izdavanja,
a posebno cijena papira pa se nadamo da će pretplatnici
uvažiti te razloge i što prije poslati pretplatu.


Pretplata se uplaćuje na Ž-račun 30102-678-6249.


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE
Zagreb, Trg Mažuranića 11.
Telefoni: 444-206, 449-686
ŠUMARSKI LIST 1-2/1983 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Dendrometrija, uređivanje šuma, rast i prirast šumskog drveća, šumarska
fotogrametrija: prof, dr Ankica P r a n j i ć;
Iskorišćivanje šuma, šumske prometnice i mehanizacija u šumarstvu: prof,
dr Stevan Boj an in, mr Tomislav Heski i ing. Ivo Knežević;
Ekonomika šumarstva i prerade drva, organizacija rada: prof, dr Rudolf


S a b a di;
Krš, problematika i osvajanje: mr Vice Ivančević ;
Zaštita prirode, nacionalni parkovi, parkiranje: prof, dr Šime Meštrović ;
Lovstvo: ing. Alozije Frković ;
Povijest šumarstva, publicistika: ing. Oskar Piškorić ;
Društveno-stručne vijesti i »Mala šumarska kronika«: ing. Rudolf Antoljak .


Glavni i odgovorni urednik:


Prof. dr Branimir Prpić


Tehnički urednik:


ing. Oskar Piškorić


Adresa uredništva i uprava Šumarskog lista lista: Zagreb, Trg
Mažuranića 11; tel. br. 444-206 i 449-686; račun kod SDK Zagreb 30102-678-6249.
Šumarski list izlazi godišnje u 12 brojeva. Godišnja pretplat a za ustanove i
radne organizacije 2000.— dinara, za pojedince 300.— dinara, za studente, đake i
umirovljenike 200.— dinara, za inozemstvo 2500.— dinara.


Separat i se dobiju samo po unaprijed poslanoj narudžbi i količini od najmanje
30 primjeraka. Separate plaća autor.


Cijena oglašavanja:


1/1 stranice 5 000.— dinara,
1/2 stranice 3 000.— dinara,
1/4 stranice 2 000.— dinara.


Časopis je oslobođen od plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda na temelju
mišljenja Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulture i fizičku kulturu
SR Hrvatske br. 1416/1974. od 22. 03. 1974. g.


Tisak: »A. G. Matoš« Samobor


Publisher: Union of Forestry Societies of Croatia — Editure: L´Union des Sooietes
forestieres dc Croatie — Herausgeber: Verband der Forstvereine Kroatiens
Zagreb, Mažuranića trg 11 — Tel 444-206 i 449-686.