DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 91     <-- 91 -->        PDF

MR VICE IVANCEVIĆ


Na Prvom kongresu biologa Hrvatske
održanom u Poreču 1981. godine bilo
je vrlo zapaženo izlaganje mr Vice Ivančevića
pod naslovom: »Uloga šumske vegetacije
u saniranju bujienog područja
senjske drage«. Ovo njegovo izlaganje ponovno
nas upozorava da je mr Vice Ivančevič,
dipl. ing. šum., vrlo sposoban i
talentiran šumarski stručnjak koji se odlikuje
marljivošću i sposobnošću poniranja
u stručnu i znanstvenu problematiku
naše struke.


Još kao student šumarstva pokazivao
je Vice osobito zanimanje za biološku
grupu disciplina i to posebno za uzgojne
probleme krša s kojega je ponikao.


Mr Vice Ivančević rođen je 9. ožujka
1937. godine u Korčuli. Osnovnu ško


»,„; lu pohađa u rodnoj Korčuli, realnu gimnaziju
u Splitu, a Šumarski fakultet,
Smjer šumarski, završava u Zagrebu.


Poslije diplomiranja 1963. godine zapošljava se kod Šumskog gospodarstva
Senj, gdje radi i danas. Kao mladi inženjer u početku radi na različitim poslovima
u struci — na uzgoju šuma, zaštiti šuma, lovstvu, projektiranju šumskih prometnica,
uređivanju šuma i na kraju se opredjeljuje za uzgoj šuma na kršu.


Tijekom rada u struci osjetio je potrebu za daljnjim stručnim usavršavanjem
pa upisuje magistarski studij na Šumarskom fakultetu u Zagrebu iz znanstvene
oblasti OBLIKOVANJE PARKOVNIH I PRIRODNIH REKREACIJSKIH OBJEKATA
koji uspješno završava 1979. godine, obranom magistarskog rada pod naslovom
»POSEBNA NAMJENA ŠUMA CRNOG BORA SENJSKE DRAGE«.


U ovom izuzetnom radu koji svojim značajem prelazi okvire standardnog magistarskog,
mr Vice Ivančević obradio je znalački prirodoznanstvenu problematiku
Senjske drage, s težištem na usporedbi autohtonih sastojina crnog bora s njegovim
kulturama.


Problematici je prišao sa šumsko-uzgojnog stajališta te s gledišta općekorisnih
funkcija šume ovog turističkog zanimljivog područja. Radi postizanja cilja
istraživanja Ivančević je osnovao pokusne plohe u prirodnim sastojinama crnog
bora, te u kulturama podignutim u različitim stojbinama Senjske drage. Uspoređujući
podatke s pokusnih ploha definirao je sastojine i dao smjernice gospodarenja,
kako za sastojine crnog bora, tako i za sastojine autohtonih listača, polazeći
prvenstveno sa stajališta općekorisnih funkcija šume.


U zaključcima svog magistarskog rada Vice Ivančević navodi da u pokusnim
plohama nije zabilježeno prirodno pomlađivanje crnog bora što obrazlaže današnjom
strukturom tih sastojina. Dalje navodi da su današnje kulture crnog
bora u Senjskoj dragi osnovane radi smirivanja bujica i smanjenja erozivnih
procesa toga područja, radi smanjenja snage senjske bure i radi osiguranja opskr