DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 89     <-- 89 -->        PDF

DAVID KABALIN


dipi. inž. šum.
(Povodom umirovljenja)


Kada u valu našeg plavog mora
Sunašca zadnji zatreperi trak,
Tada se čuje zvuk naših motora
Iz luka plove kroz talas i mrak.


Mornari hrabri k´o legende glas,
Na moru u borbi nam sreća i spas.


Svaki ponedjeljak u radio emisiji »Pomorska veče« eterom širi se pjesma s
refrenom »Mornari hrabri k´o legende glas« ... Ova pjesma već preko trideset
godina pozdravlja naše mornare na svim morima svijeta a većina nas tek sada
saznaje da je autor te pjesme, riječi i melodije, DAVID KABALIN (a notirao je
Rado Simoneti). Da, David Kabalin koji je ove godine prestupio prag treće životne
dobi, prešao među umirovljenike.


David Kabalin rođen je 1918. godine u Novom Vinodolskom, danas je nastanjen
u Rijeci ali često boravi i u svom roditeljskom domu. Šumarstvo je diplomirao
na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu 1941. godine a s radom
u struci započinje 1944. godine. Kako je studije završio u godini kada je
vihor drugog svjetskog rata harao i Jugoslavijom, Kabalin se uključuje u NOB
i od 1943. godine mornar je u flotili II Pomorskog obalnog sektora mornarice
NOVJ. Osnivanjem prvog Povjereništva šuma i rada na Visu premješten je u to
Povjereništvo kao suradnik za šumarstvo, a krajem listopada 1944. godine u istom
svojstvu prelazi u Beograd. U prvim poratnim godinama mnogi su službenici
često mijenjali radna mjesta, jer su bili premještani tamo, gdje bi bili potrebniji
i na kojima su bile bolje iskorišćene njihove sposobnosti. Tako se i Kabalin
do 1947. godine nalazi na odgovornim dužnostima kao direktor Zemaljskog šumskog
poduzeća, Šumarstva i drvne industrije te Direkcije drvne industrije u Zagrebu,
u Novoj Gradiški ili u Rijeci. Slijedi rad prvog direktora »Jugoinspekta« u
Zagrebu a zatim je direktor »Exportsume« u Zagrebu. Međutim ubrzo, 1949, povjerava
mu se dužnost predstavnika našeg tadašnjeg izvoznog drvarskog sistema
u inozemstvu u Italiji (Milanu) a zatim u Njemačkoj (Frankfurtu, Düs´seldorfu).
Po povratku u zemlju dolazi u »Exportdrvo« u kojem ostaje do umirovljenja:
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 90     <-- 90 -->        PDF

najprije je glavni direktor u Zagrebu, zatim predstavnik u inozemstvu te konačno,
i najdulje, na dužnosti direktora podružnice u Rijeci.


Svoja iskustva s međunarodnog drvnog tržišta saopćava cijeloj stručnoj javnosti
preko »Drvarskog glasnika«, u kojem je objavio preko pedeset članaka iz
oblasti drvarske vanjske trgovine, značaja i uporabe naših proizvoda na svjetskim
tržištima, o problemima uskladištenja, lučke manipulacije, pomorskog transporta
itd. U »Šumarskom listu« pak 1958. godine upozorava da »ako želimo poslovati
uspješno, moramo se orijentirati što je moguće više na to da kupcu isporučimo
i po duljinama i po debljinama, ono što njemu u industriji i trgovini
treba, a ne da mu pokušavamo nagurati ono što nama komotno i bez većih naprezanja
u našoj proizvodnji najlagodnije napada« (str. 104).


Od priznanja i odlikovanja koje je Kabalin primio za svoj rad navodimo
samo Orden bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem, Orden rada sa zlatim
vijencem i Orden zasluga za narod.


S Davidom Kabalinom šumarska struka može se podičiti s još jednim pjesnikom
i književnikom. »Mornarska«, koja je prvi put izvedena između 29. i 30.
travnja 1944. godine na Visu, samo je početak pjesničkog stvaranja, pisanja stihova
i proze u čakavštini ili standartnim govorom. Godinama stvarano objavljuje
u do sada pet samostalnih zbirki — »Naša beseda« (Rijeka, 1969), »Jadri
brode, široko ti more« (Rijeka, 1970), »Kolo mažurane« (Pazin, 1975), »Zač nan
je noćaska jadra otvoriti« (Rijeka, 1976) te »Pivanja i govorenja« (Rijeka 1978).
Dio pjesama uvršten je i u neke antologije kao »Korablja začinjavca« »Besedi s
kamika i z mora«, »Mare nostrum« i dr.


To međutim nije sve odnosno pero se nije još umirilo, jer »ima još puno
u olovci, a i nezabilježenog« što »valja sve dotjerati, zapisati govorom materinskim,
govorom ognjišta«, kako je rdkao u intervjuu s Mladenom Balenom (objavljeno
u Vjesnikovom prilogu »Sedam dana« od 14. 08. 1982.). Nadamo se, da se to
odnosi ne samo na pjesme i književnost nego i na zapise, memoare, iz njegovog
rada u struci, jer sigurno da s tog područja ima mnogo toga, što je vrijedno
zabilježiti bilo kao dokument prošlosti bilo kao smjernice za sadašnjost i budućnost,
jer, rekoše stari Rimljani, »povijest je učiteljica života«.


O. Piškorić