DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 88     <-- 88 -->        PDF

šumarstva i drvne industrije Bosne i Hercegovine i Crne Gore«. Po završetku tog
projekta uz ostale poslove, posvećuje se radu na projektu »Proučavanje sistema
gazdovanja čistim i mješovitim šumama smrče, jele i bukve u SRCG«. U to vrijeme
je i delegat Poslovnog udruženja u dvjema skupštinama Republičke zajednice
za naučne djelatnosti.


Uz redovne poslove Vučković je i društveni radnik i pisac. Niz godina bio je
vrlo aktivan u inženjersko-tehničkim organizacijama Crne gore i Jugoslavije,
što svjedoče i posebna priznanja Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije i Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i prerade drva Jugoslavije. Dodajmo odmah,
da je za svoj znanstveni rad dobio dva visoka priznanja — Nagradu oslobođenja
Titograda (1965) i Trinaestojulsku nagradu (1973).


Kao pisac Vučković se pojavljuje već 1939. godine. Te godine u Šumarskom
listu, br. 8—9, objavljen je prvi dio njegovog rada »Prilog proučavanju plemenskih,
seoskih i bratstveničkih šuma u Crnoj Gori«, koji se nastavlja 1940, u br.
8, i u 1941. (br. 5) uz najavu daljnjih nastavaka, ali kojih zbog rata nije bilo.
U Šumarskom listu Vučković se javlja i 1951. godine »O nekim pitanjima odnosa
između šumskih gazdinstava i preduzeća za iskorišćivanje šuma« (u br. 8—10)
te 1979. godine, u br. 4—6, prikazom studije Br. Begovića: »Razvojni put šumske
privrede u Bosni i Hercegovini u periodu autosrougarske uprave (1878—1918)
sa posebnim osvrtom na eksploataciju šuma i industrijsku preradu drveta«.


Dušan Vučković po prirodi je povjesničar. To dakazuje njegov, već navedeni,
prvi rad objavljen u Šumarskom listu za kojeg je sakupljao i obradio materijal
ne u nekom Institutu nego kao šumar operative, u Banskoj upravi Zetske
banovine. Dužnosti i dinamika rada u poslijeratnom periodu nisu dopuštale
opsežniji rad na povijesti šumarstva Crne Gore i stoga se Vučković »sklanja«
u Istorijski institut da nastavi i zaokruži povijesna istraživanja objavivši tri
knjige, koje je dr Z. Potočić (u Šum. listu 1972, br. 11—12) nazvao »Trilogija
povijesti šumarstva i drvne industrije Crne Gore«. To su:


Kapitalističko iskorišćavanje šuma u Crnoj Gori (1965),


Drvna industrija u Crnoj Gori 1873—1941 (1969) i


Šumarstvo i lovstvo u Crnoj Gori u drugoj polovini XIX i početkom XX


vijeka (1972),
sve u izdanju Istorijskog instituta u Titogradu.


U prvom izdanju Šumarske enciklopedije D. Vučković u cijelosti je obradio
jedinicu »Crna Gora«, a u drugom dijelu veći dio, jer je »glavne tipove
šuma« i »zaštićene objekte prirode« obradio dr Mihajho Vučković.


Pored navedenog Vučković piše i o aktualnim temama u »Šumarstvu«, »Narodnom
šumaru«, »Ekonomskoj politici« te u »Kalendaru poljoprivrede i šumarstva
« (Titograd, 1948) novinama »Pobjeda« i dr. obradivši četrdesetak tema.
Između ovih izdvajamo prikaz »Stanje i problemi zaštite prirode u NR Crnoj
Gori«, objavljenom 1960. godine u časopisu »Naša poljoprivreda i šumarstvo« koji
je prethodno saopćio na Savjetovanju institucija za zaštitu prirode svih naših
republika održanom na području Crne Gore. Zaštitom prirode Vučković bavio
se i prije te je, uz ostalo, bio inicijator za donošenje »Zakona o proglašenju
područja Lovćena, Biogradske gore i Durmitora nacionalnim parkovima« (1952.
godine).


O. Piškorić
518