DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Promjena međa — Reambulacija — Tahimetrija — Trigonometrijsko mjerenje
visina — Barometrijsko mjerenje visina. Šumarska enciklopedija II
izdanje, Zagreb, 1980, str. 639—650 i 655.


Višejezični geodetski rečnik (Savez geodetskih inženjera i geometara Jugoslavije),
Beograd 1980. Hrvatskosrpsko područje zajedno s M. Štefanovićem
i N. Radoševićem.


Prikaze, recenzije, itd. Z. Tomašegović


DRUŠTVENE VIJESTI


UZ SEDAMDESETU GODIŠNJICU ŽIVOTA
DRA DUŠANA VUČKOVIĆA, NAUČNOG SAVJETNIKA


Član Savjeta ŠUMARSKOG LISTA dr
DUŠAN VUČKOVIĆ navršio je 70 godina
života. Rođen je 12. 06. 1912. u Butte-u
(Montana, USA), ali kao dijete iz planinskog
masiva Rocky Mountains dolazi u
crnogorska brda, na Cetinje. Na Cetinju
polazi osnovnu kolu i gimnaziju te 1930.
godine upisuje studij šumarstva na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu Beogradu
(Zemunu). Diplomira 1934. a 1964.
godine doktorira na Šumarskom fakultetu
u Beogradu. Po diplomiranju slijedi vojni
rok i poslije njega dobiva mjesto u Šumarskom
odsjeku Banske uprave Zetske
banovine na Cetinju.


Nakon sloma Jugoslavije 1941. godine


uključuje se u NOP da se već 1942. nađe
u zatvoru na Cetinju odakle je ujesen iste godine odveden u logor u Italiji a kasnije
u Njemačku, odakle se vraća u domovinu tek u kolovozu 1945. godine. S 01.


09. i. g. zapošljava se u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva Crne Gore i u
vrhovnoj šumarskoj upravi na odgovornim ili rukovodstvenim dužnostima ostaje
do jeseni 1960. godine kada prelazi u Istorijski institut u Titogradu. U Institutu
ostaje do travnja 1968. kad prelazi u Privrednu komoru Crne Gore u svojstvu višeg
savjetnika za šumarstvo i lovstvo. Nakon dvije godine, 1970, prelazi u Republičko
poslovno udruženje šumarstva i industrije za preradu drva u kojoj ostaje do umirovljenja
01. 03. 1976. godine. U Poslovnom udruženju tri godine rukovodilac je
Službe projekata UNDp/FAO za područje Crne Gore odnosno Projekta »Razvoj
517