DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 83     <-- 83 -->        PDF

višim položajima u ČSR u toku deset
godina. Utjecaj proreda najjače se očitovao
na kiselim i oglejenim staništima,
a slabije na zamočvarenim i siromašnijim
oglejenima tlima. Pokazalo se, da je utjecaj
proreda ovisan i o bonitetu staništa
kao i starosti sastojine. U nedozrelim
smrekovim sastojinama povoljniji je bio
utjecaj na boljim staništima, dok u dozrelim
sastojinama razlika prema bonitetu
staništa nije bilo.


Vacek, S.: Kvaliteta fruktifikacije autohtone
smrekove brdske šume u Krkonošama
(str. 135—154)


U radu su prikazani rezultati istraživanja
kvalitetnih osobina sjemena u autohtonoj
brdskoj šumi u predjelu Strma
strana u dolini Labe u Krkonošama u sastojinama
na različitim nadmorskim visinama.
Istražena su ova svojstva: rodnost,
udio sjemenki u plodovima, čistoća sjemena,
udio punih sjemenki, apsolutna težina,
klijavost i energija klijanja sjemenki
te njihova životna snaga. Klijavost je
ispitivana skraćenim postupkom, koji je
kombinacija pokusa klijavosti s pokusom
vitalnog obojenja.


Dressler, N. i Michl, V.: Rezultati
pokusa s novim tipovima noževa strojeva
za kresanje grana (str. 155—178)


Na strojevima za kresanje grana oborenih
stabala OVP-1 ispitivan je utjecaj
nagiba raznih naprava prema površini stabla
i utvrđeno, da se dobrim nagibom
može postići znatna ušteda snage. U konkretnim
ispitivanjima na cea 10 000 m3
okresanih stabala ušteda kod traktora
IKT-80D iznosila je između 15 i 20%.


Pol eno, Z.: Razvoj mješovitih sastojina
(str. 179—202)


Predmet istraživanja u ovom slučaju
bile su mješovite sastojine bora i smreke,
dviju vrsta različitog ritma rasta. U prvo
vrijeme smreka se u odnosu na bor nalazi
u podređenom položaju da kasnije
prvenstvo preuzme smreka ne samo uzrastom
nego i drvnom masom.


Prudič, Z.: Prilog metodici istraživanja
proizvodnih sposobnosti mješovitih
sastojina (str. 203—214)


U ovom radu autor je iznio metodiku
istraživanja obradivši:


a) cilj istraživanja proizvodnosti,


b) veličinu pokusnih ploha,


c) obrast mjerenih sastojina,


d) razlučivanje glavne od sporedne sa


stojine,


e) zastupljenost vrsta na pokusnim


plohama i


f) obradu rezultata.


Zaključno su dane preporuke za način
praćenja proizvodnosti mješovitih sastojina.


Bezdech, J.: Težina smrekovog drva
kao novi elemenat evidencije (str. 215—
—230)


Kako se u ČSR primjenjuje i primopredaja
drva po težini a ne po volumenu,
to se istražuje i odnos gustoće i težine
drva. U ovom radu prikazani su rezultati
istraživanja tih odnosa na 3536 koluta s
područja državnih šuma. Za smrekovinu
istraživanih područja utvrđena je prosječna
težina po 1 m3 420 kg s gr ješkom
a = 0,05 tj. gr ješka je manja od 1%. pa
dobiveni rezultat zadovoljava. Udio kore
utvrđen je s 9%, ali radi praktičnosti preporučeno
je da se računa s 10%.


Skypala, J.: Ekonomsko vrednovanje
novih načina umjetne obnove šuma


(istr. 231—246)
Korišćenje mehanizacije u uzgojnoj
djelatnosti na svim pogodnim radilištima
bitno snizuje ´troškove pošumljavanja, jer
je snižen trošak živog rada uz povećanje
kvalitete nasada.
Analizom su bili obuhvaćeni troškovi
rada, materijala, otpisa, uklanjanja ostataka
od sječe, pripreme tla, mehanizirane
sadnje, dopreme sadnica te troškovi
mehaničke i kemijske zaštite kultura.


Ing. Bernard Hruška