DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Sudjelovao je u organizaciji I. Kongresa geodetskih inžinjera i geometara
Jugoslavije koji se održao u Zagrebu god. 1953. kao što je sudjelovao
i svojedobno god. 1936. pri organiziranju Geodetske izložbe na tadašnjem
Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Svuda je bio dobro primljen, svuda aktivan,
nesebičan, s naglaskom na kreiranje.


Kad su se projektirale i gradile nove zgrade Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta u Maksimiru danonoćno je surađivao dogovaranjima, savjetovanjima,
posredovanjima.


Teško je naići na ovakvog čovjeka prepunog života i ljubavi za ljude i
sredinu u kojoj živi i radi.


SI. 2. — Prof. dr Nikola Neidhardt kao dekan Šumarskog fakulteta zajedno
s uvaženim prof, dr Milanom Anićem na proslavi 20-godišnjice
Šumarskog instituta u Zagrebu.


Ne bih htio zaboraviti ni njegovu nesebičnu podršku u vezi opskrbe i
prehrane svih službenika Poljodjelsko-šumarskog fakulteta u teškim danima
II Svjetskog rata kad je opskrba stanovništva bila vrlo oskudna i nekvalitetna.
Prof. Neidhardt je bio na čelu Zadruge namještenika Poljodjelsko-šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Članovi tog kolektiva radili su uz velike napore u popodnevnim
satima, slobodno mogu reći. na zdravim socijalističkim temeljima,
na površinama fakultetskog dobra Maksimir. U jesen su članovi zadruge
dobivali onoliko živežnih namirnica koliko je bilo potrebno njihovim obiteljma
i koliko su »trudodana« uložili na fizičke radove na polju navodnjavanjem
vrtova, okapanjem kultura, pobiranjem plodova, prijevozom plodova
u skladište, komušanjem kukuruza itd. Svaki je profesor ili namještenik
mogao uputiti na te poljske radove neku plaćenu osobu, kućnu pomoćnicu
ili nekog drugog, no na polju su se našli uz njih i profesori Pevalek,
Tavčar, Petračić, Ogrizek, Mohaček i dr. predano radeći za fakultetsko