DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 79     <-- 79 -->        PDF

stupanja u intenzitetu procesa i izgradnji
PE — biljaka, koja mogu biti
označena kao umjereno negativna, isto
tako kod individua, čije su veće dimenzije
uzrokovane povoljnim uslovima
staništa, nasljednom ili individualnom
varijabilnošću;


5) ni u jednom jedinom slučaju nije opaženo
da je umjereno mehanički slabljenje
drvnog skeleta ili relativno smanjenje
intenziteta fotosintetičkog procesa
utjecalo na biološku vrijednost
sadnog materijala. Naprotiv, većim presjecima
drvnih žila PE—biljaka pripisuje
se veći kapacitet translokacije
vode i mineralnih hranjiva, a isto tako
se može održati povišeni vodni potencijal
za povoljno jačanje otpornosti
protiv suše, što je od značenja s obzirom
na opasnost poremećenog vodnog
režima sadnica kod presadnje. Umanjenom
kvantitativnom udjelu podzemnog
dijela u ukupnoj težini ili ukupnim
dimenzijama biljaka pripisujemo
djelovanju veoma bogatom snabdjevanju
vodom i njegovu stadiju se
mora i nadalje posvetiti pažnja;


6) djelovanje folija je različito već prema
trajanju pokrivanja i dugo produžavanje
pokrivanja može kod smreke
nepovoljno djelovati na daljnji rast,
bor je na produžavanje pokrivanja
razmjerno malo osjetljiv a ariš zauzima
srednju poziciju;


7) razlike u dimenzijama i strukturalnim
i fiziološkim svojstvima biljaka iz rastilišta
i iz nepokrivenih gredica su
najznačajnije u stadiju 1/0 na kraju
prve godine života, odnosno u stadiju
2/0 prije tjeranja. U daljnjem stadiju
razvoja i izgradnje umanjuju se razlike,
ali gdjekad su još vidljive nekoliko
godina nakon sadnje. Na izravnavanje
razlika djeluju jednaki uslovi
njege, veća osjetljivost korjenovog
sistema PE-biljaka prema šoku
presadnje i umjetni zahvati u izdužene
korjeno´ve sisteme.


Varinsky, J. :Utjecaj dezinfekcije
tla prije sjetve na rast biljaka i pojavu
korova u šumskom rasadniku Drakšiar


(str. 159—195)


Tokom dviju godina istraživan je ut
jecaj dezinfekcije tla (kratkoročna sterilizacija)
prije sjetve preparatima Di Trapex,
Basamid granulat i Nematin na rast
biljaka četiriju vrsta (Pices abies, Pinus
nigra, Larix decidua, Pinus silvestris) na
mineralnom tlu šumskog rasadnika Drakšiar.
Vrednovano je i herbicidno djelovanje
preparata i stupanj pojavljivanja
korova.


Tlo šumskog rasadnika je ilovasto s
S´/o sadržaja humusa. Poslije dezinfekcije
smanjio se sadržaj humusa kao i sadržaj
CaC03 u tlu, sadržaj pristučnog dušika
je porastao gotovo na dvostruko.


Gredice su dezinficirane 23. travnja. Ostaei
preparata u tlu su kontrolirani biološkim
testovima sjemenom Lepidium satium.
Sjetva je počela 27. svibnja.


Od primjenjenih preparata pokazao se
najbolje DI Trapex. U prvom vegetacionom
periodu se poboljšala, u poređenju
prema kontroli, prosječna proizvodnja bi
ljaka oko ć?3/», njihova visina oko 45°/o,
dužina korjenja oko 20%, jačina korjenovog
vrata oko 19V», težina nadzemnog dijela
oko 99°/» i težina korjenja oko 70D/o.
Djelovanje Basamida je bilo samo malo
manje, ali njegovi ostaci u tlu u vrijeme
sjetve su umanjili broj biljaka prosječno
oko 93/oi. Nematin je imao najslabiji stimulirajući
utjecaj na rast biljaka ali i ovdje
su svi praćeni znakovi premašili vrijednost
od lOO´Vo.


U drugom periodu vegetacije prestao
je utjecaj Nematina, razlike prema kontrolnoj
gredici izravnale su se (s iznimkom
broja). Biljke na gredicama s Dl Trapexom
i Basamidom rasle su još bolje
nego u prvom vegetacionom periodu.


Najbolje herbicidno djelovanje ustanoljeno
je na gredici apliciranoj Nemati