DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 78     <-- 78 -->        PDF

ko u toku školovanja tako i nakon sadnje
na terenu, osobito na ekstremnim
položajima.


Lip tak, J. — Saniga, M.: Uzgajanje
biljaka obične smreke (Picea Abies
Karst.) na kombiniranom substratu iz treseta
i perlita (srt, 107 — 131)


Treset čini osnovni materijal za osnivanje
šumskih rasadnika. Budući da su
zalihe treseta u ČSSR ograničene, traženi
su drugi materijali, koji bi mogli treset
nadomjestiti ili u najmanju ruku sniziti
njegovu potrošnju. Pored hidroponije, koja
predstavlja specijalnu tehnologiju, poduzimani
su pokusi s korom, piljevinom,
duhanskom prašinom, steljom i perlitom.


Budući da perlit pokazuje slična fizikalna
svojstva kao treset, izabran je kao
komponenta tresetnog supstrata sa ciljem
da se potrošnja treseta smanji i upotrebivost
treseta produži. Za ovu svrhu osnovana
je serija pokusa sa supstratom treseta
i perlita s različitim primjesom perlita.


Dosadanji rezultati su pokazali, da čisti
perlit, iako obogaćen s dovoljno hranjiva,
kao supstrat ne zadovoljava, jer je
njegova propusnost velika i problematično
je zadržavanje optimalne važnosti i
zaliha hranjiva, što ima za posljedicu
nižu produkciju biljaka, manju homogenost
i slabiju morfološku građu biljaka.


Kao i u prošlim godinama postignuti
sU dobri rezultati na čistim tresetnim supstratima.
U kombinaciji s tresetom dao
je perlit to bolje rezultate, što je bio
veći udio treseta. Dodavanje perlita u treset
smanjio se doduše maksimalni kapilarni
kapacitet, ali je povišena prisutnost
zraka, što je omogućilo, da se supstrati
treseta i perlita upotrebe više godina.


S obzirom na produkciju i njenu kvalitetu,
kao i pogonske probleme preporuča
se upotrijebiti perlit u kombinaciji s
tresetom u odnosu 1:1. U tom slučaju
postignuta je tražena produkcija i smrekove
biljke su nakon četiri mjeseca ispu


njavale kriterije CSN normi 482211 za
preškolavanja. Vađenje je bilo znatno lakše
nego kod čistih tresetnih substrata. S
proizvodnog stajališta mora se računati
s većim utroškom vode nego kod tresetnih
supstrata i češće zalijevanje kao i s
kontrolom zaliha hranjiva. Nužna je i
preventivna zaštita biljaka.


Steinhuebel, G.: Fiziološka svojstva
biljaka i sadnica uzgojenih raznim
tehnologijama (str. 133 — 157)


Ubrzani rast i razvoj kao i veće dimenzije
biljaka i sadnica uzgojenih u polietilenskim
rastilištima usko su povezani
s morfološkim i strukturalnim (histološkim)
promjenama. U promjenjenim strukturama
teku ipak fiziološki procesi s
različitim intenzitetom i imaju naknadili
utjecaj na daljni rast biljke i na promjene
u proporcionalnosti njezinih dijelova.


U godinama 1973 — 1978. proveden je
veći broj testova o fotosintezi, transpiraciji,
vodnom potencijalu i njihovom naknadnom
djelovanju na rast juvenilnih
smreka, borova i ariševa nakon napuštanja
rastilišta. U priloženom radu one su
svestrano ocjenjene i pokazale se slijedeće
karakteristike fiziološke aktivnosti
PE — biljaka, upoređeno s materijalom
uzgojenim na nepokrivenom prostoru, bilo
na mineralnoj zemlji ili djelomice poboljšanom
tlu:


1) Ukupna fotosintetička produkcija individua
je zbog obilnijeg aparata viša,
brzina fotosinteze je pak niža nego kod
tradicionalnog materijala;


2) ukupno transpiriranje je zbog veće
gornje transpiracione površine veća, ali
intenzit je niži zbog rjeđe podjele pUči;


3) vodni potencijal je kod PE materijala
znatno viši nego kod tradicionalno uzgojenog
materijala;


4) promjenjena struktura i fiziološka aktivnost
su atributi povećanih dimenzija,
neovisno o tome, čime su uzrokovane.
Stoga nalazimo također neka od