DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Debljina biljaka i sadnica svih vrsta
drva se povećavanjem gustoće smanjivala.


Masa nadzemnog dijela i korjenovog
sistema, izražena težinom suhe tvari, bila
je različita prema gustoći uzgajanja. Težina
suhe tvari nadzemnog dijela, bočnih
izbojaka i korjena biljaka uzgojenih u
najrjeđoj gustoći, je višekratno premašivala
težinu suhe tvari biljaka iz većih
gustoća.


Stvaranje bočnih izbojaka biljaka svih
vrsta drva je bilo najpovoljnije u najređem
rasponu.


Na osnovi rezultata pokusa preporučuju
se pod polietilenskim pokrovima ove
gustoće sjetve:


1) Smreka obična
a) 1600 sjemenki/m2 (razmak oko 2,5
X 2,5 cm) klijavosti sjemenki iznad
90%,
b) 2500 sjemenki/m2 (razmak 2,0 x 2,0
cm) klijavosti punih sjemenki ispod
90%> i za pretežnu upotrebu biljaka
za školovanje;
2) bijeli bor
900 sjemenki po m2 (razmak cea 3,5
X 3,5 cm);
3) ariš sudetski
a) 900 sjemenki po m2 (razmak 3,5 x
3,5 cm) klijavosti punih sjemenki
iznad 90%,
b) 1200 sjemenki po m2 (razmak 3,0
X 3,0 cm) klijavosti punih sjemenki
ispod 90%.


Steinhuebel, G.: Dužina pokrivanja
folijama i razlike u biološkim pojavama
biljaka četinjača prema nadmorskoj
visini sakupljanja sjemena (str. 90—105)


U ovom radu pokušalo se dokazati vrijednost
predpostavke, da biljke Uzgojene
iz sjemena bijelog bora i evropskog ariša
sabranih iz različitih nadmorskih visina
reagiraju s različitom osjetljivošću
na zadržavanje u polietilenskim rastilištima.
Razlike takvog zadržavanja su simu


lirane sjetvom sjemena na isti način u
jednaki supstrat u po dva sandučića u
rokovima 7, 14, 21. i 28. lipnja i 31. srpnja
i stavljanjem jednog sandučića u polietilensko
rastilište a drugoga na slobodni
nezaštićeni položaj izvan rastilišta. Na
taj način razlikuju se upoređivanje terminske
varijante, kod potpune analogije
ostalih uslova rasta, samo dužinom ekspozicije
pokrivanja folijom i mogućih mikroklimatskih
promjena.


Uporedni pokus s visinskim subvarijantama
borova s nadmorske visine 410
do 850 m je pokazao, da je materijal iz
nižih položaja manje osjetljiv na dužinu
pokrivanja. Suprotno tome pokazao je
ponik iz sjemena nadmorske visine od
850 m kod pokrivanja do 21. lipnja najveći
prirast biomase, dok je materijal iz
pokrivanja do 28. lipnja lošije rastao, a
kod pokrivanja do 31. srpnja su vrijednosti
prirasta pale gotovo na razinu kontrole
iz nepokrivenog prostora.


U uporednom pokusu s visinskim subvarijantama
ariša sa 450, 700 i 900 m nadmorske
visine pokazala se negativna reakcija
rasta biljaka iz sjemena najvišeg
položaja (900 m n.v.) na produžavanje pokrivanja
znatno slabije nego kod bora.
Zabilježeno je usporavajuće djelovanje
rastilišta na veličinu razlika u biološkim
manifestacijama visinskih subvarijanata,
koje se zapažaju na nepokiivenoj gredici.


U slučaju obiju vrsta razvijala se ü
rastilištu najbolje ona visinska subvarijanta,
koja je ležala najbliže nadmorskoj
visini optimalnog razvoja odnosne vrste
u naravi. Kod ariša je to očitije, jer
na nepokrivenom položaju vrijednosti ove
subvarijante očito zaostaju iza vrijednosti
materijala iz najnižih položaja — 450
m n.v., tako da su vrijednosti u rastilištu
inverzne vrijednostima na gredici.


Na kraju autor upozorava da, iako
u ovim ispitivanjima nije bilo većih razlika
u razvoju biljaka iz sjemena različitih
nadmorskih visina, ipak treba u praksi
voditi računa i o ovoj okolnosti. Također
je nužno pratiti razvoj biljaka ka


507