DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 76     <-- 76 -->        PDF

L i p t ä k, J. i K r e j č i, E.: Dosadašnji
razvoj, sadanje stanje i perspektive proizvodnje
sadnica u Slovačkoj (str. 13—34)


Najvažniji građevinski i organizacioni
zahvat šumskog gospodarstva u Slovačkoj
je preorijentacija rasadničke proizvodnje
na rasadničke centre. U tom poslu pojavilo
se mnoštvo problema o čemu neizravno
svjedoči i činjenica, da je ova problematika
od 1975. do 1980, godine razmatrana
na tri zemaljske konferencije (od
toga dvije s međunarodnim učešćem). To
su: 1) o koncepciji razvoja rasadničke
proizvodnje (1975 g. Spišska Nova Ves),
2) nove tehnologije u šumskim rasadnicima
(1978 g. Hradec Kralove) 3) Tehnologija
velikih rasadnika (1980 g. Košiće).


Dalje je ostvareno pet monotematskih
seminara za odabrane radnike istraživanja
i prakse o najaktualnijim problemima,
koje je organizirala potkomisija za
rasadničarstvo i pošumljavanje odjela šumskog
gospodarstva Čehoslovačke akademije,
kao i brojni podhvati organizirani
na razini poduzeća, šumskih uprava i si.


Dosadanji tok preorjentacije je pokazao,
da su njezini osnovi određeni pravilno
te vrijede i nadalje. U skladu s modernizacijom
rasadničarske proizvodnje
u ČSR i inozemstv´u aktualizira se na osnovi
najnovijih saznanja znanosti i prakse.
Pokazalo se, da se prepreke uspjevaju
savladavati samo zahvaljujući uskoj suradnji
istraživanja i prakse u obje republike.


Loefler, A.: Optimalizacija mineralnog
prihranjivanja biljaka obične smreke
(Picea abies Karst.) (str. 35—61)


Pokus gnojenja u više varijanti, osnovan
metodom slučajnih blokova, dopunjen
analizom tla ; asimilacionih organa,
služio je za objašnjenje stohastičko-
kauzalnih odnosa između količina čistih
hranjiva dodanih u obrađenu zemlju u
industrijskim gnojivima i odabranih morfoloških
oznaka (visina, debljina) biljaka
obične smreke. Gnojenje je izrazito po


boljšavalo visinski i debljinski rast, kao
i cjelokupan razvoj biljaka istraživane vrste
drva. Stupnjevanje doza hranjiva (geometrijskim
redom) omogućilo je odrediti
maksimalne dopuštene i najmanje — još
izražajne i ekološki zadovoljavajuće doze
hranjiva.


Optimalno doziranje hranjiva osigurava
na mineralno slabijim tlima pravilan
i neporemećen razvoj biljaka i sadnica za
vrijeme cijelog ciklusa uzgoja. Odgovara
mu povoljan intenzitet fotosinteze, kao i
dobra i harmonički usklađena konstelacija
biogenih i praćenih elemenata u asimilacionim
organima. Harmonički odvagnuto
stanje hranjiva u tlu u njegovom
sorpcionom kompleksu i u otopinama tla
blagodarno utječe na pravilan rast i razvoj
biljaka. Gnojenje u intenzivnom rasadničarstv´u
jest i ostat će integrirajući
sastavni dio uzgajanje kvalitetnih sadnica.


Hu m lovä, M.: Utjecaj razne gustoće
uzgajanja biljaka na kvalitetu sadnog materijala
(str. 63 —- 87)


U pokusu se pratio utjecaj različite
gustoće sjetve u pravilnom razmaku na
razvoj biljaka i sadnica obične smreke,
bijelog bora i ariša kod njihovog uzgajanja
pod polietilenskim pokrovom.


Biljke i sadnice iz raznih gustoća vrednovane
su prema visini, debljini, težini
suhe tvari te broju i dužini bočnih izbojaka.
Istraživanja su potvrdila, da visinski
razvoj biljaka i sadnica zavisi o
gustoći njihovog uzgajanja i to različito
prema vrsti drva.


Dok je visina biljaka smreke s gustoćom
padala, kod ariša s povećanom gustoćom
se umjereno povećavala, kod bora
se od gustoće 150/m2 do gustoće 2.500/m2
povećavala a kod daljnjeg povećanja gustoće
visina se smanjivala. Kod vrednovanja
1/1 sadnica svih istraživanih vrsta
drveća utvrđen je visinski skok kod sadnica
uzgojenih iz biljaka u najmanjoj gustoći.


506