DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 74     <-- 74 -->        PDF

traživanja, naročito na stvaranju hibrida
i ukrasnih kultura.


Iz izloženog se vidi da je ovakav pristup
dendrologiji, a obzirom na veliku
naznaćenost genetske komponente, do danas
prvi i jedinstveni pristup u svijetu
takvog opisa dendrologije četinjača.


U knjizi su obuhvaćeni i zastupljeni
kultivari i to hortikulturni, pa će biti
korisna i hortikulturnim stručnjacima,
postdiplomantima i svim znanstvenim
radnicima koji se bave taksonomijom, biologijom,
dendrologijom i genetikom golosjemenjača.


Mr Josip Karavla


O potrebi detaljnog poznavanja našeg
bitnog materijala, drveća ne treba mnogo
govoriti. Nema sumnje da obimna studija
prof. M. Vidakovića na tome polju
pruža više kvantitativno i kvalitativno) od
bilo koje do sada kod nas izašle knjige.
Može se slobodno reći, da bi trebalo da
se »Četinjače« nalaze kao priručnik u biblioteci
svakog šumarskog stručnjaka i
svake šumarske ustanove.


(B. Jovanović u »šumarstvu«, br. 4/1982 str. 78)
Zvonimir Jakopović


LEKSIKON MJERNIH JEDINICA


Školska knjiga Zagreb — 1981.


U drugoj smo godini obavezne primjene
mjernih jedinica Međunarodnog sustava
(SI — Systeme International d´Unites)
u kojem su neke jedinice »nove« odnosno
drugačije definirane nego prije.
Stoga je dobro došla naslovna knjiga,
Leksikon mjernih jedinica autora Zv. Jakopovića.
Dobro došla ne samo za pravilnu,
i Zakonom obaveznu, upotrebu jedinica
ili naziva za odnosnu jedinicu nego
i za praćenje literature. Tako npr. možemo
se upitati što znači podatak »250
dag-a«? To je međutim 250 dekagrama,
koju smo masu od sada označivali s
dkg. Tu je još jedna novost — masa. Da,


504


za težinu u svakodnevnom smislu riječi
sada je obavezan naziv masa, a u dosadašnjem
značenju »težina je sila kojom
tijelo u gravitacionom polju tlači podlogu
ili napinje objesište«. ltd.


Ova knjiga sadrži:


Predgovor,


Uvod (Postanak mjerenja, Svjetsko


mjerno jedinstvo, Mnoštvo mjernih po


dataka),


Osnovni mjeriteljski pojmovi.


Stari mjerni sustavi (Povijest mjernih


sustava. Stare domaće jedinice, Metarski


sustav mjernih jedinica, Jedinice vreme


na, Kalendar, CGS-sustav mjernih jedini


ca, Tehnički sustav mjernih jedinica. An


gloamerički sustav mjernih jedinica, Gi


orgijev ili MKSA-sustav mjernih jedini


ca),


Međunarodni sustav mjernih jedinica


(Opća svojstva, Osnovne jedinice. Izvan


redne jedinice. Decimalne jedinice, Tvor


ba većih i manjih jedinica vremena i ku


ta, Zakonite mjerne jedinice),


Navođenje mjernih podataka (Algebarsko
navođenje, Tablično navođenje, Grafičko
prikazivanje podataka,


Abecedni popis mjernih jedinica


Tablice mjernih jedinica (njih 19),


Tablice prirodnih konstanti (četiri),


Dodatak (Neispravni i nezakoniti zna


kovi nekih mjernih jedinica koje se često
upotrebljavaju) i
Literatura.


U tekstu Abecednog popisa, ili samog
Leksikona, različitim bojama označene su
obavezne jedinice i njihovi znakovi, iznimno
dopuštene jedinice i njihovi znakovi,
predmetci decimalnih jedinica i njihovih
znakova te je prema tome lahko
naći ispravni naziv i znak za određenu
mjeru. Za orijentaciju o ispravnim i zakonitim
znakovima pomaže i tablica 24,
(u Dodatku) i, dakako, sve prethodne tj.
one pod nazivom Tablice mjernih jedinica
i Tablice prirodnih konstanti.


O, Piškorić