DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 73     <-- 73 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Mirko Vidaković
ČETINJAČE — MORFOLOGIJA
I VARIJABILNOST
Zagreb, 1982.


U prostorijama JAZU 14. listopada o.


g. svečano je predana javnosti (promovirana)
knjiga akademika prof, dr Mirka
Vidakovića »ČETINJAČE — morfologija
i varijabilnost«. O ovoj jedinstvenoj
knjizi na svijetu govorili su akademici
prof, dr Hrvoje Požar , prof, dr Predrag
Vranicki i prof, dr Dušan K1 e-
p a c te, iz Beograda, prof, dr Aleksandar
T u c o v i ć. Iz njihovih izlaganja
mogao se uočiti značaj i važnost te knjige
(udžbenika) za našu nauku i praksu
odnosno da će korisno poslužiti svima
zbog obimnog iznešenog materijala sabranog
u tom dijelu.


Izdavač knjige su Jugoslavenska akademija
znanosti i umjetnosti i Sveučilišna
naklada »LIBER« (SNL) a u prodaji
se pojavila u srpnju o.g.


Knjiga »Četinjače — morfologija i varijabilnost
«, namijenjena posebno kao udžbenik
studentima šumarstva i prirodoslovnih
fakulteta, ima ukupno 710 stranica
i uz tekst sadrži 110 arealskih karata,
19 tablica, 140 crteža i grafikona te
152 fotografije u boji i 39 crnobijelih. Korištena
literatura navedena je uz opis pojedine
vrste ili roda , a ona koja se odnosi
na više poglavlja na kraju knjige.
Knjiga je upotpunjena s 3 registra naziva
na latinskom i narodnom jeziku. Knjiga
je podijeljena na opći i na posebni
dio.


U općem dijelu autor obrazlaže opće
pojmove kao klasifikacija, pojam i definiciju
vrste, specijaciju, način nastanka
vrste i taksona, njihovu evoluciju i promjenljivost.
Od morfoloških karakteristi


ka obrađen je korijen, stablo, krošnja,
granjanje, kora, izbojci, pup, listovi, cvijet
i sjeme.


Posebni dio obuhvaća 656 stranica. Rodovi,
vrste kao i niži taksoni i kultivari
obrađeni su abecednim redom. Posebno
detaljno obrađeni su: Abies sp. — jele (51
vrsta, 19 varijeteta, 4 hibrida, 13 formi,
90 kultivara — na 62 str.), Chamaecyparis
sp. — pačempresi (7 vrsta, 4 varijeteta,
3 hibrida, 297 kultivara — na 68 str.), Juniperus
sp. — borovice (23 vrste, 22 varijeteta,
105 kultivara — na 43 str.), Larix
sp. — ariši (10 vrsta, 8 varijeteta, 10 hibrida,
10 forma, 22 kultivara — na 26
str.), Picea sp. — smrče (36 vrsta, 13 varijeteta,
16 hibrida, 29 formi, 118 kultivara
— na 77 str.), Pinus sp. — borovi (94
vrste, 76 varijeteta, 111 hibrida, 32 forme,
179 kultivara — na 216 str.), Taxus
sp. — tise (5 vrsta, 2 hibrida, 93 kultivara


— na 12 str.), Thuja sp — tuje (6 vrsta,
119 kultivara — na 22 str.) i Tsuga sp. —
čuge (7 vrsta, 41 kultivar — na 16 str.).
Za svaku vrstu izloženi su podaci o cvatnji,
oplodnji i fruktifikaciji te prikazani
načini generativnog i vegetativnog razmnožavanja.
Područje rasprostranjenja (areal) svake
vrste opisan je uz priloženu kartu. Za
lakše razumijevanje morfologije ima obilje
crteža i fotografija od kojih su u
većini originali. U knjizi je obuhvaćeno
2150 vrsta, podvrsta, varijeteta, forma,
rasa, kultivara i hibrida.


Morfologija i varijabilnost domaćih
(autohtonih) i stranih (alohtonih) četinjača,
detaljno je opisana, jer se mnoge kod
nas uzgajaju, a neke imaju perspektivu
za budućnost. Akademik Mirko Vidaković
u knjizi je obradio istraživanja pojedinih
autora ali i obilje podataka vlastitih is


503