DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Ekološki problemi, problemi obnove i uzgajanja šuma (PARDE, 1975), problemi
zaštite šuma. problem evropske oskudice i pomanjkanja hrastove pilanske oblovine
(SILVY-LELIGOIS, 1954) postali su oštrice ne samo na nacionalnom nego
i na evropskom pa i na svjetskom planu. »Treba i te kako poželjeti izmjenu informacija
o tom pitanju između pojedinih naroda« (PARDE, 1975).


S tog gledišta moj je članak skromni doprinos u rješavanju spomenute problematike.


»U sklopu raznih sadržaja, koji više-manje uopćavaju domaća iskustva i inozemne
postavke, ističu se KOZARČEVI napisi temeljeni na posve konkretnim
činjenicama. U članku »Nešto o jasenovoj šume« (1895) saznajemo da jesen gubi
lijepu bijelu boju drva u dobi oko osam desetljeća; zato ne valja ophodnja od
100—120 godina; ne valja preborni način gospodarenja, jer se tako dobiva malo
dobrog tehničkog drva; nepravilna je struktura godova, gušći pa rjeđi, te Se
često pojavljuju okružljivost, tamna obojenost i trulež drva. U znatno većem napisu
(1897) »Šumogcjstveni i drvotržni aforizmi, crpljeni na temelju prodaja
posavskih hrastovih šuma u zadnjem desetljeću 1887—1896«, KOZARAC razmatra
razna gospodarska pitanja: utjecaj staništa na omjer smjese vrsta drveća; utjecaj
smanjenja šumovitosti na poplavljenost zemljišta; utjecaj svjetskih tržišta na
ponudu i potražnju drva; način racionalnog iskorišćavanja kakvoće drva dobivenog
iz starih hrastika, tj. izrada deblovine što manje u cijepanu (dužice) a
što više u piljenu građu. Godinu dana kasnije KOZARAC je upozorio da se u našim
šumama nalazi značajna svojta hrasta koju je opisao u članku »Kasni (pozni)
hrast (Quercus pedunculata var. tardissima Simonkai)« ... Na temelju tako oštrih
opažanja, taj naš vrlo istaknuti šumarski stručnjak i priznati književnik izveo je
vrijedne zaključke koje su naša razvijenija praksa i nauka, tek nakon više od
pola stoljeća, potpunije upoznale.«


»Početkom dvadesetog stoljeća, opet se razvila dublja rasprava o našim hrasticama.
Nepoznati pisac B. M. (1901), u napisu o lugu i lužnjaku, postavlja pitanje
i odgovara: zašto u našim lugovima gdjekad ne uspijevaju lužnjakove sastojine,
premda su tu nekada rasli hrastovi gorostasi. Slično i drugi nepoznati pisac


J. M. iste godine razmatra »Kako nastaju naši suharevi«. U vezi s oba ta napisa
M. METLAŠ godine 1902. objavljuje svoja »Dva odgovora«, a R. RUKAVINA
iste godine upravlja »Nekoliko riječi« kao osvrt na članak »Kako nastaju naši
suharevi«.
(Povijest šumarstva Hrvatske 1846—
—1976. kroz stranice Šumarskog lista,
Zagreb, 1976, str. 82)