DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 68     <-- 68 -->        PDF

p 1


100 q


u kojoj je (Vm) masa sastojina, određenih za prorjeđivanje (p) postotak prirasta


a ( ) faktor realizacije.


q


Gospodarska osnova određuje gospodarenje za periodu od 20 godine s time,
da se osnova svakih 10 godina revidira. Uglavnom za sve šume u Hrvatskoj, osim
za maloposjedničke, postoje gospodarske osnove.


Gospodarske osnove izrađuju se prema republičkim propisima. Služba uređivanja
nije centraliziranass) s izuzetkom elektronskog računskog centra (za obračun
masa i prirasta).


PROBLEMATIKA SLAVONSKIH HRASTOVIH ŠUMA


Nestanak brijesta iz slavonskih šuma imao je za posljedicu velike promjene
u hrastovim šumama, jer je on u tim šumama zajedno s jasenom bio vrlo dobar
pratilac hrasta lužnjaka.


Također su se uvelike promijenili i stanišni uvjeti kao posljedica široke mreže
kanala za melioraciju područja izvrgnutih poplavama. Izgrađeni su putevi, prosjeke,
iskorišćivaju se naslage plina i nafte itd. Snizio se nivo podzemne vode
(DEKANIĆ, 1975). Poplavne vode rijeke Save nisu više blagotvorne, što više,
mogu biti štetne zbog česte zagađenosti.


Neki smatraju da je također nastala i značajna promjena klime (VAJDA, 1978).
Urod žira je rjeđi i manje obilan (npr. 1978. godine na cijelom području nije
bilo ni kg žira).
Prirodno pomlađivanje manje je uspješno nego prije, te je vrlo često potrebno
popunjavanje sjemenom ili sadnicama.
Napad insekata (Lymantria dispar L. i drugih), bolesti (Microsphaera alphitoides
Griff, et Maubl., Armillaria mellea Vahl., Kumm et al.) vrlo su česti.
Sve ovo ima za posljedicu sušenje hrasta pa i jasena bilo sporadički bilo
u manjim ili većim grupama (ANDROIĆ, KURIR, MIKLOS, SPAIC i dr., 1975).


ZAKLJUČAK


Čini se da je šumski ekosistem u Slavoniji, nekad vrlo stabilan, danas u opasnosti
iz različitih razloga. Jugoslavenski šumari, a posebno oni u Hrvatskoj, čine
velike napore kako na planu istraživanja tako i u operativi da pronađu način
konsolidacije ovog prirodnog resursa od neobičnog značenja s ekološkog, ekonomskog
i socijalnog stanovišta.


3) Za razliku od Francuske gdje je šumarstvo centralizirano; centrala je u Parizu a zove se Office
National des Forčts, Paris.