DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 67     <-- 67 -->        PDF

jedinica dozvoljeno je balansiranje, jer je šumsko privredno područje osnova za
račun etata glavnih prihoda. Ova malo i revolucionarna ideja (R. VINEY, 1954)
postala je pravilo gospodarenja u šumama SR Hrvatske.


Drvna masa zrelih i dozrelih sastojina utvrđuje se mjerenjem svih stabala,
dok se u ostalim sastojinama drvna masa utvrđuje statističkim metodama pomoću
primjernih pruga. Primjenjuju se tarife (ŠPIRANEC, 1975).


Za utvrđivanje prirasta naši šumari vrlo rado koriste formule mog učitelja na
l´Ecole nationale de Eaux et Forets u Nancy-u Leon SCHAEFFER-a (1949); no upotrebljavaju
se i druge metode kao npr. MEYER-LOETSCH-a, tarife prirasta KLEPCA
(1961) itd.


Do sada se etat međuprihoda (intenzitet prorjeđivanja) procjenjivao prema
prirasno-prihodnim tablicama, no sada se prelazi na računanje etata međuprihoda.
U stvari za svaku sastojinu određuje se intenzitet prorjeđivanja po formuli:


1


m (1,0 pi — 1) q
i = 100
m 1,0 pi


1 1
i = (1 ) 100


1.0 P1 q
u kojoj označava
(m) drvnu masu u sastojim nakon prorede;
(p) postotak prirasta;
(1) turnus prorjeđivanje;
1
( ) je dio prirasta koji se može posjeći.


q


Primjer: u srednjodobnoj sastojina hrasta lužnjaka drvna masa iznosi oko 350
m3/ha, postotak prirasta je 3, turnus za prorede 10 godina, a dio prirasta koji
1
će se sjeći je . U ovom slučaju naša formula iskazuje intenzitet prorjeđi


3
vanja s 8,5 %», što znači da je etat prorede 3 m3/ha/god. ili 30 m»/ha za 10 godina.
Potrebno je naglasiti da je ova formula samo putokaz za rad i ništa više. Etat
glavnog prihoda rezultat je stanja dobnih razreda i postojanja sastojina zrelih za
sječu.


Sječfva dob šuma hrasta lužnjaka zbog nedostatka vrlo starih sastojina u nas,
snižena je na 140/160 godina s tendencijom povišenja za najljepše sastojine s posebno
kvalitetnim stablima. Provjera etata glavnog prihoda vrši se po formuli:


3,6 V3


E = (KLEPAC, 1952)


u
u kojoj V3 označava drvnu masu na panju sastojina koje su starije od 2/3 ophodnje
(u). Dodajmo još, da se za provjeru etata međuprihoda (Em) za cijelu gospodarsku
jedinicu vrlo često koristi francuska formula MELARD-a:


497