DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Prirasno-prihodne tablice za hrast lužnjak na I bonitetu
(Špiranec, 1975) Tablica 3.


d h 9 V rr P a


Age N m1 M m3 D


cm . m ´
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


11
20 6 230 5,7 11,4 16.2 99 99 5,0


C 8,6


30 2 110 1t,4 15,5 21.5 177 8 185 6,2


24 9,9


40 1 030 17,6 18,9 25.1 252 32 284 7,(


44 11,2


50 630 23,6 21.9 27,6 320 76 396 7,9


61 12,0


60 440 29,3 24,6 29,3 379 137 516 8,6


74 12,6


70 325 34.6 27,1 30,5 431 211 642 9,2


82 12,7


80 260 39,4 29,3 31,3 476 293 769 9,6


86 12,4


90 210 43,8 31,3 31,8 514 379 893 9,9


86 11,9


100 180 47,8 33,2 32,1 547 465 1012 10,1


83 11,1


110 155 51,4 35.0 32,2 575 543 1 123 10,2


79 10,3


120 140 54,6 36,7 32,2 599 627 1226 10,2


74 9,4


130 120 57,5 38 2 32,1 619 701 1320 10,2


68 8,7


140 110 60,1 39,7 31,9 638 769 1407 10,1


62 7,5


150 101 62,1 41,1 31,7 651 831 1 482 9,9


TUMAČ SLOVA:
Age — starost sastojina
N — broj stabala
d — promjer na 1,30 m
h — srednja visina
g — temeljnica
v — drvna masa na panju
m — drvna masa proreda tijekom 10 godina
M — ukupna drvna masa proreda
P — ukupno proizvedena drvna masa


a — tekući prirast
b — prosječni prirast


Drvna masa iskazana je za drvo preko 3 cm promjera


GOSPODARENJE HRASTOVIM ŠUMAMA U SLAVONIJI


Poslije drugog svjetskog rata napušten je princip potrajnosti u okviru svake
pojedine gospodarske jedinice. Potraj no gospodarenje prema odredbama našeg
Zakona o šumama treba osigurati na određenom području, pa se globalna gospodarska
osnova donosi za šumsko-privredno područje, a za gospodarsku jedinicu
izrađuje se osnova gospodarenja. Za uređenje naših hrastovih šuma primjenjujemo
metodu dobnih razreda u više varijanata. Unutar područja razlikujemo računske
gospodarske jedinice ili uređajne razrede. One obuhvaćaju sastojine istog
tipa šuma na koje se primjenjuje ista dob sječe. (KLEPAC, 1949) Za svaki uređajni
razred izrađuje se tabela dobnih razreda posebno, te konačno za cijelo područje.


Sastojine onog dobnog razreda, koji odgovara dobi sječe, sijeku se oplodnom
sječom u 20-godišnjem vremenskom razdoblju. Između računskih gospodarskih