DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Danas u Slavoniji pretežu srednjedobne i mlade sastojine, dok je starih preko
120 godina, prilično malo. To je sadašnja stvarnost šuma u Slavoniji, koja, međutim,
nije posebno teška, jer su srednjedobne sastojine općenito uzevši vrlo lijepe
i dobro uređene. Mnoštvo šumarskih inženjera zaposleno je u 12 samoupravnih
šumarskih organizacija.2 Bave se uzgojem, uređenjem, zaštitom i iskorišćivanjem
(sječom, izradom sortimenata, prijevozom, transportom i prodajom posječenog
i izrađenog drva).


Od radnih organizacija najznačajnija su Šumska gospodarstva u Vinkovcima
i u Slavonskom Brodu, jer one posjeduju najvrednije šume hrasta lužnjaka. Ova
gospodarstva gospodare s oko 85.000 ha hrastovih šuma s ukupnom drvnom masom
na panju oko 15 milijuna m3.


UZGOJ HRASTOVIH SUMA


Uzgajanje šuma u Slavoniji bitno se promijenilo u odnosu na prošlost. Dok
je svojednobno glavna briga u uzgajanju bila usmjerena na osiguranje pomlađivanje
oplodnim sječama uz tek tu i tamo sadnju sjemena, ili, još rjeđe, sadnjom
biljaka, danas je glavna značajka uzgajanja — uz sadnju — čišćenje
mladih sastojina, a zatim njihovo prorjeđivanje.


Unazad dvadesetak godina u šumama je zabranjena paša domaćih životinja
(krava i svinja); stoga tlo u starijim sastojinama nije prekriveno samo travnim
pokrovom nego je obraslo i podstojnim grmljem.


Zato je potrebno prije pripravnog sijeka pripremiti tlo. Kako je često urod
sjemena rijedak i slab, nužna je i umjetna sjetva ili sadnja biljaka. Mi smo
pristaše prirodnog pomlađivanja, ali ono uvijek ne uspije u određenom roku.
Općenito uzevši danas se primjenjuje oplodna sječa u tri sijeka: pripravni, naplodni
i konačni, sve u roku od 10 do 20 godina.


Danas smo prisiljeni, češće nego prije, popunjavati prirodna pomlađivanje a to
popunjavanje se obavlja na različite načine. Štoviše, nedavno se pokušavalo primijeniti
francuski načine koji nam je preporučio J. Parde (pošuml javan je u prugama
ili u kvadratima).


Što se tiče njege, ona se sastoji u oslobađanju pomladka, čišćenju mladika
i projeđivanje sastojina.


Nakon uspješnog prirodnog pomlađivanja, u mladićima i letvenjacima se nalazi
osim hrasta više drugih vrsta drveća kao što su grab, jasen, vrba, joha, topola
i dr. a njihov sastav ovisi prvenstveno o mikro reljefu terena.


Oslobađanje podmlatka obavlja se redovito svake druge godine, čišćenje
svake pete, a prorede svake pete odnosno desete godine. Dob sječe ovisi o pojedinim
vrstama: za topole i vrbe to je od 40 do 60 godina, za jasen 80, a za hrast
lužnjak 140 do 160 godina. Prema tome, tijekom prorjeđivanja vade se različite
vrste drveća da bi u starosti od oko 140 godina dobili zrelu hrastovu sastojinu.
Zadovoljni smo, ako tada imamo po 1 ha oko 130 lijepih dominantnih hrastovih
stabala.


2) Sirač, Daruvar, Lipik, Pakrac, Vinkovci, Osijek, Bilje, Našice, Slavonski Brod, Podravska
Slatina, Slavonska Požega i Nova Gradiška.