DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 61     <-- 61 -->        PDF

za domaće životinje, a ponekad se takav dio šume ogradio ili ojarčio. U toku pet
godina redovno se javio jedan potpun te jedan ili dva nepotpuna uroda žira (PETRAČIĆ
1931). Nakon toga izvršena su dva-a ponekad samo jedan sijek. Općenito
uzevši, pomlađivanje je bilo obilno i brzo, Kad prirodno pomlađivanje nije
potpuno uspjelo, sadio se žir i to na vrlo jednostavan način: 1 do 2 žira pod motiku.
Uspjeh je bio dobar. Gotovo sve naše današnje srednjodobne hrastove sastojine
nastale su pomlađivanjem na taj stari i jednostavni način.


Malo pomalo stare hrastove šume su nestajale. Prema jednoj statistici još
1871. godine bio je u Posavini 74744 ha starih hrastovih šuma s drvom korisne
drvne mase oko 12 milijuna m3 na panju (METLAŠ 1926). Danas su ostala samo
dva svjedoka sjajne prošlosti: specijalni rezervati šumske vegetacije Prašnik i
Muški Bunar.


U prvom rezervatu, Prašniku, nalazi se šuma hrasta lužnjaka stara oko 300
godina s podstojnom etažom graba površine 53,35 ha. Drugi rezervat, Muški Bunar,
je stara šuma hrasta kitnjaka i brdske bukve površine 41,85 ha (MATIĆ et., 1979).


Često se s tugom govori o starim slavonskim hrastovim šumama. Međutim
ne smije se zaboraviti da šuma, kao i sva živa bića, imaju razdoblja: rođenje,
rast, starost i smrt, kako je napisao P. COCHET (1977). Stare slavonske hrastove
šume dale su nakon svoje smrti veliki doprinos zemlji: izgrađene su j mnoge
željezničke pruge u Hrvatskoj, meliorirani su mnogi poplavni tereni, provedeno
uređenje šuma, izgrađene su mnoge šumarske kuće, škole i druge javne zgrade
kao zgrada Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu (1880),1
zgrada Šumarskog društva u Zagrebu u kojoj je počela nastava šumarske akademije
1898. itd. Za sve ovo potrebna novčana sredstva potjecala su uglavnom
od prodaje starih hrastovih šuma. Poslije Drugog svjetskog rata naši stari hrastici
pomogli su obnovu naše porušene zemlje.


U stvari, šumarstvo je svojedobno bilo vrlo aktivno i hrvatski šumari radili
su vrlo mnogo. O tome svjedoče naši šumarski časopisi: Šumarski list i Glasnik
za šumske pokuse. Značajni su radovi o stradanju brijesta, koji je gotovo posve
nestao iz slavonskih šuma (zbog napada Cerastomella Ulmi) i tako uzrokovao
katastrofu u našim hrasticima u kojima je doduše glavna vrsta hrast lužnjak,
ali se u dominantnoj etaži nalaze također i brijest i jasen.


Nakon nestanka brijesta hrast je bio izložen napadu gubara (Lymantria
dispar), a zatim pepelnica (Microphaera alphitoides Griff, et Maubl.). Naši su stari
pisali o sušenju hrastovih šuma i upozorili su na opasnosti za hrastove šume;
prvo upozorenje dano je u jednom broju Šumarskog lista 1878., a prvi broj naših
Anala (Glasnik za šumske pokuse) 1926. u cijelosti je posvećen problemu sušenja
hrasta lužnjaka u Slavoniji (A. PETRACIĆ, V. ŠKORIĆ, A. SEIWERT, A. LANGOHOFER).


DANAŠNJE SLAVONSKE ŠUME


Današnje slavonske šume nisu samo dar prirode nego su rezultat stotinu i više
godišnjeg rada šumara (stogodišnjica organiziranog šumarstva u Slavoniji proslavljena
je 1974).


1) Dovršena je novčanim sredstvima biskupa Josipa Jurija Strosmajera, koja je biskup dobio od
prodaje hrastovih šuma u Đakovštini.