DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 57     <-- 57 -->        PDF

pada Općini Makarska u kojoj se već preko 10 godina tokom ljeta cjelokupno građanstvo
i sve radne organizacije danonoćno nalaze u stanju pripravnosti koja osigurava
brzu, i prema tome vrlo efektnu, intervenciju u slučaju pojave požara ne
samo u šumi nego i u prirodi uopće. Brza intervencija moguća je ne samo zbog
detaljnog rasporeda ljudstva i sredstava (prijevoza) nego i organizirane opažačke
službe. Općinu Makarsku slijedile su i druge, a zaštita šuma od požara bila je glavni
poticaj za osnivanje više dobrovoljnih vatrogasnih društava, kao npr. u Hvaru,
u Jelsi i dr. Posebni značaj u suzbijanju šumskih požara ima opažačka i patrolna
služba, kako to dokazuju, npr, podaci za Općinu Rab. Naime, za tu Općinu
za pojedine godine uopće nema iskazanih šumskih požara iako su se pojavljivali,
ali su ih patrole ugušile već u samom početku.


U ovoj, 1982-oj, godini u zaštiti šuma od požara na Kraškom području počelo
je novo razdoblje. Ono je karakterizirano s


1. uvođenjem aviona za gašenje požara i
2. uvođenjem obavještenja o vremenskim uvjetima za pojavu i širenju šumskog
požara.
Nabava aviona pripremala se više godina da konačno ove godine prispiju
ü našu zemlju i da se uključe u akciju. Nabavljena su 4 aviona od kanadskog
proizvođača »Canadaair« tipa CL—215 i locirani na obalnom području kao najugroženijem
od šumskih požara. Ovaj avion u dva rezervoara može ponijeti 5350
litara vode.


Za požar slabijeg intenziteta vode se iz rezervoara izbacuje u obliku kapi i
jedno punjenje obuzdava požar na 120 metara dugoj fronti. Na jače požare voda
se izbacuje u obliku pljuska i dovoljna je za pojas 80 metara dužine i oko 20 metara
širine.


Prva intervencija avionom bila je 2. srpnja o.g. na jugoistočnom dijelu otoka
Hvara kod mjesta Ubline, a zatim su slijedile i druge. Međutim avion se može
koristiti samo u slučaju, ako nema jačeg vjetra, što se pokazalo već 7. srpnja,
kada je bura brzine oko 90 km/sat onemogućila rad aviona u požaru kod Igrana
(a vjetar, bura ilijugo, onemogućuju i ručno gašenje požara te, što više, dovodi u
opasnost živote gasilaca). U kopnenom dijelu otežavajuća okolnost je punjenje
aviona vodom, jer je za punjenje potrebna vodena površina minimalne dužine
1200, širine 100 a dubine 2 metra. Gdje na racionalnoj udaljenosti nema takovih
površina mjesto aviona trebalo bi koristiti helikopter, koji može uzeti vodu takorekuć
iz svake malo veće bare.


Avionska protupožarna zaštita šuma zahtijeva i relativno velika novčana sredstva.
Ne samo zbog nabavne cijene (nabavljena četiri aviona stoje oko 20 milijuna
dolara i nabavljeni su nakon postinute suglasnosti svih Republika i Autonomnih
pokrajina) nego i zbog troškova stalne pripravnosti. A troškovi ovogodišnjih gašenja
računati su sa 120.000 dinara po satu. Stoga i dalje ostaje nužda provedbe što
intenzivnije preventive, a jedna od tih su i upozorenja na okolnosti koje pogoduju
pojavi i širenju šumskog požara.


Prvo upozorenje o stupnju opasnosti od požara objavljeno je 15. srpnja u
15 sati na valovima Radio—Zagreba i od tog dana takve su obavijesti davane cijelo
ljeto tokom dana i po više puta ne samo preko radia nego i televizije. Te
obavijesti priprema Republički hidrometeorološki zavod u Zagrebu za zone oko


487