DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Način rada kod pošumljavanja u zasjek vrlo je jednostavan i lagan. Alat je
motika s dvostrukim sječivom i može se dobaviti u našoj zemlji.


Tehnika rada je ova: Najprije se zasječe oštricom koja je paralelna sa smjerom
kretanja radnika a zatim se drugim sječivom napravi drugi zasjek tako da
s prvim zatvara pravi kut. Nakon drugog zasjeka sječivo se ne vadi iz zemlje nego
se držalo otkloni u stranu i podigne isječeni busen i ispod njega stavi se žilje
sadnica. Kada je sadnica postavljena sječivo se izvadi iz zemlje a nogom prigazi
zemlja oko sadnice. Cijeli postupak prikazan je na priloženoj slici."


Mr. Tomislav HESKI,


dipl. inž. šum.


* Ovaj način sadnje bez prethodne pripreme tla (zaorane brazde, obrade na gnijezda, na gradone
ili jame — jamice) može se koristiti samo na površinama koji nisu obrasle gušćim travnim pokrovom
(od graminea) ili bujadi te u manje skeletnom tlu i u područjima s dovoljno oborina (vlage) u
vegetacijskom periodu. Međutim ni u tom slučaju (načinu sadnje) zemlju oko sadnice ne treba »zagaziti
«, jer se time previše zbija tlo što ima za posljedicu nepovoljniji režim vlage, osobito u sušnom
periodu godine. (O.P.)
AVIONI GASE ŠUMSKE POŽARE U KRAŠKOM PODRUČJU


Danas više nije dvojbeno, da je zaštita šuma, i vegetacije uopće, na Kraškom
području, posebno na degradiranom dijelu, u mnogo većoj mjeri nego u ostalom
dijelu Hrvatske (Slovenije, Bosne i Hercegovine te Crne Gore) problem cijelog
društva a ne samo šumarstva. Stoga je već niz godina, negdje više negdje manje,
i najšira društvena zajednica uključena u zaštitu šuma od požara. Prvenstvo pri