DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Do kraja godine očekuje se zadržavanje postojećih tendencija u kretanju
proizvodnje i ukupnog poslovanja.


U 1983. godini porast proizvodnje trebat će uglavnom usmjeravati u povećanje
izvoza jer se bitne promjene u plasmanu proizvodnje na domaćem tržištu
ne mogu očekivati. U takvim uvjetima očekuje se da će se u 1983. godini ostvariti
rast proizvodnje finalnih proizvoda od drva 3,5% i proizvodnja rezane građe
i ploča 2,8%-«


SADNJA U ZASJEK EKONOMIČNIJA JE OD SADNJE U JAMICE


U SRH je u toku realizacija društvene akcije pošumljavanja za koju su, u
protekle dvije godine, uloženi veliki napori da se dugoročno osiguraju sredstva.
Prema društvenom dogovoru u SRH će se do 1985. godine podignuti preko 7.000
ha novih šumskih kultura. Za poš´umiti tako veliku površinu potrebno je posaditi
preko 20 milijuna sadnica. Pored ove akcije, šumska gospodarstva pošumljavaju
svake godine površine prema propisima gospodarskih osnova.


Ukupno uzevši to su veliki poslovi i velika ulaganja pa je potrebno postaviti
pitanje da li se radi na najekonomičniji način kako bi se uz iste troškove pošumila
veća površina.


Danas se kod nas poš´umljava različitim načinima rada i sadnicama proizvedenim
različitim postupcima. Tako se sadnja obavlja na klasični način kopanjem
jamica i sadnja sadnica u jamice, na najstariji i najskuplji način. Nažalost taj
se način u nas najviše primjenjuje. Drugi način je sadnja u »zasjek« ili »pod motiku
« koji se vrlo mnogo primjenjuje u evropskim zemljama i susjednoj SR Sloveniji,
a u SR Hrvatskoj vrlo malo. Pored ovih načina sadi se s dva stroja (Quikwood).
Sade se sadnice s golim žiljem i ü kontejnerima.


Prema istraživanjima prof. dr. Mi tka Zorbovskog i prof. dr. Dimitra Krstevskog
dnevni učinak po radniku za sadnju u zasjek je 433 kom sadnica, a klasično
u jamice 67 komada.


To znači da je produktivnost sadnjom u zasjek veća za 6,5 puta od sadnje u
jamice. Uspješnost sadnje jednim i drugim načinom rada je podjednaka kako u
preživljavanju sadnica kontrolom ü drugoj godini, tako i u visinskom prirastu
mjerenom 4 godine.


Na osnovu ovih normativa za sadnju i ekonomske cijene sata rada radnika na
pošumljavanju koja se kreće oko 200 Din, cijena sadnje jedne sadnice klasičnim
načinom iznosi 23,88 Din, dok u zasjek 3,70 Din. Uz cijenu sadnice koja je bila u
1981. godini 4,50 Din i troška sađenja cijena pošumljavanja iznosila je u 1981. godini
kod sadnje u jamice cea 80.000 Din po ha, a sadnjom u zasjek 20.500 din po
ha.


Prema nepotpunim podacima u Šumskim gospodarstvima kontinentalnog dijela
SRH u 1981. godini posađeno je sadnica četinjača u jamice klasično 3,013.482
kom ili 97,5%, u zasjek 65,500 kom ili 2% i strojem 17.500 ili 0,5%,


Da je sve pošumljavanje obavljeno tehničkom u zasjek s istim sredstvima
moglo se posaditi 7,415.983 kom sadnica više ili 246%