DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 54     <-- 54 -->        PDF

AKTUALNO


ŠUMARSTVO, PRERADA DRVA I GRAFIČKA INDUSTRIJA
1982/83. GODINE


»Delegatski vjesnik« u br. 210, od 21. 10. 1982, objavio je »Analizu privrednih
kretanja u SR Hrvatskoj u 1982. i mogućnosti razvoja u 1983. godini« Izvršnog
vijeća Sabora u kojoj je za šumarstvo, preradu drva i grafičku industriju navedeno:


»Privredna kretanja u reprodukcijskom kompleksu šumarstva i prerade drva
te grafićke industrije u prvih sedam mjeseci 1982. godine obilježava jedino
u šumarstvu znatno povećanje proizvodnje (25,4%) u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine. Proizvodnja se također povećala u tom razdoblju u grani proizvodnje
piljene građe i ploča (4,7%) i finalnoj proizvodnji od drva (1,4%), dok
je smanjena proizvodnja u celulozi i papiru (15,30/0) a u grafičkoj djelatnosti
zadržala približno razinu prethodne godine. Zalihe značajno rastu u finalnoj
proizvodnji drva (18,4%) dok su kod ostalih grana približno na razini prethodne
godine, a u grafičkoj industriji u padu.


U pogoršanim uvjetima plasmana drvnih proizvoda (potrošački kredit, povećanje
cijena proizvoda, smanjenje stambene izgradnje itd.) očekuje se dalje
smanjenje potrošnje, što se već osjeća na smanjenoj proizvodnji i povećanju zaliha
posebno kod namještaja i građevne stolarije.


Preusmjeravanje plasmana sa domaćeg na strano tržište nije moguće u bitnim
količinama, jer se struktura izvoza razlikuje od strukture domaće potrošnje
proizvoda od drva, a proces prestrukturiranja je vrlo spor.


Bitno je također napomenuti da iz analize raspoloživih podataka krajem
1981. godine i početkom ove godine proizlaze slijedeće konstatacije:


— da je korištenje kapaciteta manje uz evidentan porast proizvodnje,
— da su znatno povećana ulaganja u osnovna sredstva što bez proizvodne
orijentacije u izvoz ne može dati efekte,
— da ekonomski položaj grupacije slabi.
Ovo posljednje vrijedi uglavnom za sve grupacije u reprocjelini osim na
šumarstvo gdje je situacija obrnuta.
Izvoz proizvoda reprodukcijskog kompleksa je u prvih sedam mjeseci (indeks
118) na razini planiranog izvoza za ovo razdoblje i to uglavnom zbog značajnijeg
povećanja izvoza proizvoda šumarstva (što je suprotno zacrtanoj politici
izvoza ovih grana) dok izvoz finalnih proizvoda od drva raste za oko 7%-,
što je znatno ispod planiranih proporcija.
Snabdijevanje sirovinama i repromaterijalom vrši se s dosta poteškoća, što
dovodi do diskontinuiteta u proizvodnji. Međutim, glavni problem posebno u
preradi drva je sve izraženija nelikvidnost. Nabavne cijene materijala rastu
brže od cijena gotovih proizvoda, povećani su osobni dohoci u prosjeku do realnog
rasta troškova života, jedan dio sredstava odlazi na odobravanje potrošačkih
kredita, a akumulativnost je OUR-a sve slabija.