DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 50     <-- 50 -->        PDF

SR Makedonija Dr Jovan Marković
Prof. dr Pande Popovski Mr Srđan Tanacković
Milčo Popdučev, dipl. inž.


SR Slovenija


SR Srbija Dr Edo Rebula
Prof dr Živojin Milin Lojze Leb, dipl. oec.


Komitet za ekskurzije


Predsjednik: SR Makedonija
Miloš Jeftić, dipl. inž. Prof. dr Radoslav Rizovski


D. Spirovski, dipl. inž.
Članovi:
SR Srbija


SR Bosna i Hercegovina:


Prof. dr Ivan Aleksov


Prof. dr Konrad Pintarić
Nikola Stanivuković, dipl. inž.


SR Slovenija


Prof. dr Marj an Kotar


SR Crna Gora


Marj an Gašparič, dipl. inž.
Branko Mijović, dipl. inž.


SR Hrvatska


Dr Nikola Komlenović


Mr Slevo Orlić


Komitet zä organizaciju i odvijanje kongresa


Budući da će se Kongres održati u Ljubljani, većina članova komiteta za
organizaciju, tehničke pripreme i odvijanje Kongresa su iz SR Slovenije. Iz ostalih
republika izabran je po jedan član u taj Komitet. Predstavnik SR Hrvatske
u tom Komitetu je prof, dr Đuro Rauš.


JUGOSLAVENSKI KOORDINATORI SEKCIJA IUFRO


1. Sekcija
Sekcija
— Planiranje, ekonomika, prirast i

Šumski okoliš i uzgajanje šuma
prinos, gospodarenje i šumarska
Prof. dr Branimir Prpić


politika


Prof. dr Konrad Pintarić
Prof. dr Dušan Klepac


2.
Sekcija Prof dr Franc Gašperčić
— Šumske kulture i zaštita šuma Sekcija
Dr Milutin Jovanović — Šumski proizvodi
Prof. dr Aleksandar Tucović Prof. dr Boris Ljulj ka
Prof. dr Murat Backović


3.
Sekcija
SekcijaŠumski radovi i tehnike — Opće teme
Prof. dr Sretan Nikolić Mr Jozo Gračan
Prof. dr Ste van Bojanin Dr Ivan Herpka