DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 5     <-- 5 -->        PDF

UZ OSAMDESETU GODIŠNJICU ŽIVOTA Prof. Dr NIKOLE
NEIDHARDTA


(Sjećanje na život i rad jednog istaknutog filantropa)


0 našem uvaženom i voljenom dugogodišnjem profesoru geodezije Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, istaknutom znanstvenom radniku, kreatoru
mnogih pothvata korisnih za društvo, o njegovoj osamdesetoj godišnjici života
moguće je izricati zapažanja samo u najsvetlijem ozračju. U svom
dugogodišnjem radnom vijeku stekao je veliki broj prijatelja i poštovalaca.
Iz njega je uvijek zračila toplina čovjeka koji je znao raditi samo za dobrobit
svih onih koji su ga okruživali, a to su bili kolege profesori, službenici
i studenti.


Djece nije imao. Mali sinčić Željko početkom II svjetskog rata toliko je
puta s majkom silazio u kućno hladno sklonište i izlazio iz njega te nije
doživio ni pola godine. Njegov otac, dr Nikola Neidhardt, koji je uvijek volio
ljude, a na poseban način mlade, svoje će osjećaje prenijeti na studentsku
omladinu temeljito i obzirno.


Napisao je više izdanja skripata i udžbenika iz geodezije pisanih prvenstveno
za svoje studente, ali vrlo dobro primljenih i u redovima geodetskih
stručnjaka. Toliko ih je temeljito želio objelodaniti da je prije objavljivanja
dao čitati rukopise ne samo profesorima tadašnjeg Tehničkog fakulteta u
Zagrebu nego (obvezatno) i svojim đacima koji su dali sud o tome jesu li
tekstovi njima dovoljno razumljivi, nakon čega bi dr N. nastavio dalje.


Sjećam se dobro godišnjih skupština Udruženja studenata šumarstva
na koje je od strane Vijeća profesora Šumarskog odjela Poljoprivrednošumarskog
fakulteta još tridesetih godina bio delegiran kao nastavnik koji
je imao dovoljno sluha za mladu generaciju.


Sam zainteresiran za likovno dostignuća naših i stranih umjetnika uživljavao
se u stvaralaštvo i smisao rada tih ljudi, ali je spontano svoje razumijevanje
za umjetnost prenosio i na studentsku omladinu koja ga je dosta
pratila na brojnim umjetničkim izložbama.


Ako se radilo o kompleksnijim ekskurzijama studenata (to su bile prve
takve ekskurzije na Šumarskom odjelu fakulteta), tada je u njih unio svoju
organizacijsku sposobnost, koristio je poznavanje ljudi i krajeva te time
pomogao njihovom provođenje i uspjehu. Koliko li je šarma i duhovnosti
unosio pri svom druženju u takvim i sličnim zgodama i s mladom generacijom!


Studente je poticao na samostalan rad, dajući im podršku vlastitim iskustvom
i primjerom. Svoje je zamisli ostvarivao do kraja, nije posustao na
pola puta.


Prof. dr Nikoli Neidhardtu može se zahvaliti na tome da se i upravljanje
šumarskim odjelom Poljoprivredno-šumarskog fakulteta od godine 1945. po
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 6     <-- 6 -->        PDF

N
s


3


5


dw
a» g


0
Ci Bfi


B


vd


CS
vO
OS


s
s
1> s

-3


0>
3 d
Vi 0


ai
M


c


5 _N
0
>t/i
>(
3


3 3


*3 rt


o B
s
s
^1


o


u M


>—1
t/J


´o a


01


ti
.L>


a


0


RT
>


u c

H-J


at»


>M


o


o


»


w
(K «
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 7     <-- 7 -->        PDF

stavilo na šire osnove. Sazivao je jednom tjedno profesore, asistente fakulteta,
pa i zainteresirane kolege iz privrede, u dvoranu Kabinenta za geodeziju
na Trgu maršala Tita, da svojim inicijativama, prijedlozima i dogovorima što
skladnije izgrade sadašnjost i budućnost fakultetske nastave. Tu se govorilo
i neformalno o tekućim problemima, tu se čuo iskreno »glas naroda«. To
je bilo vrijeme kada je trebalo osnovati Šumsko gospodarstvo Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta koje bi uključila u svoju djelatnost, još iz tridesetih
godina, željene šumske objekte na kojima bi se što suvremenije izvodila terenska
nastava i istraživački radovi. Ponovno se slavljenik pokazao konstruktivnim
i sistematičnim. Godinama je rukovodio Odborom za fakultetske
šume. Svakog radnog ponedjeljka sastao se s članovima Odbora za šume
da bi zajedno s njima gradio i unapređivao te »fakultetske klinike« kako je
rado nazivao te nove korisne površine šuma.


Još prije dobivanja na upravu šuma u Zalesini (Gorski kotar) i kraj
Lipovljana (Jamaričko brdo, šuma Lubardenik, te posavske nizinske šume
oko Opeka), Poljoprivredno-šumarski fakultet dobiva od kotara D. Stubica
zalaganjem prof, dr Alberta Ogrizeka 420 ba, veliki šumsko^poljski objekt
na sjevernim padinama Medvednice gdje sam imao čast i zadovoljstvo izvrštiti
zajedno s njim i s desetak zainteresiranih studenata šumarstva (danas
uvaženih stručnjaka diljem domovine) triangulaciju, detaljnu izmjeru i kartiranje
tog objekta. Zasluga je bila prof. Neidhardta da smo odmah pristupili
tom važnom, redoslijedu prvom koraku osvajanja tog divnog kraja Medvednice.
Veliki interes pripao je šumama Zalesine i Lipovljana, na čijim se
objektima, počevši od god. 1951. izvodila najprije kompleksna terenska nastava
u kojoj su sudjelovali nastavnici gotovo svih struka, da bi se uskoro
na tim površinama ostvarivala i terenska istraživanja, doktorati i dovođenje
viđenih stručnjaka iz zemlje i inozemstva. Velika je zasluga prof. Neidhardta
za te aktivnosti.


Pri osnivanju Zajednica šumarskih fakulteta Jugoslavije dr Neidhardt
bio je prisutan u organiziranju rada i djelovanju te asocijacije.


Kad su nam dolazili gosti, šumarski stručnjaci iz Evrope i svijeta, posjećivali
su njega, znajući da će naići na topao prijem i na čovjeka koji poznaje
stvari, koji je ušao u pore fakultetskog, sveučilišnog života s mnogo
dobronamjernosti i optimizma. Od njega smo svi mogli mnogo naučiti i mislimo
da jesmo. Naučili smo kako se konstruktivno ophoditi prema ljudima,
zadacima, zajednici. Naš profesor je velike prirodne inteligencije, velike
erudicije, nenametljiv, ljubazan.


Kao jedan od njegovih najbližih suradnika vidio sam ljude koji su mu
dolazili, a za koje je on imao uvijek spremnu pomoć, savjet i dobru riječ.


U dva navrata bio je dekan Poljoprivredno-šumarskog tj. Šumarskog fakulteta,
član Savjeta fakulteta, član Sveučilišnog odbora za udžbenike i skripta,
višegodišnji predsjednik fakultetskog Odbora za šume, član Zajednice
šumarskih fakulteta Jugoslavije, a u predratnim godinama otprilike 6 godina
uzastopno tajnik Jugoslavenskog šumarstva udruženja, tajnik švedsko-jugoslavenskog
dmštva (Skandinavsko-jugoslavenskog kluba) od 1931. do 1941.,
gdje plodno surađuje s prof, dr Franjom Bučarom, velikim pobornikom tadašnje
fiskulture, a do današnjeg dana ostao je članom redakcijskog odbora
Geodetskog lista.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Sudjelovao je u organizaciji I. Kongresa geodetskih inžinjera i geometara
Jugoslavije koji se održao u Zagrebu god. 1953. kao što je sudjelovao
i svojedobno god. 1936. pri organiziranju Geodetske izložbe na tadašnjem
Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Svuda je bio dobro primljen, svuda aktivan,
nesebičan, s naglaskom na kreiranje.


Kad su se projektirale i gradile nove zgrade Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta u Maksimiru danonoćno je surađivao dogovaranjima, savjetovanjima,
posredovanjima.


Teško je naići na ovakvog čovjeka prepunog života i ljubavi za ljude i
sredinu u kojoj živi i radi.


SI. 2. — Prof. dr Nikola Neidhardt kao dekan Šumarskog fakulteta zajedno
s uvaženim prof, dr Milanom Anićem na proslavi 20-godišnjice
Šumarskog instituta u Zagrebu.


Ne bih htio zaboraviti ni njegovu nesebičnu podršku u vezi opskrbe i
prehrane svih službenika Poljodjelsko-šumarskog fakulteta u teškim danima
II Svjetskog rata kad je opskrba stanovništva bila vrlo oskudna i nekvalitetna.
Prof. Neidhardt je bio na čelu Zadruge namještenika Poljodjelsko-šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Članovi tog kolektiva radili su uz velike napore u popodnevnim
satima, slobodno mogu reći. na zdravim socijalističkim temeljima,
na površinama fakultetskog dobra Maksimir. U jesen su članovi zadruge
dobivali onoliko živežnih namirnica koliko je bilo potrebno njihovim obiteljma
i koliko su »trudodana« uložili na fizičke radove na polju navodnjavanjem
vrtova, okapanjem kultura, pobiranjem plodova, prijevozom plodova
u skladište, komušanjem kukuruza itd. Svaki je profesor ili namještenik
mogao uputiti na te poljske radove neku plaćenu osobu, kućnu pomoćnicu
ili nekog drugog, no na polju su se našli uz njih i profesori Pevalek,
Tavčar, Petračić, Ogrizek, Mohaček i dr. predano radeći za fakultetsko
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 9     <-- 9 -->        PDF

dobro Maksimir koje je inače potpomagalo nastavu i znanstveni rad fakulteta.
Tu je prof. Neidhardt svojim rukovođenjem odigrao značajnu ulogu
za prehranu fakultetskog osoblja od dekana fakulteta do najmlađeg pomoćnog
službenika. Svi su se družili i susretali na poljima Maksimira. Prof.
Neidhardt uvijek je održavao i ovdje ravnotežu.


Skladno je živio sa svojom suprugom Nadom rođenom Patačić, koja je
umrla 1979. godine. Pratili su se na šetnjama po prirodi, brali zajedno šumske
plodove, posjećivali koncerte i izložbe, čitali tako reći zajedno književna
djela, primali goste, putovali po domovini i izvan nje dok ih nije smrt rastavila.
Poslije smrti drage mu supruge postao je tužan do suza, apatičan.
Braća i sestre brinuli su za nj, a s vremena na vrijeme posjećivali su ga
njegovi bivši đaci i suradnici. Na stolu se uvijek nalazila knjiga koju je rado
čitao i bio je uvijek spreman na razgovor u kojem je bila prisutna velika
moć opažanja i spremnost da da kritički osvrt na misli sugovornika.


Prof. dr Nikola Neidhardt rođen je 6. 12. 1902. u Zagrebu u brojnoj,
skladnoj obitelji. Nakon teške bolesti pluća završio je 1921. god. zagrebačku
Donjogradsku (II.) klasičnu gimnaziju koja je u njegovu optimističku psihu
unijela sistematičnost za čitav život. Unatoč teškog pobolijevanja na plućima
u mlađim svojim godinama, ostaje optimist. U kontaktu s drugima
ne osjeća žalac gorčine, nema u njega odbojnosti. Možda su ga baš njegove
zdravstvene poteškoće usmjerile na studij šumarstva umjesto ekonomskih
znanosti. Studij šumarstva završio je s odličnim uspjehom na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu god. 1926. a 1927. god. doktorira na
Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu na osnovu svoje disertacije
pod naslovom. »O efektu trupljenja«. Kratko je vrijeme asistent u Zavodu
za šumske pokuse od 1928. g. do 1930. g. Iste godine postaje docent za geodeziju.
Predaje »Geodeziju« studetima agronomije kroz dva semestra, a studetima
šumarstva »Terensko crtanje« dva semestra i »Geodeziju« dva semestra.
U to vrijeme surađuje s profesorima Geodetskog odsjeka Tehničkog
fakulteta u Zagrebu na terenskim geodetskim radovima, a uz pomoć Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta organizira i učvršćuje tadašnji Kabinet za geodeziju
i uključuje se u nove samostalne znanstvene radove.


God. 1936. odlikovan je francuskim ordenom »Merite agricole« oficirskog
stupnja, god. 1937. oficirskim krstom bugarskog ordena Sv. Aleksandra,
a god. 1938, švedskim ordenom Gustava Vase I stupnja.


Na osnovu prijedloga republičkog Saveza geodetskih inžinjera i geometara
u znak priznanja za plodonosan rad i za zalaganje u napretku struke
izabran je god. 1965. za počasnog člana Saveza geodetskih inžinjera i geometara
Jugoslavije.


U mirovinu je stupio 1. 1. 1974.


Publicistički opus profesora dr Neidhardta vrlo je opsežan i obuhvaća
preko 200 tiskanih radova. Od toga je pedesetak znanstvenih radova i dvanaest
udžbenika. Njegovi znanstveni, stručni radovi i udžbenici pretežno tretiraju
geodetske probleme, geodeziju. S područja šumarskih znanosti, šumarrstva,
obrađivao je probleme dendrometrije, inventure šuma i šumarske nastave.
S područja geodezije produbljuje i unapređuje tematiku koja zasjeca
u domenu geodetskih instrumenata, metoda rada i geodetsko-matematskih
problema. Rado su bili čitani i vrlo dobro primljeni njegovi »Osnovi geodezije
« (I. II. i III. svezak), te »Geodetski priručnik« kojega je izdala grupa
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 10     <-- 10 -->        PDF

profesora s tadašnjeg Geodetskog odjela Tehničkog fakulteta tj. profesori
Nikola Čubranović, Mato Janković i Slavko Macarol u zajednici s profesorom
Nikolom Neidhardtom. U »Šumarskom listu«, a naročito u »Geodetskom
listu« objavio je prikaze djela i stručne literature, a napose prikaze
iz pojedinih brojeva švedskih, norveških, holandskih, njemačkih, švicarskih
i finskih geodetskih časopisa mnogih godišta.


Posebno mjesto u njegovom publicističkom radu čine članci u Geodetskom
listu posvećeni temama Terminologije u kojima je također pokazao
svoju oštroumnost, iskustvo, širinu i toleranciju tražeći i braneći kako ono
što je jezično lijepo, tako i ono što je tehnički, dotično terminološki najopravdanije.


SI. 3. — Slavljenik dr Nikola Neidhardt jaši zajedno s prof, dr Žarkom
Miletićem god. 1965. prigodom interkatedarske konferencije grane Uređivanje
šuma, planinom Goč u Srbiji.


Prof. dr Nikola Neidhardt pokazao je svuda svoju kreatorsku sposobnost,
originalnost i duhovitost, poštovanje tuđeg mišljenja razumijevanje za ljude
i solidarnost.


Radi tih njegovih divnih osobina stekao je veliki krug prijatelja i poštovalaca.
Svojim studentima, suradnicima, znancima prenosio je optimizam
i ulijevao samopouzdanje. Njegova je sjetva bila vrlo plodna, pa neće izostati
ni žetva. Sredina u kojoj je djelovao, mnogobrojni njegovi studenti, suradnici,
kolege i znanci nisu vjerojatno ni svjesni utjecaja stavova prof.
Neidhardta, ikoji su bili sinteza visokih moralnih, društvenih i stručnih kriterija,
te tolerancija i vjera u kreativnog čovjeka.


Hvala, velika hvala i naše najbolje želje upućujemo našem dragom i vo


ljenom prof, dr Nikoli Neidhardtu. „, , _,


J r Zdenko Tomasegovic