DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 47     <-- 47 -->        PDF

PRIPREME ZA
XVIII SVJETSKI KONGRES IUFRO
1986. GODINE


Na XVII svjetskom kongresu IUFRO, održanom u Kyotu (Japan) 1981. godine,
odlučeno je da se XVIII kongres održi u Jugoslaviji 1986. godine. Odmah poslije
XVII kongresa počeo je u Jugoslaviji niz aktivnosti u vezi XVIII kongresa.


Putem stručnih časopisa, predavanja, sastanaka i radija obaviještene su o predstojećem
kongresu znanstvene, znanstveno-nastavne i proizvodne organizacije šumarstva
i prerade drva, opća udruženja, savezi inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije, organi društveno-političke zajednice i turističke organizacije.


Na pripremama i organizaciji XVIII svjetskog kongresa IUFRO angažirat
će se sve strukture šumarstva i prerade drva iz cijele naše zemlje, zatim turističke,
prometne i druge organizacije. Takva je praksa bila u svim zemljama organizatorima
prethodnih kongresa IUFRO.


Početkom travnja 1982. godine formiran je Savezni organizacioni odbor za
pripreme i organizaciju XVIII svjetskog kongresa IUFRO. Za predsjednika tog
Odbora izabran je Mirko Andrašek , dipl. inž. iz SŠGO »Slavonska šuma«
Vinkovci, a za generalnog tajnika izabran je Hubert Dolinšek, dipl. inž. iz RO
»Lesna« Slovenj Gradec.


SAVEZNI ORGANIZACIONI ODBOR


SR Bosna i Hercegovina ŠIK Vukman Kruščić, Mojkovac
Prof. dr Petar Drinić, Ing. Emil Kalać,
Šumarski fakultet, Sarajevo ŠIK Gornji Ibar, Rožanj


Ing. Pero Glavaš, Ing. Veljko Vuković,
SOUR SIPAD, Sarajevo SOUR ŠIK Crna Gora, Titograd
Prof. dr Murat Backović, Ing. Vlajko Dubak,


RO ŠIPAD — IRC, Sarajevo ŠIK Polimlje, Ivangrad
Ing. Jovan Bezbradica,
SOUR Krivaja, Zavidovići SR Hrvatska


Prof. dr Simeon Tomavić
SR Crna Gora Šumarski fakultet, Zagreb
Dr Veljko Kadović, Ing. Mirko Andrašek,
Biro za unapređivanje šuma Crne Gore, predsjednik Odbora
Titograd SŠGO »Slavonska šuma«, Vinkovci
Ing. Drago Niševdć, Prof. dr Marijan Brežnjak,


477
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Šumarski fakultet, Zagreb
Ing. Ante Mudrovčić,
Opće udruženje šumarstva, prerade drva
i prometa SR Hrvatske, Zagreb
Ing. Antun Jurić,
Privredna komora, Osijek
Mr. Joso Gračan,
Šumarski institut, Jastrebarsko
Prof. dr Rudolf Sabadi,
Šumarski fakultet, Zagreb


SR Makedonija


Prof. dr Velko Stefanovski,
Šumarski fakultet, Skopje
Prof. dr Boris Grujoski,
Šumarski fakultet, Skopje
Ing. Stefan Lazarevski,
Podsekretar Republičkog sekretariata
za zemljodejstvo i šumarstvo SR Makedonije,
Skopje


SR Srbija


Prof. dr Vojislav Stamenković,
Šumarski fakultet, Beograd
Ing. Mihajlo Stojilković,
SOUR »Jugodrvokombinat«, Beograd
Dr Radovan Marović,
Šumarski institut, Beograd
Ing. Vladimir Arsić,
»SIMPO«, Vranje


SAP Kosovo


Ing. Stanislav Antušević,


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu
i šumarstvo SAP Kosovo, Priština
Ing. Fahridin Hardi,
SOUR »Kosovo-drvo«, Priština


SAP Vojvodina


Dr Ivan Herpka,
Institut za topolarstvo, Novi Sad
Dr Slavko Vlatković,
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu,
Novi Sad


SR Slovenija


Prof. dr Iztok Winkler,
Biotehniška fakulteta, Ljubljana
Ing. Tugomir Canjko,
Savez inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije SR Slovenije, Ljubljana


Ing. Marko Kmecl,
Institut za gozdno in lesno gospodarstvo,
Ljubljana
Ing. Hubert Dolinšek,
generalni tajnik Odbora
»Lesna«, Slovenj Gradec
Ing. Lojze Leb,
Splošno združenje LES, Ljubljana
Ing. Pavel Olip,
Slovenijales, Ljubljana
Prof. dr Dušan Mlinšek,
Biotehniška fakulteta, Ljubljana


Pored članova iz republika i pokrajina, organizacioni odbor čine i slijedeći
predstavnici:


Prof dr Slavčo Džekov,
predstavnik Zajednice fakulteta i instituta šumarstva i prerade drveta Jugoslavije
Ing. Dragoljub Džodžić,
predstavnik Privredne komore Jugoslavije
Dragiša Lončarević,
predstavnik Opšteg udruženja šumarstva, industrije za preradu drveta, celuloze i
papira Jugoslavije
Dr Žarko Ostojić,
predstavnik Saveza inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta
Jugoslavije
Predstavnik Saveznog komiteta za poljoprivredu
Predstavnik Saveza sindikata radnika šumarstva i drvne industrije Jugoslavije.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Savezni organizacioni odbor formirao je Savezni izvršni odbor, Odbor za financije,
Komitet za znanstveni rad, Komitet za razvoj šumarstva i prerade drva,
Komitet za ekskurzije i Komitet za tehničke pripreme i odvijanje kongresa. Istodobno
Savezni odbor je izabrao jugoslavenske koordinatore sekcija IUFRO.


Na inicijativu Saveznog organizacionog odbora u republikama i pokrajinama
formirali su se republički i pokrajinski odbori za pripremu kongresa. Republički
i pokrajinski odbori izabrali su komisije za znanstveni rad, razvoj (unapređenje
proizvodnje) i za ekskurzije.


Savezni izvršni odbor čine predsjednik i generalni tajnik Saveznog odbora,
predsjednik odbora za financije, predsjednici komiteta i predsjednici republičkih
i pokrajinskih odbora.


Odbor za financije čine predsjednik Odbora i tajnici, odnosno delegati republičkih
i pokrajinskih općinskih udruženja šumarstva, prerade drva i prometa.
Predsjednik Odbora za financije je Mihajlo Stoiljković, dipl. inž.


Komiteti


Komitet za znanstveni rad, Komitet za razvoj i Komitet za ekskurzije čine
predsjednik komiteta, te predsjednici i potpredsjednici odnosnih republičkih komisija.


Komitet za znanstveni rad


Predsjednik: SR Makedonija


Prof. dr Vojislav Stamenković Prof. dr Radovan Aćimovski
Prof. dr Aleksandar Andonovski
Članovi:


SR Bosna i Hercegovina SR Slovenija


Prof. dr Murat Backović Dr Franjo Kordiš
Prof. dr Božidar Kulušić Prof. dr Jože Kovač


SR Crna Gora SR Srbija


Drago Ostojić, dipl. inž. Dr Miomir Vasić


M. Gajević, dipl. inž. Prof. dr Mihajlo Nikolić
Dr Ivan Herpka
SR Hrvatska


Prof. dr Stanislav Bađun
Prof. dr Branimir Prpić


Komitet za razvoj


Predsjednik: Sr Crna Gora


Prof. dr Petar Drinić Mr Mojsije Vučelić
Branislav Tmusić, dipl. inž.
Članovi:


SR Bosna i Hercegovina SR Hrvatska


Pero Glavaš, dipl. inž. Prof. dr Mladen Figurić


Jozo Bezbradica, dipl. inž. Doc. dr Slavko Matić
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 50     <-- 50 -->        PDF

SR Makedonija Dr Jovan Marković
Prof. dr Pande Popovski Mr Srđan Tanacković
Milčo Popdučev, dipl. inž.


SR Slovenija


SR Srbija Dr Edo Rebula
Prof dr Živojin Milin Lojze Leb, dipl. oec.


Komitet za ekskurzije


Predsjednik: SR Makedonija
Miloš Jeftić, dipl. inž. Prof. dr Radoslav Rizovski


D. Spirovski, dipl. inž.
Članovi:
SR Srbija


SR Bosna i Hercegovina:


Prof. dr Ivan Aleksov


Prof. dr Konrad Pintarić
Nikola Stanivuković, dipl. inž.


SR Slovenija


Prof. dr Marj an Kotar


SR Crna Gora


Marj an Gašparič, dipl. inž.
Branko Mijović, dipl. inž.


SR Hrvatska


Dr Nikola Komlenović


Mr Slevo Orlić


Komitet zä organizaciju i odvijanje kongresa


Budući da će se Kongres održati u Ljubljani, većina članova komiteta za
organizaciju, tehničke pripreme i odvijanje Kongresa su iz SR Slovenije. Iz ostalih
republika izabran je po jedan član u taj Komitet. Predstavnik SR Hrvatske
u tom Komitetu je prof, dr Đuro Rauš.


JUGOSLAVENSKI KOORDINATORI SEKCIJA IUFRO


1. Sekcija
Sekcija
— Planiranje, ekonomika, prirast i

Šumski okoliš i uzgajanje šuma
prinos, gospodarenje i šumarska
Prof. dr Branimir Prpić


politika


Prof. dr Konrad Pintarić
Prof. dr Dušan Klepac


2.
Sekcija Prof dr Franc Gašperčić
— Šumske kulture i zaštita šuma Sekcija
Dr Milutin Jovanović — Šumski proizvodi
Prof. dr Aleksandar Tucović Prof. dr Boris Ljulj ka
Prof. dr Murat Backović


3.
Sekcija
SekcijaŠumski radovi i tehnike — Opće teme
Prof. dr Sretan Nikolić Mr Jozo Gračan
Prof. dr Ste van Bojanin Dr Ivan Herpka


ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 51     <-- 51 -->        PDF

PREDSJEDNICI REPUBLIČKIH ODBORA


SR Bosna i Hercegovina SR Makedonija
Prof. dr Petar Drinić Prof. dr Boris Grujoski
SR Crna Gora SR Srbija
Dr Vlajko Kadović Dr Radovan Marović
SR Hrvatska SR Slovenija
Prof. dr Simeun Tomanić Tugomir Canjko, dipl. inž.


REPUBLIČKI ORGANIZACIONI ODBOR
SR HRVATSKE


Ing. Mirko Andrašek,
SŠGO »Slavonska šuma«, Vinkovci
Ing. Božidar Bačak,
Šumsko gospodarstvo »Mojica Birta«, Bjelovar
Ing. Slobodan Galović, potpredsjednik Odbora
Opće udruženje šumarstva, prerade drva i prometa SR Hrvatske, Zagreb
Ing. Slavko Horvatinović,
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije SR Hrvatske, Zagreb
Ing. Ivica Kisiček,
Šumsko hortikulturno gospodarstvo »Istra«, Buzet
Ing. Franjo Knebl,
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije SR Hrvatske, Zagreb
Ing. Tomislav Krnjak,
Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo SR Hrvatske, Zagreb
Ing. Hrvoje Labura,


SIZ odgoja i usmjerenog obrazovanja šumarstva i drvne industrije SR Hrvat


ske, Zagreb
Ing. Josip Lulić,
Kombinat »Belišće«, Belišće
Jozo Mikić
SOUR »Slavonija« Dl, Slavoenski Brod
Ing. Ante Mudrovčić,
Opće udruženje šumarstva, prerade drva i prometa SR Hrvatske, Zagreb
Ing. Davor Prgin,
Poslovna zajednica šumarstva Dalmacije, Split
Petar Radošević,
RO »Marko Šavrić«, Zagreb
Ing. Drago Ribić,
Šumsko gospodarstvo, Karlovac
Ing. Mićo Svilar,
Šumsko gospodarstvo, Gospić
Ivan Tomac,
Šumsko gospodarstvo, Delnice
Prof. dr Simeun Tomanić, predsjednik Odbora
Šumarski fakultet, Zagreb
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Ing. Stanko Tomaševski,
Exportdrvo, Zagreb
Ing. Vincl Vondra, tajnik Odbora
Šumarski fakultet, Zagreb


Komisija za znanstveni rad


Prof. dr Stanislav Bađun, predsjednik Komisije
Šumarski fakultet, Zagreb
Dr Dražen Cestar,
Šumarski institut, Jastrebarsko


Ing. Ivica Cirkveni,
Predsjednik Komisije za znanstveni rad u drvnoj industriji Općeg udruženja
šumarstva, prerade drva i prometa SR Hrvatske, Zagreb


Mr Joso Gračan, potpredsjednik Komisije
Šumarski institut, Jastrebasko


Prof. dr Boris Ljuljka,
Predstojnik Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji
Šumarski fakultet, Zagreb


Ing. Petar Pačić,
Predsjednik Komisije za znanstveni rad u šumarstvu Općeg udruženja šumarstva,
prerade drva i prometa SR Hrvatske, Zagreb


Mr Franjo Penzar,
SOUR »Slavonija«, Slavonski Brod
Mr Stjepan Petrović,
Institut za drvo, Zagreb


Prof. dr Mirko Vidaković,
Predsjednik Zavoda za istraživanja u šumarstvu
Šumarski fakultet, Zagreb


Komisija za unapređenje proizvodnje


Ing. Drago Beđula,
SŠGO »Slavonska šuma«, Vinkovci
Prof. dr Mladen Figurić, predsjednik Komisije
Šumarski fakultet, Zagreb
Ing. Martin Jazbec,
DPP »Marko Šavrić«, Zagreb
Ing. Branimir Jirouš,
Opće udruženje šumarstva, prerade drva i prometa SR Hrvatske, Zagreb
Ing. Samojlo Kosanović,
Šumsko gospodarstvo, Ogulin
Dr Đuro Kovačić,
Opće udruženje šumarstva, prerade drva i prometa SR Hrvatske, Zagreb
Ing. Ferdo Laufer,
Poslovna zajednica za šumarstvo i drvnu industriju Slavonije i Baranje,
Osijek
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Ing. Antun Latai,
Šumsko gospodarstvo »Josip Kozarac«, Nova Gradiška
Doc. dr Slavko Matić, potpredsjednik Komisije
Šumarski fakultet, Zagreb
Ing. Mile Orešković
SOUR Kombinat »Belišće«, Belišće
Ing. Ivan Pleše,
Šumsko gospodarstvo, Delnice
Dr Tomislav Prka,
Drvna industrija »Česma«, Bjelovar
Mr Božidar Tomičić,
Šumsko gospodarstvo »Mojica Mirta«, Bjelovar


Komisija za ekskurzije


Mr Đorđe Butković,
Šumarski fakultet, Zagreb
Ing. Alojzije Frković,
Šumsko gospodarstvo, Delnice
Ing. Branko Guštin,
Institut za drvo, Zagreb
Ing. Stjepan Ivković,
SOUR »Bilo-Kalnik«, Koprivnica
Ing. Edo Kalajdžić,
SŠGO »Slavonska šuma«, Vinkovci
Ing. Ivica Kisiček,
Šumsko hortikulturno gospodarstvo »Istra«, Buzet
Ing. Ivo Knežević, potpredsjednik Komisije
Šumarski fakultet, Zagreb
Dr Nikola Komlenović, predsjednik Komisije
Šumarski institut, Jastrebarsko
Ing. Rudolf Kučera,
SOUR »Slavonija«, Slavonski Brod
Mr Miroslav Majera,
LŠPG »Jelen«, Bilje
Ing. Josip Movčan,
Nacionalni park Plitvice, Plitvička Jezera
Ing. Gojko Prijić,
DPP »Marko Šavrić«, Zagreb
Mr Vlado Topić,
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split


Izabrana savezna, republička i pokrajinska tijela pripremaju programe svoga
rada u vezi organizacije XVIII svjetskog kongresa IUFRO. Ti programi trebaju se
dovršiti i uskladiti najkasnije do kraja siječnja 1983. godine.


O svim aktivnostima u vezi predstojećeg svjetskog kongresa IUFRO, stručna
javnost informirat će se putem biltena Saveznog organizacionog odbora, stručnih
časopisa, te sastanaka stručnih i rukovodećih tijela šumarstva, prerade drva i
prometa. D r s . jomanić


483
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 54     <-- 54 -->        PDF

AKTUALNO


ŠUMARSTVO, PRERADA DRVA I GRAFIČKA INDUSTRIJA
1982/83. GODINE


»Delegatski vjesnik« u br. 210, od 21. 10. 1982, objavio je »Analizu privrednih
kretanja u SR Hrvatskoj u 1982. i mogućnosti razvoja u 1983. godini« Izvršnog
vijeća Sabora u kojoj je za šumarstvo, preradu drva i grafičku industriju navedeno:


»Privredna kretanja u reprodukcijskom kompleksu šumarstva i prerade drva
te grafićke industrije u prvih sedam mjeseci 1982. godine obilježava jedino
u šumarstvu znatno povećanje proizvodnje (25,4%) u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine. Proizvodnja se također povećala u tom razdoblju u grani proizvodnje
piljene građe i ploča (4,7%) i finalnoj proizvodnji od drva (1,4%), dok
je smanjena proizvodnja u celulozi i papiru (15,30/0) a u grafičkoj djelatnosti
zadržala približno razinu prethodne godine. Zalihe značajno rastu u finalnoj
proizvodnji drva (18,4%) dok su kod ostalih grana približno na razini prethodne
godine, a u grafičkoj industriji u padu.


U pogoršanim uvjetima plasmana drvnih proizvoda (potrošački kredit, povećanje
cijena proizvoda, smanjenje stambene izgradnje itd.) očekuje se dalje
smanjenje potrošnje, što se već osjeća na smanjenoj proizvodnji i povećanju zaliha
posebno kod namještaja i građevne stolarije.


Preusmjeravanje plasmana sa domaćeg na strano tržište nije moguće u bitnim
količinama, jer se struktura izvoza razlikuje od strukture domaće potrošnje
proizvoda od drva, a proces prestrukturiranja je vrlo spor.


Bitno je također napomenuti da iz analize raspoloživih podataka krajem
1981. godine i početkom ove godine proizlaze slijedeće konstatacije:


— da je korištenje kapaciteta manje uz evidentan porast proizvodnje,
— da su znatno povećana ulaganja u osnovna sredstva što bez proizvodne
orijentacije u izvoz ne može dati efekte,
— da ekonomski položaj grupacije slabi.
Ovo posljednje vrijedi uglavnom za sve grupacije u reprocjelini osim na
šumarstvo gdje je situacija obrnuta.
Izvoz proizvoda reprodukcijskog kompleksa je u prvih sedam mjeseci (indeks
118) na razini planiranog izvoza za ovo razdoblje i to uglavnom zbog značajnijeg
povećanja izvoza proizvoda šumarstva (što je suprotno zacrtanoj politici
izvoza ovih grana) dok izvoz finalnih proizvoda od drva raste za oko 7%-,
što je znatno ispod planiranih proporcija.
Snabdijevanje sirovinama i repromaterijalom vrši se s dosta poteškoća, što
dovodi do diskontinuiteta u proizvodnji. Međutim, glavni problem posebno u
preradi drva je sve izraženija nelikvidnost. Nabavne cijene materijala rastu
brže od cijena gotovih proizvoda, povećani su osobni dohoci u prosjeku do realnog
rasta troškova života, jedan dio sredstava odlazi na odobravanje potrošačkih
kredita, a akumulativnost je OUR-a sve slabija.